18 decembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 725/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 2. Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii; PL-x 725/2018; procedură de urgenţă. Guvernul României. Domnule ministru, vă rog.

Marius-Constantin Budăi Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii a fost elaborat, urmare a unei analize riguroase a cadrului actual de reglementare, fiind pentru prima dată rezultatul unui proces larg de consultare a organizaţiilor de pensionari. Un aspect esenţial, avut în vedere de Guvern, vizează creşterea nivelului de trai al pensionarilor. Proiectul de lege supus aprobării îşi propune ca din sistemul de pensii din România să fie eliminate inechităţile dintre beneficiarii sistemului, respectiv atât între genuri, cât şi pentru fiecare gen. Proiectul de lege propune ca sistemul de pensii din România să se fundamenteze pe următoarele principii de bază: principiul contributivităţii, principiul solidarităţii sociale, principiul egalităţii şi principiul imprescriptibilităţii. Proiectul de lege cuprinde reglementări privind condiţiile de reducere a vârstei standard de pensionare pentru următoarele categorii: activitate desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă; condiţii speciale, condiţii deosebite de muncă; persoanele cu dizabilităţi. Se creează condiţii de pensionare pentru limită de vârstă mai avantajoase pentru femeile care au crescut, adoptat, născut cel puţin trei copii. Întrucât pensia anticipată avea un regim juridic aproape identic cu pensia pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare, s-a considerat necesar a se elimina această categorie de pensie anticipată şi redefinirea acesteia. Elemente de noutate introduse prin Proiectul noii Legi a pensiilor privind sistemul public: definirea noţiunii de pensionar; se extinde sfera perioadelor necontributive asimilate stagiilor de cotizare, prin valorificarea perioadei de master şi doctorat, în plus faţă de studiile universitare la zi; reglementarea unei noi formule de calcul, utilizarea la calculul punctajelor aferente perioadelor lucrate datei de 1 aprilie 2001 a venitului brut realizat lunar; reglementarea acordării unei majorări a punctajelor lunare, în cazul nedovedirii veniturilor brute realizate în perioada 1 februarie 1975 şi 1 aprilie 2001; instituirea unui cuantum minim al pensiei contributive. Se introduce o nouă prestaţie, şi anume ajutorul pentru soţul supravieţuitor, ce reprezintă 25% din pensia soţului decedat. În concluzie, noua filosofie pe care se bazează proiectul propus răspunde într-un mod mai adecvat provocărilor prezente şi de viitor. Şi, ca să fac o scurtă precizare la decizia Curţii Constituţionale, pe care colegul nostru, domnul Vîlceanu, vrea să ne-o prezinte, este o decizie care se referă la pensionarii de invaliditate, şi anume în sensul că nu vor trebui să aibă un anumit stagiu prevăzut în lege, dar această problemă va fi rezolvată prin Legea indemnizaţiei sociale, care este în dezbatere acum, şi până în 2021, când va intra în vigoare acest aspect, va fi rezolvată problema. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul preşedinte Solomon, raportul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Procedură de urgenţă. Vă rog să ne propuneţi şi timpul, domnule preşedinte.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unui nou act normativ în domeniul sistemului public de pensii, care îşi propune eliminarea din sistemul de pensii din România a inechităţilor dintre beneficiarii sistemului, respectiv atât între genuri, cât şi pentru fiecare tip de gen, precum şi dintre categorii de persoane care au desfăşurat activitatea în aceleaşi condiţii de muncă şi cu un nivel de salarizare relativ similar, indiferent de anul pensionării. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 26 noiembrie 2018. Face parte din categoria legilor organice. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia pentru muncă propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise şi respinse redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport. Domnule preşedinte, Cu voia dumneavoastră, am şi două clarificări primite de la Departamentul Legislativ. Şi anume, la amendamente admise, la poziţia 102, referitor la art. 73 alin. (3), trimiterea se face la art. 69, nu la art. 68, ca urmare a introducerii unui nou articol şi a renumerotării, astfel încât alin. (3) să sune astfel: "Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 69 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă".

Florin Iordache OK.

Adrian Solomon De asemenea, la amendamente respinse, la poziţia 91, referitor la art. 62 lit. b) au fost omişi o parte din autori, respectiv domnii deputaţi ai PNL: Dumitru Oprea, Mara Calista, Claudiu Răcuci, Dan Vîlceanu şi Florin Roman. Ca timp de dezbatere, 20 de minute dezbateri generale, 20 de minute pe amendamente.

