5 septembrie 2017 – Continuarea dezbaterii Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului (PL-x 240/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 5. Am primit raportul la PL-x 240/2017. Suntem în faza... cu observaţiile care au fost făcute la începutul şedinţei. Suntem în faza continuării dezbaterilor din partea grupurilor parlamentare. Domnule Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Înainte de a intra în fondul problemei, trebuie să-mi exprim încă o dată nemulţumirea faţă de modul cum tratează Parlamentul, unii secretari de stat, miniştri din diferite guverne. Noi avem un regulament clar. Pentru dezbaterile legilor, la nivel de ministru sau secretar de stat, orice minister trebuie să fie prezent în comisia raportoare care dezbate un proiect de lege, o iniţiativă legislativă care este relevantă pentru activitatea Guvernului. Mi se pare inacceptabil ca, la solicitarea Guvernului, să fim chemaţi, ca peste cinci minute să fim prezenţi la comisie, să fim pregătiţi, să adoptăm un proiect de lege, iar ministrul să lipsească cu desăvârşire de la dezbatere, ca pe urmă să ne apară aici un secretar de stat, să ne dea lecţii, să ne arate ce putem şi ce nu putem modifica, că există articole de legi care n-ar fi bine să fie modificate de Parlament şi aşa mai departe. Şi nici nu vorbesc de faptul că după această intervenţie a secretarului de stat, iarăşi nu a apărut la dezbaterea comisiei. Eu cred că imperios necesar este ca, dacă dorim să fie Parlamentul respectat, să respectăm această prevedere regulamentară, să solicităm prezenţa onor guvernanţilor. Legat de acest proiect de lege, aşa cum a venit de la Senat, colegii noştri din comisie ştiu, avea câteva prevederi greu aplicabile, slavă Domnului. În proiectul de lege s-a realizat modificarea acestor inexactităţi, s-a mai intervenit, deşi, iarăşi, din punctul meu de vedere, o corelare legislativă din punct de vedere regulamentar se face în plen, nu e nevoie de o comisie, ne-am reîntors în comisie, am mai adoptat şi acel amendament de abrogare. Evident, punctul nostru de vedere legat de Legea referendumului - cum am expus-o şi în plen, cum o expun şi aici - este că, în cazul unor voturi decizionale, dintr-un oarecare punct de vedere, măsură şi anume, modul de adoptare a unei legi de revizuire a Constituţiei, respectiv de adoptare a unei iniţiative legislative de modificare a componenţei unor unităţi administrativ-teritoriale n-ar fi posibil să se ia votul cu prezenţa a 30%, este nevoie de un vot de 50%. Drept pentru care, am depus un astfel de amendament, o să-l susţin. Iar referitor la toată procedura existentă pentru diferite situaţii în acest domeniu, deci Legea referendumului, vă anunţ de pe acum, grupul nostru parlamentar va depune un proiect de lege, de modificare a acestei legi, pentru a evita anumite interpretări ale legii, aşa cum este ea deocamdată, şi pentru a avea o Lege a referendumului corectă şi aplicabilă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Îl invit pe domnul secretar al Comisiei juridice, domnul Dunava, să vă prezinte noul raport. Dar, repet, raportul a fost retrimis, la solicitarea Grupului PNL. Domnul Andronache a solicitat acest lucru. Vă rog, domnule Dunava.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Membrii Comisiei de disciplină şi imunităţi s-au întrunit în şedinţa din 5 septembrie şi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu amendamentele admise, redate în Anexa nr. 1 la prezentul raport. Prezentul raport înlocuieşte raportul iniţial. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Andronache, vă rog, Grupul PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La dezbateri generale am luat cuvântul, stimate colege, stimaţi colegi, pentru a vă comunica doar câteva dintre argumentele ce constituie fundamentul votului împotriva acestei propuneri legislative, care va fi dat de Partidul Naţional Liberal. Astfel, textul propus la art. 6 alin. (5) conţine dispoziţii echivoce, permiţând interpretarea contradictorie, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, cu consecinţa încălcării principiului legalităţii, consacrat prin art. 1 alin. (5) din Constituţie. Textul nu specifică ce se întâmplă cu aplicarea termenului de 30 de zile pentru convocarea referendumului, dacă suntem în situaţia în care propunerea legislativă depăşeşte limitele revizuirii. Totodată, acelaşi text reprezintă o copie fidelă a dispoziţiilor art. 151 alin. (3) din Constituţie, ceea ce conduce la instituirea unui paralelism legislativ, interzis prin dispoziţiile art. 16 din Legea nr. 24/2000. Art. 6 alin. (4) intră în contradicţie cu art. 156. Teza I din Constituţie, pentru că prevede ca legea de revizuire să se publice în termen de 5 zile de la data adoptării. Instituirea unui alt termen, neprecizat, înseamnă modificarea unui text constituţional, prin lege organică, act normativ de putere inferioară faţă de o lege constituţională, chestiune interzisă, de asemenea, de normele de tehnică legislativă. În fine, întreaga iniţiativă legislativă contravine Deciziei Curţii Constituţionale nr. 736/2012. Sunt doar câteva motive, dintre cele multe identificate de noi, pentru care Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota împotriva acestei propuneri legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Movilă.

