13 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult (PL-x 178/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache 6. Proiectul de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult; PL-x 178/2020. Din partea Comisiei juridice? Vă rog. Doamna Laura Moagher, vă rog, prezentaţi raportul Comisiei juridice.

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult. Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a avizat favorabil propunerea legislativă. Guvernul nu susţine propunerea legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic pentru reorganizarea prin comasare a terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole ale unităţilor de cult, în scopul realizării unei agriculturi performante şi competitive pe suprafeţe mari. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare, cu amendamentele admise. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Începem dezbaterile generale. Vă rog să faceţi... Da, vă rog, domnule deputat. Da. Înţeleg că pe procedură domnul Dehelean are o solicitare. Vă rog, domnul Dehelean. Faceţi legătura cu domnul Dehelean.

Silviu Dehelean Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În numele Grupului USR, o să solicit retrimiterea la comisie, pentru o perioadă de două săptămâni, a acestui proiect, întrucât considerăm că este un proiect care nu respectă exigenţele de claritate şi predictibilitate, încalcă unele norme de tehnică legislativă şi este neconstituţional.

Florin Iordache Da. O să rog liderii. Comitetul liderilor, vă rog să vă... Vă rog, vă aştept până aici. După care voi supune votului (Vociferări.) USR a solicitat retrimiterea. Da. Grupul PSD, domnul Simonis, vă rog.

Alfred - Robert Simonis Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota împotriva retrimiterii acestui proiect la comisie.

Florin Iordache Bun. PNL?

Florin-Claudiu Roman Abţinere, domnule preşedinte.

Florin Iordache Da. Abţinere. Mai departe.

Zacharie Benedek Grupul UDMR va vota împotrivă.

Florin Iordache Bun. USR?

Bogdan-Ionel Rodeanu Grupul parlamentar al USR va vota pentru retrimiterea la comisie. Mulţumesc.

Florin Iordache Pentru. PMP? Domnul Movilă.

Petru Movilă Împotriva retrimiterii la comisie.

Florin Iordache Împotrivă. Mai doreşte cineva? Nu. Bun. Rog Comitetul liderilor, să aveţi o discuţie. (Consultări.) Bun. Nefiind consens, voi fi obligat să supun votului propunerea de retrimitere solicitată de USR. Grupul USR. Fac precizarea, să ştie colegii. Să înceapă votul. (Vot electronic la distanţă.) Bun. Avem două solicitări. Domnul Chiriac. Deci, domnul Chiriac... faceţi legătura. Sunt câţiva colegi care... O să rog stafful tehnic să facă legătura. Domnule Chiriac, să precizaţi cum votaţi.

Viorel Chiriac Vot contra, domnule preşedinte. Bună ziua!

Florin Iordache Contra. Mulţumesc. Domnul Cucşa.

Marian-Gheorghe Cucşa Bună ziua, domnule preşedinte de şedinţă! Votez împotrivă. Nu mi-a mers aplicaţia şi votez în modul acesta.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. Domnul Radu Sebastian-Valentin, vă rog.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Împotrivă, domnule preşedinte.

Florin Iordache Împotrivă.

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu Vot împotrivă, domnule preşedinte.

Florin Iordache Împotrivă. Bun. Vă propun... Stimaţi colegi, Sunt în acest moment 44 de colegi pentru, 117 voturi împotrivă, 47 de abţineri. Sunt mulţi colegi care... Vă propun să închidem aici. Propunerea de retrimitere nu a întrunit numărul de voturi. Deci vom continua. Dau cuvântul domnului Valeriu Steriu. Rog stafful tehnic să facă legătura cu domnul Steriu, din partea PSD. Şi să se pregătească, din partea Grupului UDMR, domnul Loránd Magyar.

Valeriu-Andrei Steriu Vot împotrivă. Deşi am votat şi electronic. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat.

Florin Iordache Nu, domnule... Nu, am finalizat cu votul. S-a respins propunerea de retrimitere. Începem dezbaterile. Aţi auzit... Dumneavoastră v-aţi înscris pentru susţinerea, din partea Grupului PSD, la dezbateri generale. Aici suntem.

Valeriu-Andrei Steriu Nu, cred că s-a apăsat butonul de microfon, nu este o legătură solicitată.

Florin Iordache Păi... Deci nu vreţi să interveniţi.

Valeriu-Andrei Steriu Nu.

Florin Iordache Bun. Mergem mai departe. Din partea Grupului UDMR. Vă rog, faceţi legătura cu domnul Magyar. Domnul Magyar. Puteţi face legătura cu dânsul? E solicitarea Grupului UDMR pentru intervenţie la dezbateri generale. Şi îl avem în sală, apoi, pe domnul Petru Movilă. Nu interveniţi, nu? Bun.

Loránd-Bálint Magyar Mulţumesc. Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Grupul UDMR consideră că iniţiativa legislativă este neconstituţională. Este discriminatorie faţă de celelalte forme asociative care nu pot să beneficieze de aceleaşi avantaje de care o să beneficieze asociaţiile cultelor. Considerăm că documentele de proprietate care sunt prezentate în lege, respectiv, titlul de proprietate, procesele-verbale de predare-primire, adeverinţele eliberate de comisii nu sunt documente de vreo proprietate, pe baza căreia se poate face schimbul de terenuri. ADS nu a evaluat valoarea terenurilor la care dorim să facem schimbul. În consecinţă, UDMR va vota împotriva acestei iniţiative legislative. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Nemaifiind alţi doritori care să intervină pe acest proiect de lege, avem 6 amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt intervenţii? Nu. De la 1 la 6 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final.