Florin Iordache Deci 20 de minute. Am înţeles. La dezbateri generale... Este procedură de urgenţă. Aveţi intervenţii? Nu. Staţi să aprobăm timpul şi apoi, la dezbateri generale, fiecare grup parlamentar... Este procedură de urgenţă; un vorbitor de grup. Să înceapă votul, şi apoi domnul Márton Árpád. 145 de voturi pentru, 44 de voturi împotrivă, 6 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. A fost adoptat timpul. Domnul Márton Árpád, procedură. Vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Stimate domnule preşedinte al comisiei, Stimaţi colegi, Nu e bine să vă bateţi joc de o astfel de lege importantă. Nu e bine să daţi 20 de minute pentru dezbaterea unui raport de 297 de pagini. Nu e bine! De aceea aş fi dorit să intervin înainte. Dădeaţi măcar o oră pentru ca fiecare grup parlamentar să-şi poată susţină două, trei amendamente mai importante. Dar aceasta nu este o procedură normală. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Şi noi avem aceeaşi obiecţie. Ne vom explica votul împotriva timpului propus de dumneavoastră. Este inadmisibil ca o lege atât de importantă, cu un impact social atât de mare, să fie discutată în 20 minute, în Camera decizională. Sunt foarte multe amendamente care, în mod evident, ar trebui discutate, cu intervenţii pe dezbateri generale, din partea fiecărui grup parlamentar. 20 de minute este un timp alocat unei reglementări fără niciun fel de semnificaţie în restul procedurii parlamentare. De aceea, facem apel la dumneavoastră să reluaţi votul şi să supuneţi votului, eventual, ca 60 de minute să fie alocate unei astfel de discuţii, aşa cum a propus şi Grupul UDMR. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Deci, repet, propunerea preşedintelui comisiei este 20 de minute, dând la o parte dezbaterile generale, unde fiecare coleg poate vorbi cinci minute; cinci minute ori şase grupuri, încă o jumătate de oră, deci depăşim. Nu am nicio problemă. Înţeleg că dumneavoastră vreţi să propuneţi timp de dezbatere 60 de minute. Voi supune timpul de dezbatere, şi dacă propunerea dumneavoastră este respinsă, rămânem la cele 20 de minute. Bun. Este o propunere pentru un timp de dezbatere de 60 de minute. Să înceapă votul. Mulţumesc. 82 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 3 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Începem dezbaterile generale. Vă rog. Câte un vorbitor; este procedură de urgenţă. Cine se înscrie la dezbateri generale? Doamna Csép Éva-Andrea, de la UDMR. Vă rog, doamnă deputat.

