9 iulie 2018 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Pl-x 418/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Următorul proiect pe ordinea de zi. 2. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; procedură de urgenţă; PL-x 418/2017/2018. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Domnule preşedinte Nicolicea, vă rog, prezentaţi raportul dumneavoastră.

Eugen Nicolicea Raport asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa PL-x 418/2017/2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut legea în şedinţa de astăzi, 9 iulie 2018. În timpul dezbaterilor au fost formulate oral amendamente care, supuse votului, au fost respinse. Având în vedere prevederile art. 137 alin. (3) teza finală din Regulamentul Camerei Deputaţilor: "În cazul în care se resping solicitările formulate în cererea de reexaminare, raportul nu va mai cuprinde amendamentele depuse ". Conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 45/2018, s-a reţinut că: "...legea, în ansamblul său, este constituţională, în raport cu criticile formulate". De asemenea, s-a pronunţat şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 252/2018 care a constatat neconstituţionalitatea unor texte modificatoare şi nu texte adoptate anterior pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 45/2018. Evident că acestea au fost puse în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Domnul preşedinte nu a uzat de dreptul său de a sesiza Curtea Constituţională privind unele aspecte de neconstituţionalitate, trimiţând direct o cerere de reexaminare. Dânsul nu poate să solicite Parlamentului să verifice neconstituţionalitatea unor prevederi, pentru că Parlamentul nu are în atribuţii să se pronunţe cu privire la neconstituţionalitatea actelor, înainte de promulgare, la solicitarea preşedintelui. Acest lucru poate să-l facă Curtea Constituţională, în conformitate cu art. 146 lit. a) din Constituţia României. În dezbateri s-a stabilit că punctele 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 şi 24, din 24 de puncte, vizează aspecte de neconstituţionalitate, indicându-se de către preşedinte articolele din Constituţie sau decizii încălcate. Dintre acestea, punctele 1, 5, 7, 15, 22, 23 şi 24 au fost supuse controlului de neconstituţionalitate prin trei Decizii ale Curţii Constituţionale, forma finală a acestora fiind declarată constituţională. Pentru celelalte, am dat citat din Decizia Curţii Constituţionale, în care se spune că: "Curtea Constituţională a pronunţat că Legea nr. 303/2004, modificată, corespunde exigenţelor constituţionale". Au rămas, practic, câteva puncte - punctul 18, în care se solicita revenirea la forma în vigoare, susţinută de către domnul deputat Stelian Ion, dar care n-a întrunit numărul de voturi necesare adoptării. La punctul 23, de asemenea, preşedintele a considerat că "se impuneau instituirea unor dispoziţii tranzitorii", fără a face nicio sugestie.

Florin Iordache Rog colegii să stea în sală, pentru a avea cvorum.

Eugen Nicolicea În timpul dezbaterilor, domnul deputat Stelian Ion a propus ca dispoziţie tranzitorie instituirea unui termen de prorogare pentru acest articol de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Reprezentanţii Grupului parlamentar al PSD au precizat că prorogarea termenului nu schimbă conţinutul reglementării şi nu este necesară. Supus la vot, amendamentul domnului deputat Stelian Ion nu a fost aprobat. În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea cererii de reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004, în forma adoptată iniţial de Parlament. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din categoria legilor organice.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale. Grupul USR, domnul Ion Stelian. Vă rog, domnule deputat.

