24 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 632/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 632/2019. Dacă iniţiatorul? Vă rog, domnule Adnagi. Vă rog, ca iniţiator. Şi apoi din partea Comisiei pentru muncă. (Vociferări.) Păi, nu, iniţiatorul întâi. Vă rog, domnule coleg. Iniţiatorul... un singur iniţiator. Şi apoi la dezbateri generale vă dau cuvântul.

Slavoliub Adnagi Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Astăzi vom vota legea copiilor fără copilărie, a copiilor a căror viaţă a început în puşcăriile comuniste, în deportare, în strămutare sau în timp ce părinţii lor erau deţinuţi politici, deportaţi, prizonieri, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie sau cu domiciliu obligatoriu. Aceşti copii, acum ajunşi la vârsta senectuţii, au purtat toată viaţa stigmatul "origine nesănătoasă", stigmat pus de regimul comunist. Proveniţi din familii pe care autorităţile comuniste din primele decenii, după instaurarea dictaturii comuniste, le considerau "duşmanii poporului", copii fiind, au îndurat suferinţe şi nedreptăţi care greu am putea să le înţelegem astăzi. Încercaţi să vă imaginaţi o situaţie. Tatăl, în puşcărie, 15 ani, pentru o vină imaginară; mama, scoasă din casă cu miliţia şi împreună cu doi copii minori forţată să semneze că pleacă de bună voie, cu lucrurile pe care au putut să le ia în mâini, duşi în altă localitate, unde au locuit mulţi ani într-o pivniţă insalubră, controlaţi constant de Securitate. Mama nu avea drept de serviciu şi au trăit doar cu ce găseau pe câmp sau cu rămăşiţele rămase în piaţă, aruncate după plecarea ţăranilor. Copiii se îmbolnăvesc de TBC, dar trăiesc, deoarece au scăpat ca printr-o minune de moarte. Au fost daţi afară, pe rând, din mai multe şcoli şi, când primesc permisiunea să se întoarcă acasă, găsesc ocupată casa, de nomenclaturişti. Copiii muncesc ca salahori de la 14 ani, pentru a putea urma cursuri liceale serale. Suportând multe discriminări şi blamări, sunt duşi la muncă forţată pe marile şantiere, au accesul la studii superioare sau la posturi conform capacităţii lor, limitat, şi au fost urmăriţi de Securitate până în anul 1989. Încercaţi o altă situaţie, prezentată pe scurt, să v-o imaginaţi. O familie de oameni gospodari, deportată în Câmpia stearpă a Bărăganului, cu vagoane de transportat vite, cu un copil minor şi unul în pântecul mamei - această familie a fost lăsată în câmp, lângă un ţăruş. După o săptămână, avea să se nască un copil care avea să moară la câteva zile de la naştere, în bordeiul săpat în pământ de tatăl său. Şi-au îngropat copilul, nebotezat, cu miliţianul la spate. Primul lor copil s-a îmbolnăvit în prag de iarnă, din cauza frigului şi a umezelii din pereţii care nu apucaseră să se usuce la venirea iernii. Un medic, şi el deportat, i-a salvat viaţa. Copilul a supravieţuit bolilor, lipsei de apă şi de mâncare, arşiţei verilor şi gerului iernilor, a dormit în bordei în dulap, legat cu fular la gură, ca să se protejeze de şoareci, şopârle şi şerpi. Şi a muncit de mic ca să-şi ajute familia. După 5 ani, la întoarcerea acasă, a locuit cu familia, luni, în grajd, cu animalele, casa lor fiind ocupată de militari. La şcoala elementară a fost batjocorit de cadrele didactice şi de alţi copii, din cauza "originii nesănătoase", deşi mereu a luat premiul I. Acest copil, deşi a promovat examenul, nu a fost primit la niciun liceu. A lucrat ca zilier în agricultură, reuşind foarte greu, după câţiva ani, să devină doar tractorist, discriminările urmărindu-l până în 1989. Stimaţi colegi, În momentul când votaţi, gândiţi-vă la copiii fără copilărie, cărora de fapt li s-a furat viaţa. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă rog, cine prezintă raportul comisiei? Da, vă mulţumesc, domnul vicepreşedinte Vexler. Vă rog, prezentaţi raportul Comisiei pentru muncă.

Silviu Vexler Bună ziua, domnule preşedinte! Vă mulţumesc frumos. În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 632/2019 din 2 decembrie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990, în sensul de a aduce reparaţiile juste, cuvenite pentru suferinţele îndurate de victimele regimului comunist aflate în viaţă, care, din cauza persecuţiilor politice, vădit nedrepte, au fost grav discriminate social şi profesional, ceea ce a avut ca efect limitarea şi restrângerea majoră a veniturilor materiale ale acestora şi ale familiilor lor, timp de decenii, în toată perioada comunistă. De asemenea, se are în vedere ca şi urmaşii celor care au fost victime dovedite ale regimului comunist să beneficieze de reparaţiile acordate prin Decretul-lege nr. 118/1990. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Şi, cu permisiunea dumneavoastră, domnule preşedinte...