Éva-Andrea Csép Stimate domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Am ajuns din nou, pentru a treia oară după Revoluţie, la un moment de cotitură în ceea ce priveşte reforma sistemului public de pensii în România. Dacă ne raportăm la ultimele date oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, constatăm că în trimestrul al II-lea al anului 2018 cifra medie a pensionarilor a fost de 5.207.000 de persoane, iar cuantumul pensiei medii lunare a fost de 1.122 de lei. Putem deduce, astfel, printr-un calcul simplu, că cetăţenii beneficiari ai sistemului public de pensii constituie o pătrime din numărul total al populaţiei rezidente din România. Prin urmare, consider că este absolut necesar să tratăm cu o importanţă deosebită pensionarii, prin intermediul posibilităţilor pe care le avem la dispoziţie, şi să asigurăm un cadru legal adecvat care, prin stabilirea unor condiţii reale şi egale, să ofere celor îndreptăţiţi o pensie demnă pentru anii în care au fost activi din punct de vedere profesional. Trebuie să recunoaştem că Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii, care se află astăzi în plenul Camerei Deputaţilor, este elaborat într-o formă mult mai acceptabilă şi mult mai avantajoasă pentru beneficiarii sistemului, raportat la momentul înaintării acestuia în Parlament. Viitoarea Lege privind sistemul public de pensii trebuie să fie una corectă pentru toţi beneficiarii, indiferent dacă vorbim de persoane aflate în pensie pentru limită de vârstă, de cei cu pensie anticipată sau de beneficiarii pensiei de invaliditate. Este inacceptabil şi inadmisibil ca acordarea unui anumit pachet de privilegii pentru o categorie de pensionari să fie în dezavantajul pensionarilor dintr-o altă categorie. Mai exact, dacă majoritatea pensionarilor vor beneficia de o creştere semnificativă a pensiilor pentru limită de vârstă, acesta nu poate rezulta din diminuarea pensiilor de invaliditate. Când dezbatem o lege de o importanţă majoră, precum Legea pensiilor, nu putem să privim doar într-o singură direcţie. Da, pensiile vor creşte. Vor creşte chiar semnificativ în anii care urmează, dar ce se va întâmpla cu persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, ca urmare a unui accident de muncă sau boli profesionale, sau ca urmare a unor boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca şi astfel n-au avut posibilitatea de a realiza un stagiu de cotizare de minimum 15 ani? Vă spun eu - o nenorocire. Nimeni nu s-a gândit la aceşti oameni, până când Grupul UDMR nu a impus această problemă ca subiect de referinţă pentru acest Proiect al Legii pensiilor. Se spune că va exista, nu ştim când, o Lege a indemnizaţiei sociale, în care vor fi cuprinse toate acele persoane şi toate acele situaţii în care nu s-a reuşit realizarea stagiului minim de cotizare, o lege care va prevede anumite indemnizaţii sociale pentru aceste categorii de persoane. Dar vă întreb: persoanele care suferă de invaliditate se află în situaţie identică cu cei asistaţi social? Vă las, stimaţi colegi, să apreciaţi dumneavoastră acest aspect. Cu toate acestea, sunt convinsă că, printr-o procedură de verificare şi de reîncadrarea corectă a beneficiarilor sistemului, trebuie eliminate abuzurile în ceea ce priveşte pensiile de invaliditate, pentru a-i proteja pe cei care se află cu adevărat în această situaţie şi pentru a-i exclude pe cei care au intrat pe uşa din dos în acest sistem. Consider că soluţia trebuie căutată la nivelul comisiilor medicale, prin implementarea unor metode de combatere a corupţiei la nivelul acestora, şi nu prin condiţionarea obţinerii pensiei de invaliditate, de existenţa sau neexistenţa unui stagiu de cotizare exagerat, în cazul acestor persoane. Totuşi, în afara celor menţionate mai înainte, în acest moment putem spune că avem în faţa noastră un Proiect de Lege privind sistemul public de pensii acceptabil, mai bun decât cel care este acum în vigoare. Prin acest proiect se extinde sfera perioadelor necontributive asimilate stagiilor de cotizare, prin valorificarea perioadei studiilor de masterat şi doctorat, în plus faţă de cele prevăzute de actuala lege. Amendamentul Uniunii privind includerea în stagiul asimilat concediului de acomodare, oferită mamelor adoptive, va fi preluat într-o Lege a adopţiilor, cu promisiunea majorităţii parlamentare. Totodată, se prevede posibilitatea pensionării cu şase ani mai repede a mamelor care nasc şi cresc copii, cel puţin trei copii, până la vârsta de 16 ani, inclusiv în situaţia în care printre aceştia sunt şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani. Acest amendament a fost formulat de UDMR şi le mulţumim membrilor comisiei de specialitate care au fost de acord şi şi-au însuşit acest amendament. Astfel, stimulăm creşterea natalităţii şi promovăm dezinstituţionalizarea. De asemenea, se oferă posibilitatea persoanelor interesate ca în cazul în care au realizat un stagiu minim de cotizare de 10 ani - accentuez, 10 ani, şi nu 15, cum era în forma iniţială - să aibă posibilitatea de a cumpăra vechime în muncă pe o perioadă de maximum 5 ani, anteriori încheierii contractului, la alegere, din perioade diferite. Totodată, au fost incluse în categoria locurilor de muncă care se încadrează în condiţii speciale, tot la propunerea UDMR, şi profesiile de dansatori populari şi solist de muzică populară. O să susţinem în continuare amendamentele formulate în privinţa obţinerii pensiilor de invaliditate, în ciuda faptului că s-a promis că va ajunge într-un timp cât mai scurt, în Parlament, Legea indemnizaţiilor sociale, care va acoperi această categorie de beneficiari. Nu putem să impunem un stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru pensie de invaliditate persoanelor care au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, în urma unui accident de muncă sau boală profesională. Nu este corect faţă de ei! Totodată, ne angajăm că vom lucra noi pe un proiect de lege prin care să oferim protecţie acestei categorii de persoane, dacă nu apare urgent această Lege a indemnizaţiei sociale promise. UDMR a acordat o atenţie sporită iniţiativelor care au oferit protecţie familiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor defavorizate şi persoanelor marginalizate sau excluse social. Scopul nostru este de a asigura bunăstare societăţii, siguranţă, justiţie socială şi convieţuire armonioasă. În contextul politicii sociale, Proiectul privind noua Lege a pensiilor este extrem de important, iar responsabilitatea noastră este să reuşim, prin toate mijloacele, obţinerea unei forme finale care să asigure o pensie echitabilă tuturor beneficiarilor sistemului pentru anii de activitate. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. Continuăm. Domnul Vîlceanu, Grupul PNL. Aveţi cinci minute. Vă rog. Se pregăteşte domnul Seidler, de la USR.

