Soluţionarea cererilor privind acordarea compensaţiilor financiare dispuse ca măsuri reparatorii pentru reconstituirea dreptului de propietate prin echivalent

Adresant: Tudor - Vlad Benga

Text întrebare