Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare