Indexarea unui preţ/a unui tarif cu rata inflaţiei

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare

Text răspuns