Finanţarea cheltuielilor de cazare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar 2018-2019 pentru tinerii de origine etnică română şi pentru românii din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare

Text răspuns