Situaţia grilelor de plată cu intervalele de venit pentru stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de familiile bătrânilor din căminele pentru persoane vârstnice

Adresant: Tamara-Dorina Ciofu

Text întrebare

Text răspuns