6 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (PL-x 183/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache Avem următorul proiect de lege. Este vorba de PL-x 183. 7. Proiectul de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală; PL-x 183/2020. Îl invit pe domnul preşedinte Stănescu. Dumneavoastră... Sandu Stănescu, cu dumneavoastră vorbesc. (Vociferări.) ...183. Vă rog, luaţi raportul. (Vociferări.) Păi, nu, aveţi... Vă rog, prezentaţi raportul la PL-x 183/2020. Dumneavoastră sunteţi şi iniţiator, vă rog.

Alexandru Stănescu ...183, da.

Florin Iordache Camerele... camerele...

Alexandru Stănescu Da, da, da. Raport asupra Proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru agricultură a fost sesizată în fond cu Proiectul de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală - PL-x 183 din 29 aprilie 2020. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a Camerei Agricole Naţionale, precum şi abrogarea Legii nr. 283/2010. Membrii Comisiei pentru agricultură au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă. La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în calitate de invitat la şedinţă, domnul Gheorghe Ştefan, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, întocmirea unui raport de adoptare a Proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv amendamentele respinse prevăzute în Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul raport. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. (Vociferări.) Da, văd, sunt două intervenţii. Domnul... Începem cu grupul mai mare, domnul... Grupul PNL. Vreţi? Da, domnul Tinel Gheorghe, Grupul PNL, OK, la dezbateri generale.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Facem 10 ani acum de când Legea nr. 283 - Legea privind înfiinţarea camerelor agricole - a primit aprobarea noastră. 10 ani în care structurile acestea trebuiau să funcţioneze! 10 ani în care guvernele care s-au succedat, din motive politice, din varii motive, uneori financiare, n-au reuşit să pună în practică această lege! Acum venim cu altă lege, abrogăm legea care a fost adoptată acum 10 ani şi venim cu altă lege, spunem noi, care este mai bună. Şi anticipăm că o să mai dureze încă 10 ani ca să creăm o structură care să fie adaptată la nevoile şi necesităţile de dezvoltare ale celor care se ocupă cu agricultura în ţară, ale fermierilor. Până în momentul de faţă, cele care "sprijină" dezvoltarea agriculturii sunt tot structurile comuniste, direcţiile agricole, OSPA, toate structurile care au fost lăsate moştenire de vechiul Partid Comunist. Din păcate, însă, voinţa politică a lipsit în toată această perioadă, pentru a face ca aceste structuri care aveau rolul de a veni în întâmpinarea fermierilor să acceseze bani europeni, să se dezvolte. Spaţiul rural este mult lăsat în urmă, fraţilor! N-au primit sprijinul politic necesar. Sper - şi o spun cu toată responsabilitatea - ca această nouă lege să fie implementată cât se poate de repede, să devină operaţională, în aşa fel încât cei care gestionează o resursă foarte importantă, economică, de mediu - solul, să poată beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea în principal a satului românesc. Pentru că asta ne doare cel mai mult, dezvoltarea satului românesc. Partidul Naţional Liberal sprijină această lege în forma adoptată, domnule preşedinte de şedinţă. Însă o şi vrem implementată cât se poate de repede. Mulţumesc.

Florin Iordache Deci, Parlamentul nu poate decât să o voteze. Apoi implementarea este altceva. Avem mai mulţi colegi. Imediat. Deci, domnul Márton Árpád, primul; apoi domnul Popescu; şi din partea Grupului UDMR, cel de-al doilea vorbitor, domnul Magyar. Deci, domnul...

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Câţiva colegi de-ai noştri care pe vremea respectivă, împreună cu mine, eram membri în Parlamentul României când s-a votat această lege, poate îşi amintesc că eu pe atunci am zis că aceasta este o lege inaplicabilă. Am şi spus de ce. Legea într-adevăr nu s-a putut aplica, a fost modificată de "n" ori, prin fel şi fel de modalităţi tot inaplicabile. Acum ni se propune un proiect de lege care să înlocuiască vechea lege. În anumite articole se vorbeşte chiar despre structurile care au fost înfiinţate prin vechea lege. Am parcurs cu mare atenţie ce ni se propune. Noi credem că nici această lege nu va putea fi aplicată. Ca atare, noi, în forma în care a ieşit de la comisie, nu putem susţine proiectul de lege. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Îl invit pe domnul Popescu Nicolae-Daniel, de la Grupul USR. Şi apoi să faceţi legătura cu cel de-al doilea vorbitor de la Grupul UDMR. Vă rog, domnule Popescu.

