În aceste aproape două luni în care învăţământul în România s-a desfăşurat exclusiv online, câte cadre didactice au fost formate şi care au fost cursurile de formare în vederea perfecţionării profesorilor în ceea ce priveşte metodele de predare/învăţare la distanţă

Adresant: Mihaela Huncă

Text întrebare

Text răspuns