28 decembrie 2016 – Dezbaterea Propunerii legislative privind stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare (Pl-x 799/2015). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 40. Propunerea legislativă privind stabilirea unor măsuri de organizare şi funcţionare a pieţelor volante mobile pentru comercializarea produselor agroalimentare, Pl-x 799/2015. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raport comun, Comisia... A, domnule Iancu, bine aţi venit! Deci, raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru agricultură. Domnule preşedinte Iancu, vă rog, prezentaţi raportul.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O propunere legislativă extrem de interesantă, însă ea a fost promovată după ce a fost deja reglementată şi, în consecinţă, Senatul a respins-o, Consiliul Legislativ i-a dat un aviz negativ, Comisia juridică - aviz negativ, Guvernul - punct de vedere negativ. În consecinţă, în urma examinării, cele două comisii propun plenului, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.

Florin Iordache Mulţumesc. Intervenţii din partea colegilor? Nu sunt intervenţii. Rămâne la votul final, caracter ordinar.