Abateri ale administratorilor de drumuri de la obligaţiile prevăzute de O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor

Adresant: Dumitru Mihalescul

Text întrebare

Text răspuns