Consecinţele aporbării Proiectului de lege pentru modificarea completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006

Adresant: Costel Alexe

Text întrebare

Text răspuns