Corelarea planurilor de învăţământ cu necesarul forţei de muncă

Adresant: Dumitru Oprea

Text întrebare