25 aprilie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate (PL-x 456/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă rog să luaţi loc, inclusiv Grupul PSD, domnule lider, să putem începe şedinţa. Continuăm dezbaterile şi vă anunţ că din totalul celor 329 de deputaţi şi-au înregistrat prezenţa un număr de 137. Programul pentru astăzi: de la 10,00-11,30 - dezbateri asupra iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi; la ora 12,00 - vot final; la încheierea şedinţei de vot final - şedinţa Biroului permanent. Suntem la poziţia 6, Proiectul de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor... (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Procedură, sau ce doriţi? Procedură? Da, vă rog. Grupul PNL întâi, procedură. Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Alte intervenţii pe procedură? Grupul USR, vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Bună ziua, domnule preşedinte. Vă solicităm retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege, în baza alin. (2) de la art. 69 - "Raportul va fi imprimat şi difuzat deputaţilor cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de lege sau a propunerii legislative, în plenul Camerei Deputaţilor....". Dup cum ştiţi, este un proiect de lege prin care se uşurează semnificativ executarea pedepselor şi care este foarte mult menit să golească puşcăriile în acest moment şi să reducă din caracterul disuasiv al pedepselor penale. Mulţumesc.

Florin Iordache Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie. Să înceapă votul. 33 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă o abţinere. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Alte probleme procedurale? Da, vă rog.

Stelian-Cristian Ion Eu solicit altceva, domnule preşedinte. Solicit scoaterea de pe ordinea de zi, nu retrimiterea la comisie. Pur şi simplu scoaterea de pe ordinea de zi, pentru că, într-adevăr, raportul abia a fost întocmit. Deputaţii trebuie să aibă, potrivit art. 69 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, trebuie să aibă cel puţin 5 zile la îndemână pentru studierea acestor rapoarte şi pentru a da un vot în cunoştinţă de cauză.

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Eu personal...

Florin Iordache Biroul permanent a hotărât introducerea... Am înţeles. Voi supune votului, dar, repet, Biroul permanent a hotărât introducerea pe ordinea de zi, sub rezerva primirii raportului.

Stelian-Cristian Ion Păi... dar colegii nu au avut timp să citească raportul, domnule preşedinte!

Florin Iordache Bine...

Stelian-Cristian Ion Este o chestiune care ţine de parlamentarism...

Florin Iordache Da, am înţeles...

Stelian-Cristian Ion ... de îndeplinirea cu bună-credinţă a îndatoririlor de parlamentari. Cum poţi să dai un vot în necunoştinţă de cauză?

Florin Iordache Da...

Stelian-Cristian Ion Eu ştiu, pentru că am fost în comisie, ştiu acest raport...

Florin Iordache OK!

Stelian-Cristian Ion ... dar colegii nu au avut timp să-l studieze... ... nici măcar cei din partidul dumneavoastră...