Petru Movilă Mulţumesc pentru susţinere colegului meu, lider de grup, Ioan Munteanu. Apreciez energia cu care s-a întors din vacanţă. Am o întrebare pentru reprezentantul Guvernului României sau pentru prim-ministru: crede că Guvernul României este capabil ca în 30 de zile să organizeze, să pună în mişcare tot mecanismul pentru a pregăti ziua de vot, în vederea unui referendum? Mă refer la alocarea bugetară, mă refer la toate deciziile privind constituirea structurilor care să asigure corectitudinea, legalitatea exercitării acestui referendum. Mă întreb dacă administraţia locală are timp să pregătească toate documentele privind evidenţa populaţiei, persoanele cu drept de vot? Eu cred că nu, în 30 de zile nu se poate face aşa ceva. De aceea, Partidul Mişcarea Populară nu va vota proiectul de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Alte intervenţii? Nu. Legile adoptate de Parlament sunt obligatorii şi pentru Guvern. Avem 9 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. Adoptat. La articolul unic, 2 marginal. Observaţii? Nu. Adoptat. 3 marginal, art. 6. Observaţii? Nu. Adoptat. La 4 marginal dacă sunt observaţii? Nu. Adoptat. 5 marginal? 6? Domnule Márton, aveţi un amendament respins, care vizează art. 7, da? Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aşa cum am înaintat deja această idee la dezbateri generale, din punctul nostru de vedere, acea reducere a obligativităţii prezenţei de la 50% plus 1, care a intervenit la un moment dat din... ştim bine... considerente politice, dacă este într-adevăr aplicabil în foarte multe cazuri, cel puţin două cazuri mi se par inacceptabile. Una dintre aceste cauze este tocmai revizuirea Constituţiei. În toate statele lumii dezvoltate - evident sunt unele care, cu anumite excepţii, ca să zic aşa, şi excepţiile acelea sunt, poate, atenţionări că nu e bine să facem aşa - constituţiile ţărilor sunt stabile şi greu de modificat, indiferent dacă vorbim de Statele Unite ale Americii, legile fundamentale - pentru că nu au Constituţie -, Marea Britanie, parlamentele francez, italian, german, spaniol, belgian - au nişte prevederi drastice care permit greu modificarea Constituţiei. Nu ni se pare corect ca prin 30% prezenţa populaţiei să se poată modifica o Constituţie a ţării. Tot atât de bine, nu putem fi de acord nici cu acea prevedere conform căreia, la un referendum local, prin prezenţa a 30% din populaţie, să se decidă comasarea sau ruperea în două, trei, a unor unităţi administrativ-teritoriale. Sunt nişte decizii foarte importante, care au o acţiune şi trebuie să aibă o acţiune pe o perioadă destul de îndelungată, drept pentru care se impune să rămână acest procent de 50%. În mod evident, am fost atenţionat că prima intenţie era aceea de modificare a unor prevederi legate de acest demers, pentru revizuirea Constituţiei, şi cea de-a doua nu se încadrează aici. Am acceptat această observaţie, deşi s-a modificat titlul legii şi suntem la o modificare a întregii legi, ca atare, s-ar putea include. Totodată, trebuie să vă spun, aşa cum am şi avertizat, o să depunem un proiect de lege pentru o astfel de modificare, mai amplă, a acestei legi. O să mi se replice că n-ar fi bine să modificăm acum în timpul jocului. Este corect, este o decizie a Curţii Constituţionale, este o propunere de bun comportament din partea Comisiei de la Veneţia, ca orice modificare să se aplice doar după un an de la adoptarea acesteia. Deci, din punctul meu de vedere, această prevedere, chiar de-ar fi acceptată, nu s-ar aplica referendumului care ar urma într-un interval mai scurt de un an. Dar cândva trebuie să facem această modificare, că oricât ni se va spune că nu se poate, că suntem în interval, că nu ... Eu zic, e bine să adoptăm acest amendament, nu se va aplica mai repede de un an, dar după aceea e bine - şi gândiţi-vă cu toţii că s-ar putea ca peste doi ani chiar să fiţi interesaţi ca această Constituţie să fie protejată de o astfel de prevedere drastică. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Voi supune votului. Vreau să vă spun că există şi a doua condiţie, stimate coleg, cea care vizează 25% din total. Deci sunt două condiţii cumulative. Voi supune votului dumneavoastră amendamentul propus de Grupul UDMR. Comisia l-a respins. Să înceapă votul. 18 voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 56 de abţineri. Propunerea şi amendamentul colegilor de la UDMR au fost respinse. 7 marginal. Observaţii? Nu. Adoptat. 8, 9? Au fost adoptate. Rămâne la votul final, care va începe la ora 12,00. Domnule Munteanu, pe procedură. Vă rog.

Ioan Munteanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Având în vedere faptul că programul a stabilit ca votul final să aibă loc la ora 12,00, rugămintea mea este să propuneţi sistarea lucrărilor, să aibă timp aparatul tehnic să pregătească documentele.

Florin Iordache Păi suntem în grafic, domnule lider! La ora 11,30 programul se încheie. Vă mulţumesc. Ne vedem la ora 12,00 la votul final.