Stelian-Cristian Ion Dezbateri generale şi cam atât vom avea astăzi, pentru că, pe amendamente nu se poate discuta. Am primit aseară, prin SMS, o convocare, în sensul că vom discuta astăzi, la Comisia juridică, de la ora 11,00, această cerere de reexaminare. În mod normal, Regulamentul Camerei Deputaţilor ar trebui respectat şi cu privire la aceste cereri de reexaminare şi, dacă suntem convocaţi, trebuie să fim convocaţi cu cel puţin 24 de ore înainte, dar nu este problemă, este un progres faţă de încălcarea de data trecută, în sensul că data trecută am primit doar cu câteva ore, cu 2, 3 ore înainte cererea de reexaminare a preşedintelui. Am avut timp, astfel încât să formulăm amendamente la peste 20 dintre punctele la care s-a referit domnul preşedinte Klaus Iohannis. Din păcate, printr-o interpretare absolut eronată a Constituţiei şi a legislaţiei, s-a considerat că nu mai pot fi dezbătute marea majoritate dintre amendamentele şi dintre punctele exprimate în cererea de reexaminare. Am ratat, astfel, ocazia să modificăm, să corectăm foarte multe greşeli. Una dintre ele, vă dau un exemplu, dar văd atenţia cu care ascultaţi şi ştiu că nu vă interesează acest lucru. Sunteţi bucuroşi pentru mare izbândă de astăzi. (Rumoare. Vociferări.) Una dintre ... Acum, parcă v-aţi trezit un pic! Unul dintre aceste puncte se referă la o chestiune, o procedură care este legată chiar de camera preliminară, în condiţiile în care, prin legislaţia propusă, s-a înlăturat pur şi simplu camera preliminară din procedura penală. De asemenea, am propus amendamente, aveam de propus amendamente, dar nu le-am putut susţine în Comisia juridică, referitoare la independenţa procurorilor, la protecţia informaţiilor cu caracter personal, care ar putea să pericliteze unele anchete disciplinare. Acest punct este la punctul 8 din cererea de reexaminare a preşedintelui. La procedura de cercetare disciplinară a auditorilor de justiţie, care nu este clar şi complet reglementată în lege. La criteriile de repartizare a judecătorilor şi procurorilor stagiari, în funcţie de cunoaşterea unei limbi a minorităţilor naţionale. Înţelegem, am acceptat şi este şi constituţional dreptul minorităţilor de a se exprima în limba maternă, însă cu anumite limitări. De aici şi până la a obliga judecătorii să înveţe limba unei minorităţi naţionale, pentru ca această chestiune să constituie un criteriu de repartizare a judecătorilor şi procurorilor pe anumite funcţii, în anumite zone din ţară, mi se pare cale foarte lungă şi acest punct putea fi corectat şi el a fost sesizat de preşedintele României, la punctul 10. Evaluarea mapei de stagiu este un criteriu absolut subiectiv în evaluarea activităţii unui judecător sau procuror, pentru a deveni magistrat, judecător sau procuror definitiv; punctul 11 din cererea de reexaminare. Nu v-a păsat nici de aceasta. Reintroducerea sau reintrarea, mai degrabă, în profesie, fără examen a unor foşti judecători sau procurori. A fost criticată pe bună dreptate de preşedintele României. După o anumită perioadă, îndelungată, de la ieşirea din profesie, ar trebui ca, atunci când doreşti reintrarea în profesie, să dovedeşti, pe de o parte, că au încetat toate incompatibilităţile şi această reintrare în profesie nu afectează prestigiul profesiei de judecător sau procuror. Pe de altă parte, ar trebui să dovedeşti că încă mai stăpâneşti materia. După ani de zile, după mai bine de 10 ani de când ai ieşit din profesie, este greu de imaginat că mai ai un contact foarte important cu legislaţia. De asemenea, formarea profesională continuă va trebui să se aplice şi procurorilor, nu doar judecătorilor. Iată câte scăpări! Şi cu unele, cred că până şi dumneavoastră aţi fi de acord, numai că nu aţi dat posibilitatea unei dezbateri reale, în această comisie. Evaluarea anuală a judecătorilor şi procurorilor de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă curţile de apel se va face doar prin hotărârea colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, deşi aţi clamat acea separare a profesiei...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi, domnule coleg!

Stelian-Cristian Ion ...între judecători şi procurori. Dacă în Comisia juridică nu am avut posibilitatea să mă exprim, vă solicit îngăduinţa ca în maximum 30 de secunde să parcurg tot ce am de spus. Deci evaluarea procurorilor trebuie făcută potrivit propriului principiu, pe care l-aţi invocat, de către procurori, nu de către judecători. De asemenea, promovarea efectivă va trebui să fie făcută nu doar prin evaluarea activităţii şi conduitei candidaţilor. Promovarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar trebui să fie făcută pe baza unui examen scris. Aţi eliminat examenul scris! Ar fi trebuit să revenim asupra acestei chestiuni. De asemenea, suspendarea de drept a judecătorului care este cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, ar fi trebuit regândită şi era normal să fie menţinută suspendarea de drept în astfel de situaţii. Condiţiile de pensionare trebuiau reexaminate, pentru că judecătorii, în marea lor majoritate, au spus foarte clar că vor ieşi la pensie foarte mulţi. Ştim că în Polonia se forţează ieşirea la pensie a judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Iată că le-aţi deschis o poartă largă, acum, să facă acelaşi lucru, să iasă la pensie şi să...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi! Sunt şapte minute deja!

