3 octombrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (PL-x 171/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; PL-x 171/2017; procedură de urgenţă. Guvernul? Vă rog.

Florin Iordache Mulţumesc. Comisia pentru buget? Vă rog, domnule vicepreşedinte. Raport comun - Comisia pentru buget şi Comisia pentru mediu. Să ne propuneţi şi timpul, că e procedură de urgenţă, domnule preşedinte.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 3 aprilie 2017. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare posibilitatea rambursării, ulterior elaborării raportului final de control aferent programului, de către autoritatea de audit, a cheltuielilor solicitate de către beneficiarii de proiect, respectiv crearea mecanismului instituţional şi procedural menit a conduce la recuperarea sumelor rambursate necuvenite, prin plată voluntară. Membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege, în şedinţa din 5 septembrie 2017, iar cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, în ziua de 19 septembrie 2017. La dezbaterile celor două comisii au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Timpul de dezbatere - trei minute.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului, stimaţi colegi, timpul de dezbatere - trei minute. Să înceapă votul. 157 de voturi pentru. În unanimitate, a fost adoptat timpul. Dezbateri generale? Intervenţii dacă sunt? Domnul Heiuş, Grupul PNL şi apoi domnul Bichineţ.

Lucian-Ovidiu Heiuş Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare posibilitatea rambursării cheltuielilor solicitate de beneficiarii de proiect, respectiv crearea mecanismului instituţional şi procesual, menit a conduce la recuperarea sumelor rambursate necuvenit. Aceste măsuri vor duce la stimularea absorbţiei de fonduri externe nerambursabile. Pentru aceasta, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota forma adoptată de Senat.

Florin Iordache Domnule Bichineţ, vă rog.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Sunt singurul reprezentant al Partidului Mişcarea Populară din Comisia pentru mediu. Am studiat această Ordonanţă nr. 19 a Guvernului şi mi s-a părut a fi mai bună decât Ordonanţa nr. 13. Am susţinut-o cu argumente, şi eu, şi toţi colegii noştri din comisie şi cei din Comisia pentru buget, pentru că astfel, prin adoptarea ei, se dă posibilitatea celor care lucrează cu fonduri europene să poată să acceseze mai uşor. Şi vom susţine întotdeauna toate proiectele de lege care dau posibilitatea întreprinzătorilor români să aducă în ţară fonduri de la Uniunea Europeană. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu mai sunt. Rămâne la votul final, neavând amendamente. Următorul.