Nicolae-Daniel Popescu Domnule preşedinte de şedinţă, Antevorbitorii mei au scurtat la jumătate timpul meu de intervenţie. Şi, da, aşa este, acea lege, cum a fost ea promovată şi adoptată iniţial, a suferit transformări şi a ajuns la ceva de care vrem să scăpăm acum. În acelaşi timp, domnule Tinel Gheorghe, aplicabilitatea legii ţine de Guvern, şi cred că dumneavoastră, şi noi, cu toţii, putem să facem presiune politică şi putem să depunem eforturi pentru ca ulterior Guvernul să adopte normele de implementare de care avem nevoie pentru ca această lege să fie funcţională. Şi, dragi colegi, dacă vă întrebaţi de ce agricultura din state precum Franţa, Polonia, funcţionează, este pentru sau şi pentru că exisă structuri, pe lângă cele asociative, există structuri de genul Camerelor agricole care funcţionează şi care reprezintă într-adevăr fermierii şi oamenii care vor să facă agricultură. Din acest punct de vedere, vreau să le mulţumesc colegilor de comisie pentru că au acceptat amendamentele mele şi au acceptat cam tot ce a venit din partea aceasta de studiu comparativ. Am adus în legislaţia acum prezentă norme din Franţa şi din Polonia, care fac ca această lege să fie aplicabilă şi să reprezinte, să respecte scopul şi, dacă vreţi, dorinţa fermierilor de a face agricultură performantă şi de a primi consultanţa de care au nevoie pentru a-şi desfăşura activitatea. Grupul USR va vota pentru adoptarea acestei legi. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Magyar şi apoi drept la replică domnul Tinel Gheorghe. Faceţi legătura cu domnul coleg.

Loránd-Bálint Magyar Bună ziua, domnule preşedinte!

Florin Iordache Bună ziua! Vă rog.

Loránd-Bálint Magyar Stimaţi colegi, Cum au zis şi antevorbitorii, noi considerăm că această lege, cum a ieşit din comisie, nu va fi funcţională. Ştim foarte bine că agricultura românească are nevoie de Camerele agricole, dar în forma actuală, cum dorim să o votăm în momentul de faţă, nici funcţională nu o să fie, nici nu se poate finanţa, în afara finanţărilor din bani publici. În consecinţă, Grupul UDMR nu va vota această lege.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnule Tinel Gheorghe, aveţi dreptul la replică două minute. Vă rog să vă încadraţi.

Tinel Gheorghe Colegul meu de la USR ştie că nu Guvernul organizează alegerile pentru structurile de conducere ale Camerei agricole şi la nivel judeţean. Deci, din punctul acesta de vedere, haideţi să nu pasăm Guvernului responsabilităţi pe care nu le are. Guvernul are responsabilităţi minimale în punerea în practică a acestei legi. Deci, din acest punct de vedere, toată responsabilitatea revine Parlamentului, în modul care elaborează această lege şi cum instituie reguli şi principii de transpunere în practică. Guvernul a fost sărit din această schemă a implementării acestei legi şi ştiţi foarte bine şi dumneavoastră.

Florin Iordache Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu mai sunt alte intervenţii, trecem la dezbaterea raportului. Avem 39 de amendamente admise. La titlul legii dacă sunt intervenţii? De la 2 la 39, intervenţii? Nu. Avem 8 amendamente respinse. Sunt intervenţii? Nu sunt intervenţii. Avem Anexa nr. 1. Intervenţii? Nu. Anexele nr. 2, 3, 4, 5? Rămâne la votul final; caracter ordinar. Revenim la poziţia 2. Ne-a sosit raportul de la Comisia juridică.