Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate care desfăşoară activităţi de educaţie permanentă în cadrul aşezămintelor culturale.

Adresant: Ödön Szabó

Text întrebare