Solicitare privind emiterea unei circulare/ordin/instrucţiue pentru implementarea unei practici untare privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire în intravilanul/extravilanul localităţilor de către primăriile comunelor/oraşelor

Adresant: Claudiu-Vasile Răcuci

Text întrebare