Florin Iordache Mulţumim pentru grija dumneavoastră faţă de colegi! Să înceapă votul! Se propune scoaterea de pe ordinea de zi. Să înceapă votul. 39 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Şi această propunere procedurală a fost respinsă. Alte propuneri procedurale dacă mai sunt? Nu mai sunt. Intrăm în ordinea de zi. 6. Proiectul de Lege privind măsurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate - PL-x 456/2017; caracter organic. Are 21 de amendamente admise şi 3 amendamente respinse. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva? Nu doreşte. Atunci, Comisia juridică, domnul vicepreşedinte Varga. Vă rog, prezentaţi raportul Comisiei juridice.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu acest proiect de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ a dat un aviz negativ. Guvernul, prin punctul de vedere transmis, precizează că susţine adoptarea, sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor cuprinse în punctul de vedere. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, de asemenea, a dat un aviz favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri alternative de executare a pedepselor privative de libertate. Potrivit proiectului de act normativ, aceste pedepse ar urma să poată fi executate fie la domiciliu, fie doar în zilele de sâmbătă şi duminică într-un centru special înfiinţat, fie prin "echivalent zile muncă în folosul comunităţii", fie în regim mixt, de "echivalent zile de muncă în folosul comunităţii şi de zile de executare, sâmbătă şi duminică, într-un centru special înfiinţat". Amendamentele au vizat articolele existente în proiectul de lege, iar art. 8, nou introdus, vizează exemplificarea procedurii, fără de care legea nu ar fi previzibilă şi aplicabilă, fiind practic amendament de corelare, necesar şi obligatoriu, care nu schimbă sensul legii, îndeplinind astfel principiul bicameralismului. În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ şi a punctului de vedere transmis de Guvern, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Intervenţii? Grupul PNL, domnul Andronache. Vă rog, domnule deputat. Şi apoi Grupul USR, domnul deputat Ion Stelian.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Nu-mi face nicio plăcere să vin la microfon şi să vorbesc despre un proiect depus de colegii senatori ai Partidului Naţional Liberal şi pe care Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu îl va susţine. Repet, Partidul Naţional Liberal nu va vota acest proiect în forma ieşită de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru că nu mai are absolut nicio legătură cu ceea ce au gândit colegii noştri şi nici cu scopul urmărit, şi anume, acela de a contribui la degrevarea penitenciarelor de aglomerarea existentă în prezent şi de a fi alături de o eventuală lege pentru prevenirea şi reducerea recidivei, măsurile necesare pentru o reformă în acest domeniu. Da, domnilor, da, doamnelor, acestea două erau proiectele necesare pentru ca în penitenciare să se producă o adevărată reformă; sau în domeniul penitenciar. Din nefericire, aţi pervertit ambele măsuri. Pe de o parte, aceste măsuri alternative au devenit un instrument prin care, din măsuri alternative la executarea pedepsei cu închisoarea în detenţie, dumneavoastră aţi elaborat practic un proiect prin care introduceţi ca inovaţie juridică măsuri alternative la liberarea condiţionată. Acesta este efectul amendamentelor care au fost depuse în Comisia juridică. Totodată, măsurile sau propunerile necesare pentru reducerea recidivei le utilizaţi prin proiecte de lege pentru a acoperi "dudele" ministrului justiţiei, care vine să indemnizeze puşcăriaşii, în loc să discute despre această chestiune abia peste câţiva ani, atunci când, într-adevăr, aglomerarea din penitenciare s-ar fi redus. Practic se transformă într-o afacere şi statul în penitenciar. Asta face ministrul justiţiei. Aşa încât, acest proiect, aşa cum a ieşit, am spus, din Comisia juridică, nu mai reprezintă voinţa iniţiatorilor, nu mai reprezintă sub nicio formă ceea ce a dorit PNL prin depunerea proiectului de lege. Pe cale de consecinţă, vom vota împotriva acestui proiect şi ne determinaţi, din păcate, să-l atacăm la Curtea Constituţională, pentru a vedea dacă modificările pe care le-aţi propus întrunesc elementele de constituţionalitate sau, dimpotrivă, sunt neconstituţionale. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule deputat. Grupul USR, domnul Ion Stelian. A... v-aţi retras. Vreţi să auziţi poziţia domnului Márton Árpád... am înţeles! Domnule Márton Árpád, vă rog. Colegii de la USR aşteaptă întâi poziţia dumneavoastră, ca să-şi nuanţeze luarea de cuvânt.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Ne aflăm într-o situaţie care, din păcate, se repetă. Partidul Naţional Liberal, în campania sa electorală, avea câteva elemente importante, unele susţinute chiar de proiecte de lege depuse, cum este proiectul acesta, cum a fost, de exemplu, necesitatea legiferării răspunderii magistraţilor. După rezultatul alegerilor, după ajungerea în opoziţie, alăturându-se unei anumite direcţii politice privind justiţia, colegii noştri liberali au încercat să scape de acele elemente pentru care au primit, de altfel, voturile electoratului, adică să nu mai susţină necesitatea răspunderii magistraţilor - vezi legile justiţiei - şi s-au debarasat de iniţiativa legislativă care a fost clasată, în primă instanţă, la Senat, pentru că nu s-a luat în discuţie, apoi redepusă, şi votată acum, se pare, ajunsă pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, printr-un vot, cu nişte modificări, cu care... nu cu toate aceste modificări suntem noi de acord. Punctul nostru de vedere, exprimat şi în dezbatere, este că era mai bine - şi am şi susţinut că în mod judicios s-a încercat contopirea celor 3 iniţiative legislative care reglementau modalitatea de executare a pedepselor privative de libertate în aceeaşi lege care reglementează aceasta, deci modificarea acelei legi. Având în vedere că, deşi avem un regulament care ne spune că în astfel de situaţii trebuie să facem un singur raport, o singură lege, văzând intenţia declarată, de altfel, a Partidului Naţional Liberal, de a ataca pe această tema la Curtea Constituţională - de fapt propria lege - noi am susţinut ideea de a vota încă o lege, deci am avea a patra lege în domeniul penal, pentru această instituţie nouă, şi am susţinut să rămână aplicabile pentru pedepsele de 3 ani, respectiv de 4 ani, amendamente pe care le vom susţine. Şi am fi dorit ca la cele alternative din lege să se fi menţinut şi alin. (2), care vorbeşte despre situaţia în care se aplică pentru o pedeapsă de până la 3 ani, respectiv de până la 4 ani. Pentru că noi credem că este bine ca, într-adevăr, ideea de bază a colegilor noştri liberali, salutară, de a introduce o nouă instituţie de executare a pedepselor, este bine să o lăsăm mai moale, să zic aşa, şi să adoptăm aproape identic legea, cu foarte mici modificări. Deci acesta a fost punctul nostru de vedere. Drept pentru care, noi ne-am abţinut la votul final al legii şi am avut aceste amendamente pe care le-am spus, pe care în mod evident le voi susţine. Şi ca să nu mai intervin şi la o altă lege, pentru că ţine de aceeaşi instituţie, şi pe undeva trebuie să vin cu un contraargument al colegului nostru liberal, aceste proceduri pe care Domnia Sa le crede inaplicabile, nedemocratice etc. - nu am citat exact - pe care le-a calificat aşa cum le-aţi auzit dumneavoastră, sunt instituţii care există în Uniunea Europeană...

