Situaţia recunoaşterii de către statul român a diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic specialist eliberate de statul moldovean

Adresant: Ovidiu Alexandru Raeţchi

Text întrebare

Text răspuns