Înscrierea în intervalul centralizat al bunurilor statului al infrastructurilor de alimenare cu apă din com. Crişan şi Ceatachioi - revenire

Adresant: Lucian-Eduard Simion

Text întrebare