20 martie 2019 – Aprobarea unor modificări ale ordinii de zi.

Florin Iordache Continuăm cea de-a doua parte a şedinţei noastre. Vă anunţ că, din totalul celor 329 de deputaţi, sunt prezenţi 174 de deputaţi. Până la ora 11,30 avem dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi; pauză; la 12,00 - vot final; la încheierea şedinţei de vot final avem şedinţa Biroului permanent. Dacă la ordinea de zi sunt intervenţii? Domnule Zisopol, aveţi o problemă de procedură sau...? Vă rog. Vă rog, domnule Zisopol. Apoi domnul Victor Paul Dobre şi domnul Lupaşcu. Vă rog.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Vă rog să aveţi amabilitatea să fiţi de acord să mutăm Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare, PL-x 69/2019, de la punctul 20 de pe ordinea de zi la punctul 13 1 . Vă mulţumesc pentru amabilitate.

Florin Iordache Bun. Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Zisopol. Să înceapă votul. 104 voturi pentru. Unanimitate. Adoptată. Mai departe. Domnul Victor Paul Dobre, vă rog, Grupul PNL.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aşa cum bine ştiţi, unul dintre subiectele amplu dezbătute - şi probabil această dezbatere se va intensifica în perioada următoare - se referă la problema alegerii primarilor. În acest moment, aşa cum este cunoscut, alegerea se face într-un singur tur, dar, în plan politic, se degajă o majoritate pentru schimbarea acestui sistem şi revenirea la normalitate, respectiv alegerea primarilor în două tururi, pentru un plus de legitimitate, pentru o mai bună reprezentare a cetăţenilor, pentru a fi corecţi din punct de vedere democratic, legal şi constituţional. În această idee, vă solicit, domnule preşedinte de şedinţă, ca iniţiator - la punctul 215 este o propunere legislativă depusă de mine, Pl-x 495/2017, care are raport de respingere, să-l retrimitem comisiei. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Supun votului propunerea viceliderului, a domnului Victor Paul Dobre. Să înceapă votul. Cu 43 de voturi pentru şi 79 de voturi împotrivă a fost respinsă propunerea Grupului PNL. Mai departe. Domnule Lupaşcu, vă rog.

Costel Lupaşcu Mutarea, de pe poziţia 25, a PL-x 242, pe poziţia 12 1 . (Vociferări.) Repet, este PL-x, 242, Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003. (Vociferări.)

Florin Iordache Păi, nu, e adus mai în faţă, de pe poziţia... Cere urgentarea, în şedinţa de astăzi, pe raportul... Deci, domnule Lupaşcu, precizaţi la fiecare... Deci aducem de pe poziţia - cât este, pe poziţia...

Costel Lupaşcu Deci solicităm mutarea, de pe poziţia 25 din ordinea de zi, pe poziţia 12 1 .

Florin Iordache (Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.) Da. Suntem în procedură de vot. Şi vă dau cuvântul. Vă rog. Suntem în procedură de vot. Şi vă dau cuvântul. Să înceapă votul. (Vociferări.) Sunt pe ordinea de zi, deci nu... (Vociferări.) Imediat vă dau cuvântul. 91 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Adoptată. Înţeleg că aveţi o problemă de procedură. Invocaţi articolul de procedură, vă rog.

Raluca Turcan Domnule preşedinte de şedinţă, Aveam o decizie, luată în Camera Deputaţilor, că atunci când se solicită mutarea unor proiecte mai în faţă, retrimiteri la comisie, să se facă referire şi la obiectul legii respective, astfel încât toţi parlamentarii, în afară de liderii de grup sau viceliderii, care, eventual, negociază, în baza Regulamentului, aşa cum prevede Regulamentul, să fie consens între liderii grupurilor parlamentare, să cunoască ce votează. Nu poţi să vii aici, dai două titluri de lege, după care soliciţi unor oameni să voteze, direct. Ţine de o minimă pregătire a celor care fac aceste propuneri de la tribuna Parlamentului.

Florin Iordache Domnule Lupaşcu... Şi rog liderii de grup, atunci când prezintă, să prezinte titlul proiectului, poziţia la care proiectul respectiv se găseşte, şi solicitarea urgenţei. Deci la fiecare poziţie precizaţi ce proiect, cu numărul PL-x şi poziţia pe care se solicită. Vă rog, continuaţi.

