10 iunie 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului (Pl-x 167/2020) ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 12. Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului; Pl-x 167/2020. Avem propunere de respingere. Domnul preşedinte Ştirbu. (Vociferări.) A, iniţiator, da, da, da, numai puţin. Domnul Năsui, ca iniţiator. Dar domnul Ştirbu să pregătească raportul... (Vociferări.) A, doamna Tudor. Bun. Iniţiator, vă rog, domnul Bulai. Şi apoi doamna Tudor, din partea Comisiei pentru cultură, prezintă raportul.

Iulian Bulai Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Am iniţiat alături de colegii mei de la USR această propunere legislativă pentru că noi nu considerăm oportună această instituţie, acum, în România, pe bani publici. O să vă dau câteva date. În 2 ani de activitate, această instituţie a avut alocat câte un milion de euro pe an. Deci două milioane de euro. Nu-i mult, nu-i puţin. Ştiţi câţi bani au mers pe proiecte, din aceste două milioane de euro? Ştiţi? Vă spun eu. 80.000 de lei. Atât au mers pe proiecte în anul 2019. 80.000 de lei, din două milioane de euro! Vi se pare normal? Mie nu. Aceşti bani au mers pe salarii foarte mari, pe deplasări, pe diurne, pe sindrofii, pe tot felul de activităţi care nu au niciun obiect de activitate şi nicio legătură cu ideea de Levant. În aceşti ani, această instituţie a avut doar 20.000 de lei venituri proprii. Această instituţie reprezintă un institut luat pe persoană fizică de către o personalitate care a reprezentat speranţa României, acum 20 de ani. Ştiţi ce este trist? Este trist faptul că salariaţii din această instituţie câştigă fără să facă nimic concret pentru cercetare în chestiuni de istorie, şi de relaţii internaţionale, şi de interes pentru Levant - pentru că aşa se cheamă instituţia -, mai mult decât cercetătorii de la Academia Română. Un referent de la această instituţie moartă din naştere câştigă mai mult decât un cercetător de la Academie. Nu este corect. O să vă spun puţin din activităţile acestei instituţii. 1. Expoziţie - "Comori şi mărturii ale preţuirii. Minerale". Spuneţi-mi, doamnelor, domnilor parlamentari, ce legătură ar putea să aibă această expoziţie cu ideea de Levant, cu ideea de spaţiu cultural oriental? 2. Lansarea unui album aniversar de la o vizită de stat importantă, de acum 20 de ani. Fără nicio legătură cu Levantul, care, apropo, din punct de vedere cultural nu mai există. Sunt alţi termeni care definesc acest spaţiu în limbajul relaţiilor internaţionale, acum. 3. Videoconferinţă cu foşti şefi de state pentru discuţii pe obiective de dezvoltare durabilă. Unde este Levantul în această discuţie? Nu ştiu. Poate că ar trebui să găsim împreună răspuns la această dilemă. CCR a decis că atât Legea de înfiinţare a institutului, cât şi Legea privind aprobarea O.U.G. de transformare a institutului în instituţie de utilitate publică este neconstituţională. Deci, două legi, două elemente de neconstituţionalitate. Este evident că şi Curtea Constituţională a României consideră că această instituţie nu-şi are rostul sau a fost înfiinţată pe premise greşite. Noi, cei de la USR, prin această lege de desfiinţare a unei sinecuri, anticipam aceste nereguli şi această lipsă de legitimitate a unei instituţii create pentru o singură persoană, pentru a-şi face un album de memorii din perioada când a primit încrederea oamenilor, şi a dezamăgit enorm. Sper ca împreună să înţelegem că această instituţie nu se justifică. Şi, dacă există interes pentru acest tip de cercetare, acesta să fie efectuat de către institutele aparţinând universităţilor din România, care au asemenea materii în studiu, care îşi fac treaba, dar care nu primesc milioane de euro pentru o cercetare inexistentă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru cultură. Doamna vicepreşedinte, vă rog, prezentaţi raportul.

