Situaţia medicinei de familie în România.

Adresant: Valeria-Diana Schelean-Şomfelean