Florin Iordache Vă rog.

Silviu Vexler O mică eroare materială. La marginal 4, respectiv alin. (5) al art. 5, sintagma "ori decedat" trebuie înlocuită cu sintagma "ori al celui decedat". Astfel, textul alin. (5) va fi următorul, incluzând formula "al celui". Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Vă rog, domnule deputat. Începem dezbaterile generale. Grupul PNL, domnul Andrei Daniel Gheorghe.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă vine în completarea legii adoptate anul trecut, care modifică cadrul normativ al Decretului-lege nr. 118/1990, lege pe care noi, Partidul Naţional Liberal, am iniţiat-o şi care priveşte drepturile deţinuţilor politici, ale celor deportaţi şi ale celor persecutaţi de regimul comunist. Această adăugare la lege este una profund benefică, deoarece ea vine şi îndreaptă o serie de erori nedorite care au scăpat în forma finală a legii adoptate anul trecut, reuşind să introducă într-un mod echitabil, cuprinzător şi complet moral din perspectiva aplicării legii, toate categoriile de urmaşi ai celor care au fost închişi de regimul comunist, ai celor care au fost deportaţi forţat de regimul comunist, ai celor care au opus rezistenţă armată în Munţii Carpaţi, ori ai altor persoane care au fost persecutate pe criterii politice ori de alt tip în timpul regimului comunist. Ca atare, este esenţial să înţelegem un aspect. Copiii şi urmaşii celor deţinuţi politici ori deportaţi - astăzi, în România, din păcate, nu mai sunt mai mult de 1.500 de deţinuţi în viaţă sau mai mult de 17.000 de deportaţi încă în viaţă - trebuie să beneficieze de aceste despăgubiri, nişte despăgubiri de-a dreptul minore, raportate la bugetul de stat, dar nişte despăgubiri morale, chiar dacă vin cu întârziere. Sunt oameni care s-au născut în anii '50, în condiţii deosebit de grele, sunt oameni care au suferit la şcoală, care au fost daţi afară din facultăţi, care nu au avut voie să se angajeze şi care au fost obligaţi în timpul regimului comunist să facă munci mai slab calificate decât era pregătirea lor. Sunt oameni care încă de când s-au născut, până la maturitate, până în 1989 au trăit cu stigmatul fricii, cu teama şi cu permanenta presiune, inclusiv a organelor de securitate şi organelor represive ale regimului totalitar comunist. Ca atare, este un fapt absolut normal şi fericit acela că astăzi avem ocazia să adoptăm această lege, dat fiind faptul că... Mă bucur că s-a amintit o sintagmă aici, "origine nesănătoasă". Acest cuvânt, această expresie bolşevică trebuie să dispară o dată pentru totdeauna din inventarul nostru, Pentru că această "origine nesănătoasă" a dus la sute de mii de morţi, a dus la milioane de victime ale represiunii comuniste în România, indirect ori mai direct, şi a dus la discriminarea a mai mult de jumătate din populaţia României...

Florin Iordache Concluzionaţi, domnule coleg.

Andrei Daniel Gheorghe ... pentru 40 de ani. Ca atare, Partidul Naţional Liberal susţine deplin adoptarea acestei legi benefice şi morale pe care noi astăzi o avem aici de dezbătut. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Întreb colegii dacă mai sunt doritori, din partea grupurilor, la dezbateri generale? Da, vă rog, domnule Codreanu, din partea Grupului PMP. Vă rog. Aveţi 3 minute.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Această iniţiativă legislativă este una dintre mai multe iniţiative legislative care completează şi modifică Decretul nr. 118/1990. Fie că vorbim despre proiectul de lege dezbătut şi votat anul trecut, fie că vorbim despre cel dezbătut şi votat săptămâna trecută, fie că vorbim despre două iniţiative legislative ale colegilor parlamentari de la Partidul Mişcarea Populară, toate aceste proiecte au ca punct de pornire atât acte internaţionale, cât şi acte naţionale. Atunci când vorbim despre cele internaţionale, ne referim, de exemplu, la două rezoluţii ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - vorbim despre Rezoluţia nr. 1096 din 1996 a PCE privind măsurile de eliminare a moştenirii fostelor sisteme totalitare comuniste şi vorbim de Rezoluţia nr. 1489 din 2006 a PCE privind necesitatea condamnării internaţionale a crimelor regimurilor comuniste totalitare. Atunci când însă ne referim la documente naţionale, sunt convins că majoritatea colegilor îşi aduc aminte de un raport prezentat de la această tribună, pe 18 decembrie 2006, un raport al comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România, atunci când preşedintele Traian Băsescu a condamnat regimul comunist în România, declarându-l ilegitim şi criminal. Prin urmare, Partidul Mişcarea Populară va vota acest proiect de lege şi alte proiecte de lege care completează şi modifică Legea-decret nr. 118/1990. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă mai sunt alţi doritori? Nu. Avem nouă amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 2 la 9, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Caracter ordinar.