Dan Vîlceanu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aş vrea să începem dezbaterea aceasta, atât cât e ea, chiar şi 20 de minute, încercând să facem abstracţie de partidul din care venim şi încercând să facem o lege mai bună sau să încercăm, pe cât posibil, acum, la plen, pentru că s-a respins reîntoarcerea la comisie, să rezolvăm câteva din marile probleme ale acestui proiect de lege. În primul rând, o să încep cu chestiunile de natură constituţională sau cu problemele de neconstituţionalitate pe care acest proiect de lege le are. Unul dintre aspectele neconstituţionale se referă, aşa cum spunea şi Andrea mai devreme, la discriminarea dintre persoanele cu dizabilităţi. Nu poţi să prevezi în proiectul de lege că doar nevăzătorii beneficiază de o treime din stagiul complet de cotizare, pentru a ieşi la pensie. Trebuie introdus clar următorul text: "toate persoanele cu handicap grav". Nu poţi să spui că numai o categorie de persoane cu handicap beneficiază de această prevedere. După aceea, o să vă citesc o decizie a Curţii Constituţionale, nr. 680 din 26 iunie 2012: "Pierderea totală sau cel puţin a jumătate din capacitatea de muncă, din cauza bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca, este un eveniment aleatoriu ce nu poate fi controlat de persoana în cauză, astfel încât stabilirea unei vârste şi a unui stagiu minim de cotizare, de la care poate fi acordată pensia de invaliditate, nu se justifică". Deci, Curtea Constituţională deja s-a pronunţat cu privire la legarea pensiei de invaliditate de un stagiu minim de cotizare de 15 ani în acest proiect şi a stabilit că este neconstituţional să faci aşa ceva. Practic, mai putem rezolva această problemă astăzi, la plen, votând amendamentul pe care l-am formulat, cu privire la faptul că pensia de invaliditate trebuie primită, indiferent de stagiul de cotizare. Şi vreau să vă spun că textul de lege prevede faptul că numai cumulativ, îndeplinind anumite condiţii, printre care şi acest stagiu minim de cotizare, poţi primi pensie de invaliditate. O să trec la alt aspect care poate, de asemenea, avea aspecte de neconstituţionalitate. Sintagma "datorat şi plătit". "Vei primi pensie pentru contribuţiile datorate şi plătite". Eu vreau să vă aduc aminte faptul că, în acest moment, sunt mai multe companii de stat, de exemplu, şi nu spun de cele private, dar sunt companii de stat care nu plătesc contribuţiile pentru angajaţii lor către bugetul de pensii. Şi atunci, oamenii care nu au avut contribuţiile plătite de către persoana juridică, cea care le-a şi reţinut, nu vor primi pensie pe această perioadă. Or, eu stau şi mă întreb următorul lucru: cu ce a greşit un cetăţean, căruia i-a fost reţinută suma către bugetul de pensii, că acea companie n-a plătit contribuţiile mai departe? Cum poate el controla acest fapt sau cum poate verifica acest lucru? De ce am inventat sau de ce am înfiinţat în România ANAF? Statul are instituţii care trebuie să verifice şi să ia toate măsurile ca veniturile către buget să fie încasate, inclusiv aceste contribuţii. Ce legătură sau cum poate omul, salariatul, să intervină, astfel încât contribuţiile lui să-i fie plătite? Repet, astăzi avem companii care nu plătesc contribuţiile către bugetul de pensii. Un alt aspect, pe care aş vrea să vi-l relev, este legat de principiul contributivităţii. Pe actualul proiect de lege, fie că ai contribuit 15 ani la salariul minim, fie că ai contribuit 15 ani la salariul mediu, vei primi exact aceeaşi pensie, adică pensia minimă. Nu se poate ca două persoane care contribuie diferit - şi totuşi este o diferenţă mare între contribuţii - să primească aceeaşi pensie. Ba, mai mult decât atât, dacă ai contribuit 25 de ani la salariul minim sau ai contribuit 25 de ani la 75% din salariul mediu, tot pensie minimă vei primi. La un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, dacă ai contribuit la salariul minim, sau dacă ai contribuit la 60% din salariul mediu, tot pensie minimă vei primi. Cum încurajăm munca?! De ce ar mai munci cineva după 15 ani, când după ce îşi asimilează stagiile pentru facultate, pentru armată şi aşa mai departe, având în vedere şi prevederea acesta, de ce ar mai munci cineva? El va primi pensie oricum, pensia minimă. Oricum pe aceea o primeşte! De asemenea, se face o mare nedreptate în legătură cu cei care au lucrat...