Beatrice Tudor Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În temeiul dispoziţiilor art. 96 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 23 aprilie 2020. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, precum şi abrogarea Legii nr. 117/2017. La şedinţa Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au fost prezenţi 12 deputaţi din numărul total de 16 membri, conform listei de prezenţă. În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi, respingerea Propunerii legislative privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Grupul PMP, domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Mulţumesc, domnule preşedinte. De la academiciana cu pretins renume mondial din regimul ceauşist, din păcate, România a perpetuat impostura academică şi instituţională, a stimulat producţia de diplome şi titluri universitare pompoase, dar fade, fără nicio relevanţă valorică, la fel de veritabile şi spornice ca şi plagiatele care le-au alcătuit fortuit temelia. Nişte şmecheri pretinşi intelectuali au pus prin învârteli politicianiste şi parlamentare de o academie de ştiinţe ale interesului naţional, adică de o academie de ştiinţe ale securităţii naţionale. Un vehicul pentru doctorate demonstrat plagiate, menit a-i transforma peste noapte în profesori universitari pe unii care şi-au luat căznit până şi bacalaureatul, la o etate taman venerabilă. S-a mai inventat, din pix, mai apoi şi prin vot, o pretinsă academie a autointitulaţilor oameni de ştiinţă, care, evident, reuneşte şi mulţi politicieni, deştepţi, de altfel, de prin diverse guvernări profitabile. Acestea şi altele sporesc zestrea de titluri academice fără nicio acoperire în realitatea cercetării ştiinţifice. Ba mai mult, după ce au izbutit să fie şi profesori şi cercetători, dintr-o suflare, pasul următor a fost cumularea salariilor din universităţi cu cele din institutele de cercetare ştiinţifică. Un astfel de intelectual "de excepţie", evident, în ghilimele, care şi-a dobândit calificările academice pe uşa politică din dos, ajunge să aibă un salariu de două şi chiar trei ori mai mare decât un academician veritabil din cadrul Academiei Române. Trai, neneacă, doar ţara este bogată şi poate, îşi permite! Culmea, cu toată această inflaţie de genii, educaţia şi cercetarea din România ocupă constant locuri codaşe în clasamentele internaţionale. Vă întrebaţi oare de ce? Astăzi dezbatem încă un exemplu de instituţie creată fraudulos, nu pe baza unor vocaţii sau merite ştiinţifice, ci pe bază de lobby şi cumetrie politică. Un institut aflat fără nicio noimă în siajul Senatului României, care iroseşte milioane de euro anual, fără a produce ceva concret în schimb, de doi ani încoace. A, pardon, poate studiază atât de avansat cultura şi civilizaţia Levantului, încât noi, ceilalţi intelectuali, e drept, modeşti, nici nu prea avem cum să pricepem. Dar, în schimb, e lesne de înţeles că institutul excelează contabil în domeniul protocolului, al recepţiilor fastuoase, al festivismelor, al deplasărilor prin străinătate şi al diurnelor aferente - al formelor, în esenţă, fără fond, care cuantifică circa 80% din totalul resurselor alocate din banii românilor, necesare funcţionării. Din păcate însă, nicio lucrare monumentală sau măcar semnificativă, de cercetare ştiinţifică, nu a produs, în schimb, până acum, acest institut. Preşedintele acestei instituţii, domnul Emil Constantinescu, ne-a transmis la Comisia pentru cultură, arte şi mass-media o epistolă în care pledează pentru continuitatea acestui institut, făcând vorbire nu despre realizările instituţiei pe care o conduce - evident, nu prea avea la ce se referi -, ci incriminând "mediocritatea liderilor politici, ineficienţa sistemului economico-financiar bazat pe obţinerea profitului, despre limitele ştiinţelor medicale, ale ştiinţei, în general, precum şi riscurile unor tehnologii scăpate de sub control". Iar în narativul său apoteotic aşa, într-o doară, ne trimite la două basme care ne-au însoţit copilăria, cel al "Împăratului fără haine" şi cel al "Ucenicului vrăjitor" care, consideră Domnia Sa, par a fi transpuse în realitatea zilelor noastre. Aveţi dreptate, domnule preşedinte Constantinescu, împăratul e gol, iar pentru institutul fantomatic, pe care l-a configurat pur demagogic, are rolul vrăjitorului politic, adică al celui malefic şi rău. Cât despre mediocritatea politică la care faceţi referire, nu deschideţi subiectul fără a vă privi măcar în oglindă, cu gândul la mandatul dumneavoastră de preşedinte al României şi guvernarea PNŢCD, pe care aţi păstorit-o, din păcate, fatalist. Când România nu are bani pentru alocaţiile copiilor, în contextul crizei economice care afectează milioane de români, considerăm că este absolut imoral ca resursele ţării să susţină meritele inexistente ale unor aşa-zise institute sau pseudoacademii de cercetare ştiinţifică. Partidul Mişcarea Populară va vota împotriva raportului de respingere şi pentru adoptarea acestui proiect legislativ. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Florin Iordache Mulţumesc. Neavând amendamente, rămâne la votul final; raport de respingere. Poziţia 16... (Domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui solicită să ia cuvântul.) A, vă rog.