Florin Iordache Vă rog să concluzionaţi, domnule coleg!

Árpád-Francisc Márton Am concluzionat, domnule preşedinte. În Italia - care a avut o condamnare la CEDO, pe care oricând o putem primi şi noi, deci suntem în această fază - s-au făcut astfel de legi, astfel de instituţii au fost introduse tocmai din această cauză şi funcţionează. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. La cea de-a doua lege nu avem raport, aşa că nu o vom discuta astăzi, domnule coleg. Am înţeles. Domnul Ion Stelian, Grupul USR. Se pregăteşte domnul Paşcan, Grupul PMP.

Stelian-Cristian Ion Spunea un clasic: "Dacă e copil, să se joace; dacă este popă, să citească". Aş continua: "Dacă este condamnat, să-şi ispăşească pedeapsa în închisoare, aşa cum dispune judecătorul". Da? Este o bazaconie ceea ce propuneţi dumneavoastră - închisoare la domiciliu, închisoare acasă! Ce a făcut PSD, care se comportă asemenea unui piroman care smulge cutia de chibrituri din mână şi dă foc casei? A preluat pur şi simplu un alt proiect al colegilor noştri, a adus amendamente - 18 amendamente am numărat -, la 8 articole, au modificat complet conţinutul şi au relaxat foarte mult această legislaţie, în continuarea, bineînţeles, demersului mai vechi, de dezincriminare, de relaxare a legislaţiei penale. Îşi doresc cei de la PSD să rezolve astfel problema corupţiei, prin eventuala abrogare a întregului Cod penal. PSD distruge justiţia, slăbeşte legislaţia penală, deschide larg porţile închisorilor. Vreau să vă enumăr câteva nereguli care sunt legate în mod concret de acest proiect. În primul rând, după un proces penal - de multe ori îndelungat, de multe ori costisitor - judecătorul pronunţă o hotărâre de condamnare la pedeapsa cu închisoarea, pentru că aşa consideră el, având la dispoziţie şi alte măsuri alternative, neprivative de libertate, cum ar fi: renunţarea la executarea pedepsei, la aplicarea pedepsei, suspendarea sub supraveghere a pedepsei; are alte măsuri, cum sunt: eliberarea condiţionată. Deci există alte măsuri alternative. Cu toate acestea, judecătorul pronunţă o hotărâre de condamnare la pedeapsa cu închisoarea şi vine alt judecător, acela care supraveghează executarea pedepsei şi decide pur şi simplu înlocuirea acestei pedepse iniţiale, ceea ce evident este, din punctul nostru de vedere, în contradicţie cu Constituţia, pentru că judecătorul de supraveghere verifică doar comportamentul condamnatului. Dacă nu a săvârşit abateri disciplinare, se încadrează la condiţiile din lege, este foarte probabil să iasă din penitenciar. A doua chestiune este legată de neutilizarea brăţărilor electronice. O astfel de lege care să nu conţină obligativitatea utilizării brăţărilor electronice este o aberaţie! Îşi propune legea să instituie obligativitatea pentru poliţişti de a supraveghea fiecare condamnat lăsat în libertate, lăsat la vatră, la domiciliu. Este imposibil aşa ceva, să ne imaginăm că vor fi atâţia poliţişti câţi condamnaţi sunt, fără să aplicăm aceste mijloace pentru care statul român îşi asumase demult obligaţia să le achiziţioneze. O a treia chestiune: legea intră în vigoare imediat, în maximum 30 de zile Ministerul Afacerilor Interne având obligaţia să emită nişte norme de aplicare. Este un termen absolut insuficient şi nejustificat. De asemenea, se aplică retroactiv şi pentru situaţia celor care deja au ispăşit o fracţie, jumătate din fracţia minimă pentru eliberarea condiţionată şi care automat, la intrarea în vigoare a legii, cel mai probabil vor pretinde să fie deja eliberaţi. Deci este un fel de amnistie, aşa, forţând evident terminologia juridică. În al cincilea rând, hotărârea prin care se dispune înlocuirea măsurii poate fi contestată în instanţă de cine? Doar de către deţinuţi. Procurorul nu poate, deşi procurorul este cel care veghează asupra respectării legii şi a drepturilor fundamentale şi a ordinii de drept în statul român, acesta nu poate contesta în instanţă aceste măsuri. Guvernul României a spus foarte clar că este împotriva unui astfel de demers, pentru că, pentru de o parte, avem în legislaţia actuală măsuri alternative la închisoare - şi am enumerat: renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea executării pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, eliberarea condiţionată. Toate sunt potrivit regulilor de la Tokyo, care reglementează condiţiile minimale ale Naţiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate. Deci legislaţia actuală este în concordanţă cu normele internaţionale. De asemenea, Guvernul României - şi avem tot mai multe semnale...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi! Aţi depăşit cele cinci minute.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Tot Guvernul României spune că va crea dezechilibre în ce priveşte regimul sancţionator, pentru că nu se face referire graduală la fiecare sancţiune în parte, ci se aplică, aşa, otova. De asemenea, se spune foarte clar că normele nu sunt clare şi se vor putea contesta la Curtea Constituţională. Nu sunt prevăzute resursele materiale, resursele bugetare pentru a susţine un astfel de demers. În final, pentru că nu vreau să mai lungesc discuţia, ca o excepţie de la aplicarea acestei legi, aţi spus că această lege va fi aplicabilă şi abuzului în serviciu, scoţând din varianta iniţială exceptarea privind abuzul în serviciu, infracţiunile de serviciu. Nu este...

