2 octombrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385 (PH CD 66/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1293 COM (2018) 385; PH CD 66/2018. Domnul preşedinte Angel Tîlvăr. Vă rog, domnule preşedinte, prezentaţi raportul.

Angel Tîlvăr Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Opinia privind propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.293/2018. Am avut în vedere proiectul de opinie al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, nota de informare transmisă de Ministerul Afacerilor Externe, fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană din Camera Deputaţilor, precum şi analiza şi discuţiile realizate în cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene. În aceste condiţii, Comisia pentru afaceri europene susţine obiectivul general al programului, de a contribui la tranziţia către o economie circulară curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi rezistente la schimbările climatice, inclusiv prin tranziţia către energia curată, precum şi la protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi la oprirea şi inversarea declinului biodiversităţii, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă. Susţinem mobilizarea de fonduri din alte resurse, pentru implementarea Programului LIFE, însă în aşa fel încât această linie de finanţare să rămână accesibilă şi entităţilor aflate la început de drum sau care nu au dobândit încă anvergura sau experienţa necesară pentru a lucra cu surse combinate de finanţare. Subliniem că imperativul acţiunii locale este în continuare valabil în ceea ce priveşte gestionarea biodiversităţii. Şi din acest motiv ar trebui să se lase suficient spaţiu de manevră şi să fie permis accesul la finanţare din program a entităţilor locale din statele membre, chiar dacă acestea nu propun acţiuni pe teritoriul siturilor reţelei Natura 2000, având în vedere şi faptul că există zone în afara acestora unde biodiversitatea trebuie ocrotită. Totodată, recomandăm consolidarea legăturilor între entităţile eligibile din statele membre şi cele ale Spaţiului economic european, în cadrul Programului LIFE al Uniunii Europene. Domnule preşedinte, Comisia pentru afaceri europene, întrunită în şedinţa din 25 septembrie 2018, a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte prezentul proiect de opinie, care să fie transmis Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Muşoiu, vă rog, Grupul PSD.

Ştefan Muşoiu Mulţumesc, domnule preşedinte. Politica şi legislaţia Uniunii în domeniul mediului, al climei şi al energiei curate au adus îmbunătăţiri substanţiale stării mediului. Cu toate acestea, continuă să existe provocări majore în materie de mediu şi climă, iar nesoluţionarea lor va avea consecinţe negative semnificative pentru Uniunea Europeană şi pentru bunăstarea cetăţenilor săi. Comisia Europeană propune creşterea rolului Programului LIFE, în calitate de catalizator ce contribuie la transformarea Uniunii într-o societate circulară, curată, eficientă din punct de vedere energetic, cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi rezistentă la schimbările climatice. Prin continuarea sprijinului bine direcţionat către acţiuni de politică şi de introducere pe piaţă, Programul LIFE va menţine, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului, va proteja sănătatea umană şi va facilita utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale. Integrarea aspectelor legate de climă în toate instrumentele financiare va spori finanţarea disponibilă pentru acţiunile necesare de inovare, adaptare socială şi responsabilizarea întreprinderilor, lucrătorilor şi cetăţenilor, astfel încât aceştia să îşi dezvolte capacităţile şi competenţele de care au nevoie pentru a contribui la combaterea schimbărilor climatice. Considerăm că managementul biodiversităţii necesită activităţi pe plan local, indiferent de regimul administrativ de ocrotire şi, prin urmare, este necesară facilitarea accesului la finanţare a entităţilor locale din statele membre, pentru acţiuni în afara teritoriului siturilor reţelei Natura 2000, în zone în care este necesară ocrotirea speciilor şi habitatelor. Grupul PSD susţine adoptarea Opiniei privitoare la comunicarea COM 2018/385, în forma prezentată de Comisia pentru afaceri europene. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da, vă rog. A, n-aveţi cartela. Vă rog, vă rog, domnule coleg, Grupul PMP. Şi apoi, domnul Tinel Gheorghe. V-am văzut, dar era colegul dumneavoastră înainte.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară susţine toate politicile care au în gând şi doresc să susţină mediul, mediul înconjurător. Noi trebuie să avem grijă de mediul înconjurător, pentru că dacă nu avem grijă de el, în viitor, copiii noştri nu vor fi sănătoşi, noi nu vom fi sănătoşi. Deci noi vom vota acest proiect legislativ. Şi susţinem forma actuală. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, domnul Tinel, vă rog. Domnul Gheorghe Tinel.

Tinel Gheorghe Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, E bine că ne angajăm că vom susţine un nou program pentru mediu şi schimbări climatice, dar să şi punem în practică acest program. Pentru că dacă avem o problemă, România, ca ţară, o are pe partea de mediu, foarte importantă. Între vorbe şi fapte, România are o diferenţă extraordinară. La nivel declarativ, la nivelul Parlamentului României, tot ne angajăm că vom respecta, vom pune în practică politicile europene. Din păcate, ţara arată cum arată, din punctul de vedere al gospodăririi factorilor climatici şi ai celor de mediu. Şi Partidul Naţional Liberal susţine acest proiect de hotărâre. Dar mai avem foarte multe de făcut pentru a ajunge la cerinţele şi standardele pe care ni le impunem noi înşine, prin acest raport. Mulţumesc.

Florin Iordache Da, vă rog, alte intervenţii, dacă sunt? Nu sunt alte intervenţii. Rămâne la votul... A, domnul Leoreanu. A, la următorul vreţi. Da? La acesta? (Vociferări.) Bun. La acesta cu... (Vociferări.) Bun, la cel cu Legea apelor. Păi, da, dar staţi să-l citesc, ca să ştiţi ce veţi cere. (Vociferări.) Păi, da, dar trebuie să... Domnule... domnule coleg, haideţi, să citesc, să anunţ colegii, s-ar putea... ca să ştie ce votează, dacă se retrimite. Deci... Stimaţi colegi, Următorul este...