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Vă mulţumesc, domnule preşedinte. De multe ori avem, tot de la această tribună, proiecte care înfiinţează câte o agenţie nouă. Am avut aproximativ cam una pe lună, da? Institutul Marketingului Agroalimentar... Toate institutele le avem în ţara noastră, al cartofului, al calităţii vieţii, de toate. Avem mii de astfel de agenţii şi autorităţi, marea majoritate care de fapt nu fac nimic, adică au nişte nume pompoase şi nu sunt folosite decât pentru salarizare, pentru pile, toate au bugete cam apropiate bugetului Institutului Levantului, da? Adică, suficient de mici cât să zboare pe sub radar, dar tot cresc. De la an la an tot cresc, se mai adaugă câte un post, se mai adaugă câte un spor, toată lumea e fericită! Toată lumea... mai puţin contribuabilii, care trebuie să plătească toată risipa aceasta! M-am uitat puţin în răspunsul pe care-l dă Institutul Levantului la această lege. Vă cruciţi dacă vedeţi ce e acolo! Jigniri către iniţiatori. Se spune că ar fi chiar ilegal să propunem desfiinţarea acestei instituţii, acestei sinecuri. O analogie făcută foarte atent cu un institut din Statele Unite - ni se spune că: "Uitaţi, şi în Statele Unite există un institut care studiază Levantul; trebuie să avem şi noi unul, nu-i aşa? Corect! Doar că o diferenţă esenţială între ce se întâmplă la noi şi ce se întâmplă în Statele Unite este că cel din Statele Unite este finanţat privat, este finanţat voluntar de oamenii care cred în misiunea lui, cei din acel institut caută finanţare şi sponsorizări şi aşa îşi acoperă cheltuielile. Nu se duc cerşind la stat banii contribuabilului şi acesta este un lucru pe care ar trebui să-l facem cu toţii. Cred că domnul Orban, care la începutul guvernării acesteia ne spunea că el e împotriva sinecurilor, deşi apoi PNL a votat finanţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă, acea academie la care întrerupsesem finanţarea la începutul anului, prin Legea bugetului, ar trebui să se gândească, pentru că în momentul acesta nu poţi să fii declarativ contra sinecurilor, iar apoi, în Parlament, să fii complice cu ele şi să le votezi în continuare. Aceştia sunt banii contribuabililor, aceştia sunt banii pe care dumneavoastră spuneţi, de multe ori în public, că vreţi să-i apăraţi. Haideţi să fim chibzuiţi cu banii! Păi, banii se duc în astfel de risipe. Nu vă abţineţi la vot, nu votaţi contra, votaţi pentru acest proiect, să desfiinţăm o mică sinecură din statul român. Da, sunt de acord, nu e suficient, sunt mai multe, dar, pas cu pas, le facem pe toate! Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul deputat Anton Anton. Vă rog. Şi apoi domnul Simonis.

Anton Anton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Îmi pare rău că am ajuns aici. Ştiţi, am citit zilele trecute că pe lista scurtă la Premiile Nobel pentru Literatură este Mircea Cărtărescu, care a scris "Levantul". Oare de ce o fi scris Cărtărescu "Levantul", când Levantul este o chestie "fumată" şi nemaifolosită, şi lipsită de modernitate?! Mă întreb. Cred că le-aş recomanda colegilor mai tineri, de la USR, să citească nişte cărţi. Nu e cazul să-i obosim cu foarte multe, dar este una care se cheamă "Colecţionarul de istorie", care arată că două civilizaţii enorme, Civilizaţia Levantului şi Civilizaţia Apuseană, se întâlnesc şi se luptă... oare unde? Deasupra României! Şi atunci, eu cred că este normal ca România să se ocupe de ceea ce înseamnă Levant. A, USR doreşte să desfiinţeze! Nu e primul lucru pe care-l doreşte USR să-l desfiinţeze. Doreşte să desfiinţeze mai multe lucruri, cu diverse argumente foarte frumoase, plecând de la ineficienţă, lipsă de preocupare şi aşa mai departe. Oare de ce trebuie să desfiinţăm lucrurile care ţin de cercetare? (Vociferări.) Eu n-am intrat în polemică cu nimeni şi n-aş vrea să intrăm în polemică. (Vociferări.) N-aş vrea să intrăm în polemică, deşi ... Păi, dar de ce să mai intrăm în polemică? Pentru că... (Vociferări.) Deci, cercetarea se face în câteva instituţii. Vrem să reducem numărul de instituţii de cercetare, nu vrem să extindem numărul instituţiilor de cercetare. Cercetarea se face cu bani! Vrem să tăiem banii de la cercetare şi i-am tăiat continuu. Am ajuns de suntem ruşinea lumii, cu banii pe care-i alocăm pentru cercetare, dar aceasta nu înseamnă că nu mai putem să tăiem, că mai găsim nişte institute ineficiente, mai găsim nişte locuri în care să mai tăiem din banul contribuabilului. De unde oare? Numai de la cercetare! Haideţi să tăiem şi din altă parte! Eu cred că normal ar fi să respingem această iniţiativă, indiferent cât de vocali ar fi iniţiatorii ei. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Simonis.

