Procentul din PIB-ul României revenit sprijinului economiei naţionale în contextul criyei produse de epidemia de coronavirus, în comparaţie cu procentul revenit sprijinului acordat de alte state pentru economiile lor.

Adresant: Constantin Codreanu

Text întrebare