Susţinerea Legii privind dizolvarea Fundaţiilor pentru tineret şi abrgarea Decretului-Lege nr. 150/1990, Legii nr. 146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea nr. 350/2006

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare

Text răspuns