Florin Iordache Vă mulţumesc. Vă rog, concluzionaţi!

Stelian-Cristian Ion Nu este nicio întâmplare, face parte din planul dumneavoastră mai larg de a vă pregăti terenul pentru a scăpa personal de dosarele pe care colegi de-ai dumneavoastră, din păcate, le au. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Paşcan. Vă rog, totuşi, încadraţi-vă în cele cinci minute!

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Parcurgând această propunere legislativă, am avut senzaţia - şi cred eu că este legitimă - că unii dintre colegii noştri îşi pregătesc terenul călduţ, pentru că au o muscă pe căciulă şi probabil se aşteaptă la un regim de detenţie. Este absolut sfidător pentru românul de rând să vorbim astăzi de indemnizaţii pentru cei care stau în puşcării, pentru condiţii improprii, adică să îi şi plătim că stau acolo şi condiţiile nu sunt corespunzătoare, şi acum să venim cu asemenea măsuri alternative, la fel de cinice şi sfidătoare, absolut batjocoritoare pentru românul de rând. Transferaţi puşcăriaşii în închisoare la domiciliu. Unii care au furat au bine mersi vile somptuoase, piscină, terenuri de tenis, numai bine să stea acasă şi să sufere astfel perioada de detenţie sau, aşa cum propuneţi, duceţi-i acasă în weekend, să se simtă bine - cinci zile la puşcărie, două acasă, să le cadă bine, ca în vacanţă! Stimaţi colegi, În condiţiile în care astăzi centrele de probaţiune judeţene care ar trebui să fie măsuri alternative, să promoveze reintegrarea socială a puşcăriabililor sunt într-o condiţie jalnică, absolut subdimensionate, nu funcţionează decât în condiţii improprii, în loc să consolidăm aceste centre, în loc să avem proiecte pentru a construi noi centre de detenţie, infrastructură în acest sens, noi, iată, venim cu măsuri alternative pentru a uşura, chiar a duce în zona paradisiacă aceste detenţii. Sigur, o spune Consiliul Legislativ, printr-un aviz negativ, că este o propunere legislativă inacceptabilă. Spune şi Guvernul, mai protectiv, că există atenţionări din partea Uniunii Europene privind crearea unor alternative datorate sau cauzate de supraaglomerarea puşcăriilor, o spune Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că este necesar un plan de acţiune şi Guvernul îl asumă chiar în punctul de vedere exprimat, legat de această propunere, că va avea un plan de acţiune şi de măsuri în acest sens, sigur unul mai complex, nu acesta pe care-l avem astăzi în faţă. De aceea, vă spun în mod categoric şi vă rog, vă implor, nu vă bateţi joc de români, respingeţi acest proiect absolut inacceptabil, astfel făcând dovada că sunteţi capabili să staţi în faţa lor, a celor mulţi şi necăjiţi, să-i priviţi în ochi şi să le spuneţi că, aşa cum s-a întâmplat şi până acum, cei care au suferit pedepse penale trebuie să le execute în puşcării, nu la domiciliu, nu în weekend şi nu în condiţii privilegiate, ba, mai mult, să fie şi plătiţi pentru acest lucru. Vă mulţumesc. Partidul Mişcarea Populară evident va vota împotrivă.

