Verificarea legalităţii unei sonde de foraj hidraulic

Adresant: Cornel Zainea

Text întrebare