Detalii referitoare la autorizaţiile de gospodărire a apelor emise de ANAR privind sistemele de colectare, epurare şi evacuare ape uzate din judeţul Prahova şi din municipiul Bucureşti (SEAU Glina)

Adresant: Dan-Răzvan Rădulescu

Text întrebare