Alfred - Robert Simonis Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dacă eram un politician pursânge, cinic, ar fi trebuit să nu iau cuvântul la acest proiect, însă anvergura academică a unui institut nu o stabilesc nici domnul Năsui, nici domnul Paşcan, şi nici eu. Însă eu, ca social-democrat, ca membru al PSD de foarte mulţi ani, evident că sunt mirat că partide care l-au susţinut pe Emil Constantinescu în '96, la alegerile prezidenţiale, şi în '92, nu sunt astăzi, nu pentru a apăra acest institut, ci pentru a apăra un simbol, până la urmă, pentru că modul în care s-a vorbit despre un fost preşedinte al României, de la această tribună, lasă de dorit, ca să fiu elegant. Repet, sunt membru al PSD. Ca partid, am avut o dezbatere şi o bătălie permanentă cu Emil Constantinescu şi cu partidele care le-au susţinut, însă, stimaţi colegi de la USR care vă doriţi să distrugeţi toate simbolurile României - vă doriţi distrugerea Bisericii Ortodoxe şi a multor altor lucruri extrem de importante - încercaţi să vă uitaţi cum îi tratează alte state europene, şi nu numai, Statele Unite, de exemplu, pe foştii preşedinţi. Nu mă refer la Levant acum, pentru că nu e specialitatea mea şi nu-mi dau cu părerea, însă modul cum v-aţi referit la un fost preşedinte al României este cel puţin deplasat şi este ruşinos ... (Vociferări.) Nu v-am folosit numele... este cel puţin ruşinos, din punctul meu de vedere, că reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal nu au nicio poziţie în acest sens. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Domnule lider, Vă rog să încetaţi cu aceste informaţii calomnioase la adresa USR, ca cea pe care aţi făcut-o mai devreme. Tot ce vrem să desfiinţăm sunt sinecurile, privilegiile şi să avem un stat bazat pe criterii corecte, nu clientelare. Aţi spus-o chiar dumneavoastră mai devreme, că este pentru Emil Constantinescu. E o ruşine că se face un institut pentru pofta unui om, care face acolo expoziţii de pietre şi pune albume de la întâlnirile lui de acum 20 de ani. Ar trebui să vă crape obrazul de ruşine, pentru că votaţi pentru menţinerea acestui institut! ( Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Szabó Ödön, UDMR. Vă rog.

Ödön Szabó Stimaţi colegi, Toată lumea se plânge, tot eşichierul politic, pentru că nu avem destui bani pentru investiţii în cercetare. Această instituţie este un institut de cercetare care a fost realizat şi înfiinţat cu doi ani în urmă şi dacă vreţi să aibă, după doi ani de zile, performanţa unei academii de ştiinţe înfiinţate cu sute de ani în urmă, vă înşelaţi! Orice institut care se înfiinţează trebuie să aibă un parcurs şi trebuie să aibă un rodaj, până ce-şi formează specialiştii, până ce îşi realizează contactele şi aşa mai departe - pe de o parte. Pe de altă parte, stimaţi colegi, şi cei care criticaţi acest institut, da, într-adevăr, trebuie spus, pentru personalitatea lui Emil Constantinescu, cu toţii şi pentru el trebuie să menţinem şi să apreciem multe lucruri, nu acest institut neapărat. Dar să vorbiţi despre Emil Constantinescu, cel care a realizat acea reorientare politică internaţională spre Vest, acea reorientare şi acele înţelegeri prin care România a putut deveni parte a NATO şi parte a Uniunii Europene, este prea mult! Domnul Emil Constantinescu, la final de mandat, nu a mai candidat şi a spus în felul următor: "Am fost învins de sistem!". Şi văd că acum acelaşi sistem îl hăituieşte în continuare. Al de Petrov? Cine sunt împotrivă? Şi cei care mai sunt noi, poate, în momentul de faţă, în aceleaşi structuri de tip Petrov. De ce-l hăituiţi, cei vechi Petrov şi cei noi Petrov, pe domnul Emil Constantinescu?! Poate că este o figură care are o moralitate pe care nimeni, în ultimii 30 de ani, nu a reuşit să o pună sub semnul întrebării? Că atunci când a spus: "Domnule, nu reuşesc anumite lucruri!" s-a lăsat şi a lăsat ca să se realizeze o altă majoritate, eventual, dar a pus direcţia României pe o direcţie bună, corectă, occidentală. Şi toţi "Petrovii" vechi şi noi, iată, şi în momentul de faţă îl atacă. Vă mulţumesc. UDMR va susţine această iniţiativă legislativă. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Rămâne la votul final cu propunere de respingere.