Stadiul implementării Programului național de cadastru și carte funciară

Adresant: Ioan Dîrzu

Text întrebare