Precizarea punctului de vedere, a măsurilor şi preocupărilor în cadrul Ministerului Transportului în raport cu necesitatea truselor de prim ajutor în cadrul transportului feroviar din România

Adresant: Camelia Gavrilă

Text întrebare