24 iunie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia (PL-x 313/2020). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 28. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; PL-x 313/2020. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Cine prezintă raportul? Domnule Păle, vă rog, de la agricultură, dumneavoastră sunteţi cu buruienile. Haideţi!

Dănuţ Păle Da, domnule preşedinte. A fost cea mai dezbătută buruiană în Parlamentul României! Raport comun. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 mai 2020. La întocmirea prezentului raportului, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, în scopul îmbunătăţirii soluţiilor legislative actuale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc. Domnule preşedinte, o solicitare către Departamentul Legislativ, să facă o corectură de tehnică legislativă la nr. crt. 1. La titlul legii, sintagma "Lege pentru modificarea şi completarea" se înlocuieşte cu sintagma "Lege pentru modificarea", şi textul curge. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Corelările le face Departamentul Legislativ. Faceţi legătura cu doamna Cherecheş, de la Oradea, de la PNL. De la Bihor.

Florica Cherecheş Bună ziua, domnule preşedinte!

Florin Iordache Vă rog.

Florica Cherecheş Proiectul pe care-l vom vota astăzi propune simplificarea procedurilor în ceea ce priveşte combaterea acestei buruieni, care este cea mai alergenă plantă din România şi, practic împuterniceşte autorităţile locale ca să identifice terenurile pe care există ambrozia şi, de asemenea, să identifice proprietarii sau administratorii, să îi avertizeze, şi apoi să-i sancţioneze dacă nu se conformează prevederilor legii. Este foarte important, de asemenea, să punem mai mare accent pe campaniile de informare şi conştientizare, pentru că, din păcate, această plantă se răspândeşte foarte, foarte uşor, are o putere extraordinară de a se răspândi, şi viaţa persoanelor care suferă de această alergie la ambrozia este un coşmar în perioada iulie, august, până prin octombrie. Vă mulţumesc pentru susţinere, şi le mulţumesc şi colegilor din comisiile de specialitate pentru buna colaborare pe care am avut-o. Mulţumesc.

Florin Iordache Alţi doritori la dezbateri generale? Nu mai sunt. Avem 7 amendamente admise. La titlul legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. De la 3 la 7, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Am finalizat. Pauză cinci minute, până stafful tehnic organizează legile, să putem trece la votul final. Mulţumesc. (Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.) Vreţi să interveniţi? Domnul preşedinte al Comisiei comune UNESCO. Vă rog, aveţi cuvântul.