Stelian-Cristian Ion ...scăpaţi în acest fel de judecătorii incomozi. Sunt o mulţime de lucruri care ar fi trebuit făcute, dar văd că vă plictisesc, sunteţi cu gândul la vacanţă (Rumoare. Gălăgie.) şi la distrugerea... (Gălăgie.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg.

Stelian-Cristian Ion ... la mare, vreţi să mergeţi la mare, la marea ciordeală! (Aplauze. Vociferări.)

Florin Iordache Domnul Márton Árpád, vă rog. (Gălăgie.) Domnule Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Dacă mă lasă colegii dumneavoastră!

Florin Iordache Vă lasă, domnule coleg! Rog colegii să păstreze liniştea în sală! Domnule Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, ... (Vociferări.)

Florin Iordache Domnule Stelian, vă rog, luaţi loc în sală, vă rog frumos! Haideţi să continuăm dezbaterile! Vă rog, luaţi loc!

Árpád-Francisc Márton L-aş ruga... Stimaţi colegi din PSD, lăsaţi-l pe colegul nostru, pe domnul Stelian, să-şi ia locul în bancă. Printre altele, şi eu doresc să mă adresez, dar, conform Regulamentului, de la microfon...

Florin Iordache Vă rog.

Árpád-Francisc Márton N-aş fi intervenit, dar am de comentat trei elemente din intervenţia antevorbitorului. 1. După cum toată ţara ştie, pe această lege este o dezbatere destul de îndelungată. Este posibil ca unora să nu le fi ajuns timpul pentru dezbatere, aşa cum, nici, de exemplu, modalitatea de funcţionare a Camerei Deputaţilor n-a avut un timp îndelungat, de doi ani, ca să vadă cum este cu regulamentul şi cum se aplică. Totodată, trebuie să spun că unul din elementele ridicate aici de colegul nostru, adică eliminarea camerei preliminare, a fost solicitată de toţi din profesie. De toţi! Toate asociaţiile, toate instituţiile au solicitat eliminarea, pentru că nu şi-a dovedit eficacitatea. Evident, fiecare a avut altă formă de rezolvare, altă susţinere, din ce cauză n-a funcţionat, dar toţi au fost de acord că această instituţie, din păcate, nu şi-a demonstrat viabilitatea. Şi cea de-a treia temă. Stimaţi colegi din USR, Am o rugăminte. Pentru că aveţi multe materiale şi în limba maghiară, transmise pe diferite căi, să transmiteţi şi aceste intervenţii anti-minoritare din Camera Deputaţilor, ca să vă cunoască adevărata faţă acele persoane care aparţin acestor minorităţi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Nicolicea. Vă rog. (Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.)

Florin Iordache Nu v-a pronunţat numele, îmi pare rău!

Stelian-Cristian Ion Ba da!

Florin Iordache Nu vă dau cuvântul, îmi pare foarte rău! V-am lăsat! Mulţumesc.

Eugen Nicolicea La punctele care au fost invocate, că în rest, după aceea, au existat chiar discuţii generale, spre exemplu, la punctul 1, în care se susţinea încălcarea independenţei procurorilor, vă învederez faptul că punctul 1 a fost analizat, prin deciziile Curţii Constituţionale, la care grupul dumneavoastră a fost semnatar. Curtea Constituţională s-a pronunţat. Nu înţeleg de ce a mai fost reluată această discuţie, atât de preşedinte, cât şi de dumneavoastră. De asemenea, la punctele acelea pe care le-am enumerat, care vizează aspecte de neconstituţionalitate, altele decât cele care au fost sesizate, ar trebui să începeţi discuţia cam la modul următor. Am avut ocazia să sesizăm Curtea Constituţională, numai că n-am ştiut ce să sesizăm şi avem vreo 15 puncte, pe care noi nu le-am sesizat şi ne-am trezit acum după ce a venit domnul preşedinte să facă o sesizare de neconstituţionalitate, în locul unei cereri de reexaminare. Cred că am fost foarte clar, argumente aţi avut. Doar atâta lucru: nu încurcaţi sesizarea de neconstituţionalitate care se face la Curte, cu cererea de reexaminare care se face la Parlament.

Florin Iordache Mulţumesc. Rămâne la votul final, neavând amendamente.