De când Guvernul României promovează oficial entitatea ”adminsitrativ-teritorială” pe care o numiți ”Ținutul Secuiesc”?

Adresant: Emil-Marius Paşcan

Text întrebare