Florin Iordache Bun. Am terminat dezbaterea. Intrăm în amendamente... Rog colegii să ia loc, pentru că avem şi trei amendamente respinse. Primul. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. La art. 1 avem un amendament respins. Dacă se susţine? Nu se susţine. Rămâne art. 1 în forma adoptată de către comisie. La 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 marginal - este vorba de art. 3. La art. 3 avem 2 1 , este un amendament al colegilor de la UDMR. Domnule Márton Árpád, vreţi să-l susţineţi, cel cu pedepsele până la 4 ani, faţă de 5 ani, cum se propune în proiect?

Árpád-Francisc Márton Nu ar fi un art. 2 1 , ci o alternativă la art. 3, adoptat de comisie, deci alternativa la pct. 8 din raport. Noi propunem 3-4 ani... Deci în loc de "5 ani", "3-4 ani". În ipostaza în care ar trece, în mod evident, am propune modificări la art. 4, 5 şi 6, menţinerea alin. (2) cu acele termene de 3, respectiv 4 ani. Dacă nu trece, nu are sens să mai susţinem aceste amendamente. Doar ultimul amendament, al treilea, îl voi susţine, la pct. 21.

Florin Iordache Este cu cele 180 de zile. Acum supun votului, stimaţi colegi, amendamentul UDMR care vizează art. 3. Să înceapă votul. 14 voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Nu a fost adoptat. Supun votului art. 3 în forma adoptată de către comisie, cu cele trei alineate. Să înceapă votul. 102 voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, 3 abţineri. A fost adoptat şi art. 3. La art. 4 nu sunt amendamente, nu sunt discuţii. La art. 5 nu sunt amendamente. Articolul 6 - fără amendamente. Articolul 7 - fără amendamente. Mai avem un singur amendament al colegilor, la art. 8. Îl susţineţi, domnule Márton Árpád? Da. Supun votului amendamentul... (Domnul deputat Márton Árpád-Francisc solicită să ia cuvântul.) Vreţi să-l şi susţineţi? Vă rog. Este vorba de intrarea în vigoare la 180 de zile. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Iniţiativa legislativă la art. 8 avea o intrare în vigoare după 12 luni de la publicare; era cam exagerată această idee. Comisia propune eliminarea de tot, ceea ce înseamnă că intră în vigoare la 3 zile. Noi vedem diferenţiat acest lucru. Noi credem că acele articole care trebuie să intre în vigoare în 3 zile, deci statul să înceapă să cumpere brăţări, să fie angajat personal necesar pentru a urmări aceste persoane, pentru a clădi acele instituţii specifice, ar fi nevoie, după cele 30 de zile în care s-au adoptat normele de aplicare a legii, de câteva zile. Şi noi am zis ca aceste elemente care imediat trebuie să fie demarate, să intre în vigoare la a treia zi după publicare, iar efectiv legea să se aplice după 180 de zile, timp în care noi credem că este necesar şi este şi posibil ca efectiv să funcţioneze această lege. Deci aceasta este alternativa noastră de propunere.

Florin Iordache Supun votului, stimaţi colegi, amendamentul Grupului UDMR la art. 8. Să înceapă votul. 31 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Amendamentul nu a fost adoptat. Supun votului amendamentul de la art. 8, în formula propusă de comisie. Să înceapă votul. 105 voturi pentru, 58 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Am finalizat dezbaterile. Rămâne la votul final, la ora 12,00. Mergem mai departe.