7 martie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (PL-x 364/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 7. Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere; PL-x 364/2017; procedură de urgenţă. Guvernul? Domnul secretar de stat. Vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Din partea comisiei? Vă rog. Domnule vicepreşedinte, vă rog.

Mihai Mohaci Raport asupra Proiectului de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere. Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 16 octombrie 2017. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru afaceri europene au avizat favorabil proiectul de lege. Acesta are ca obiect de reglementare stabilirea condiţiilor de constituire şi menţinere a unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, în scopul garantării siguranţei în aprovizionare, în cazul situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionare, a situaţiilor de urgenţă deosebită sau a situaţiilor de criză. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, cu amendamentele admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Energiei: domnul Robert Tudorache, secretar de stat şi Liviu Stoican, şef serviciu. Dintr-o eroare materială, la reformularea definiţiei s-a omis menţionarea entităţii centrale - stocare -, ca parte a procesului de delegare, iar, drept urmare, pentru corectarea acestei erori materiale avem rugămintea să acceptaţi propunerea de reformulare a literei i), de la art. 2, după cum urmează: "i) delegarea obligaţiei de stocare - acordul dintre titularul obligaţiei de stocare şi un operator economic sau o entitate centrală de stocare, în baza căruia titularul obligaţiei de stocare transferă către acel operator economic sau către acea entitate centrală de stocare o parte din obligaţiile de constituire şi menţinere de stocuri minime, pe o perioadă limitată de timp, în contul şi la dispoziţia titularului obligaţiei de stocare". În speranţa că veţi acorda atenţie acestei situaţii, vă rugăm să votaţi acest proiect.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule coleg. Dezbateri generale? Din partea Grupului PNL, domnul deputat Ioan-Sorin Bumb.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, PL-x 364/2017 este Proiectul de Lege privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere, şi acest proiect vine în completarea Legii nr. 360/2013, care trebuia să transpună în legislaţia română Directiva nr. 2009/119 a Comisiei Europene. Prin Scrisoarea de somare nr. 13.449 din 20 noiembrie 2015, Comisia Europeană a solicitat României transpunerea corectă a directivei, sub următoarele aspecte: 1. Interdicţia de a utiliza stocurile de petrol, ca şi garanţie reală; 2. Limite pentru drepturi de delegare; Şi 3. Lipsa unei proceduri şi a planurilor de urgenţă. Pentru a nu risca infringementul, s-a ţinut cont de scrisoarea de somare şi legea a fost pusă în concordanţă cu Directiva Europeană. De aceea, PNL va vota pentru. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Iulian Iancu, Grupul PSD.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un act normativ care face parte dintr-o serie de acte care transpun un nou set de măsuri la nivelul Uniunii Europene, care sunt dedicate securităţii în aprovizionare cu materii prime energetice a Uniunii Europene. Suntem într-o situaţie absolut specială, pentru că, aşa cum vă este cunoscut, Uniunea Europeană depinde în procent de 59% de importul de materii prime energetice, dependenţă care creşte; la gaze a depăşit 67%, la ţiţei peste 84% şi la uraniu, 95%. De asemenea, cărbunele este importat astăzi în Uniunea Europeană, într-un procent de 61%. Din păcate, 39% din toate aceste materii prime energetice au o singură sursă, respectiv Rusia. Situaţiile extreme cu care ne confruntăm iarnă de iarnă şi dependenţa crescândă care s-a ridicat la nivelul a 1,11 miliarde de euro pe zi - este cea mai scumpă factură a energiei din lume, pe care o plăteşte consumatorul european - ne determină la un set de măsuri stricte privind stocarea şi asigurarea rezervelor de siguranţă, în vederea funcţionării în momentele de vârf de consum sau de criză. Actul normativ de astăzi oferă, totodată, posibilitatea României să-şi asigure, printr-un raport de minimum 90 de zile al importurilor - medie a ultimelor 90 de zile, cantităţi de import sau 61 de zile consum intern - posibilitatea ca România, cel puţin 50% din consumul ei, în vârfurile de consum şi criză, să-l aibă stocat pe teritoriul ţării noastre. Este un avantaj, pe de o parte, în afară de siguranţă şi stocare, şi de activitate economică, oferit acelor operatori care au disponibilitatea şi capacitatea de a asigura rezervoarele şi capacităţile de stocare. Prin urmare, vă propun să susţinem cu toţii acest act normativ. El este doar unul dintre documentele care vor veni în dezbaterea plenului nostru, privind securitatea şi siguranţa energetică a României.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu. Intrăm în dezbaterea raportului. Avem 55 de amendamente admise. Dacă la titlul legii sunt observaţii? Nu. La 2 marginal - "Dispoziţii generale"? Nu. De la 2 până la 20 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 21 până la 40 dacă sunt intervenţii? Nu. De la 41 până la 55 dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Următorul proiect.