Costel Lupaşcu Solicităm mutarea de pe poziţia 77 a PL-x 569, pe poziţia nr. 12 2 . Se referă la reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 647 din 2018.

Florin Iordache OK. Cu raport de la cele două comisii - Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie. Să înceapă votul. 91 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 38 de abţineri. Adoptată. Mai departe.

Costel Lupaşcu Solicităm mutarea, de pe poziţia 56, a PL-x 422, pe poziţia 12 3 . Se referă la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Florin Iordache Bun. Să înceapă votul, vă rog. 119 voturi pentru, 13 abţineri. Adoptată. Mai departe, vă rog.

Costel Lupaşcu Atât. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Popescu, de la USR, vă rog.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Solicităm scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 12, şi anume, Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, ca urmare a Deciziei CCR nr. 312 din 2018, pentru următorul motiv - lipsă de procedură parlamentară, domnule preşedinte, având în vedere faptul că prin Decizia nr. 312 din 2018 Curtea Constituţională a României a respins, cu unanimitate de voturi, Legea pentru aprobarea O.U.G. nr. 85/2016, ca fiind neconstituţională în ansamblul său. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Văd că avem un raport de la 3 comisii - Comisia juridică, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Bun. Să înceapă votul privind scoaterea... (Vociferări.) Păi, nu, ... (Vociferări.) Păi, haideţi!

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc. Colegi, Am văzut că vă pregătiţi să votaţi contra. Dacă nu este suficientă invocarea deciziei prin care legea a fost declarată neconstituţională în ansamblul ei, invoc şi Decizia nr. 718/2017 prin care CCR a declarat neconstituţională o lege aprobată din nou, după ce fusese declarată neconstituţională în ansamblul său. Deci, indiferent de rezultatul acestui vot, noi vom contesta la Curtea Constituţională, alături de colegii...

Florin Iordache Bun. Dumneavoastră puteţi face ce vreţi. Eu vă spun că avem un raport de la 3 comisii. Lucrurile acestea trebuiau invocate când s-au discutat în cele 3 comisii. Supun votului retrimiterea. (Domnul deputat Tinel Gheorghe solicită să ia cuvântul.) Suntem în procedură de vot. Şi vă dau cuvântul . (Vociferări.) Da, domnule Tinel Gheorghe. Scoaterea de pe ordinea de zi şi retrimiterea. Deci nu avem ce să-i facem dacă trece propunerea dumneavoastră, decât să fie retrimis la cele 3 comisii.

Tinel Gheorghe Domnule preşedinte de şedinţă, Întăresc spusele colegului meu. Şi am să citesc din Decizia nr. 718/2017, care spune că în acest sens este relevantă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia "... situaţia determinată de constatarea neconstituţionalităţii legii în ansamblul său..." - cazul Ordonanţei nr. 85 - "... are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, consecinţa fiind încetarea procesului legislativ în privinţa respectivei reglementări...". De aceea, opţiunea legiuitorului, de a legifera în materia în care Curtea Constituţională a admis o sesizare de neconstituţionalitate cu privire la o lege în ansamblul său, presupune parcurgerea tuturor fazelor procesului legislativ prevăzut de Constituţie şi de regulamentele celor două Camere, ceea ce nu este cazul Ordonanţei nr. 85, aşa cum a fost gândită şi cum s-a întocmit raportul comisiilor sesizate în fond. Deci este corectă solicitarea noastră, domnule preşedinte de şedinţă, de scoatere de pe ordinea de zi a acestui act normativ.

Florin Iordache Eu nu pot decât să supun votului retrimiterea. Să înceapă votul. 43 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă. A fost respinsă solicitarea Grupului USR. Mai departe. Domnule Leoreanu, vă rog. Domnule Tinel Gheorghe, vreţi să mai interveniţi? Nu. Mulţumesc. Domnule Leoreanu, vă rog.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Solicităm aducerea de pe poziţia 30 pe poziţia 14 1 a Propunerii de înfiinţare a Comisiei de anchetă pentru activitatea TAROM.

Florin Iordache Da. Este Proiectul de Hotărâre privind înfiinţarea acestei comisii de anchetă. Deci acum este pe poziţia 30 acum şi solicitaţi mutarea pe poziţia 14 1 , da?

Laurenţiu-Dan Leoreanu Corect.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Supun votului propunerea Grupului PNL. Mai aveţi şi altă solicitare? Da. Să înceapă votul. 127 de voturi pentru, un vot împotrivă. Adoptată.