Florin Iordache Vă rog, concluzionaţi! Sunt şase minute deja!

Dan Vîlceanu ... în grupa I şi a II-a de muncă. Pentru că din 2015 le tot promite Parlamentul, prin diverse legi adoptate, că le indexează punctul de pensie - de fapt le majorează punctajul -, şi lucrul acesta nu se întâmplă. Ba, mai mult, pe actuala lege, dacă faceţi un calcul, care nu e foarte complicat, o să vedeţi că cei care au lucrat în grupa I de muncă vor primi o pensie cu 1.000 de lei mai puţin decât primesc pe actuala lege, pe legea în vigoare. O să mă opresc aici, pentru că mi-aţi spus să concluzionez, dar, din punctul meu de vedere, sunt foarte multe aspecte care fac această lege strâmbă, este în dezavantajul pensionarilor şi mai ales în dezavantajul celor care astăzi lucrează şi vor ieşi la pensie. Şi ultima idee, pe care chiar să v-o transmit, este legată de faptul că am ajuns, în România, să avem o lege în vigoare şi ca să fie respectată trebuie să facem un amendament la proiectul de lege pe care-l discutăm, să fie respectată legea în vigoare. Cum de am ajuns să avem o lege în vigoare, şi ea să nu fie aplicată?! Şi mă refer aici la indexarea punctului de pensie, de la 1 ianuarie. Avem o lege în vigoare care spune foarte clar că punctul de pensie se indexează de la 1 ianuarie, cu inflaţia şi jumătate din salariul mediu brut, şi ea nu se aplică. Şi ar trebui să facem amendament la acest proiect de lege, să aplici legea în vigoare. Este incredibilă situaţia în care am ajuns! Şi ultima, şi aici închei. Domnule ministru, nu poţi să îndrepţi o chestiune de neconstituţionalitate dintr-o lege cu o altă lege, trebuie s-o elimini din legea asta! Nu se poate aşa ceva!

Florin Iordache Vă mulţumesc. Totuşi, sunt opt minute. Vedeţi că depăşim, de fapt, timpul. Domnul Seidler, Grupul USR. Vă rog, domnule coleg.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, Prin legea pe care urmează să o votăm astăzi, statul român părăseşte, practic, contribuabilii săi, angajaţii de astăzi; îi lasă fără niciun fel de protecţie, pentru că nici măcar nu-i informează atunci când, eventual, angajatorii lor nu le plătesc contribuţiile şi îi lasă, prin acest lucru, implicit, fără stagiu de cotizare. Vă aduc aminte că principalii datornici la fondul de pensii publice sunt tocmai companiile de stat. Pensionarii de astăzi aveau 35 de ani în momentul în care a căzut Republica Socialistă România şi ştiu cum arată minciunile şi manipulările. Aţi acuzat, cei din majoritatea de astăzi, o altă majoritate că a tăiat pensiile, dar ce aţi făcut dumneavoastră este exact acelaşi lucru - aţi tăiat cu 12% din pensiile viitoare ale copiilor şi nepoţilor bunicilor de astăzi. Aţi promis echitate şi justiţie socială, dar nu v-aţi atins de pensiile speciale. Ba, mai mult, le-aţi înmulţit, aţi dat pensii speciale Avocatului Poporului, Autorităţii Electorale Permanente, Consiliului Concurenţei şi, dacă v-ar fi permis Curtea Constituţională, chiar şi aleşilor locali. Le-aţi promis spitale noi pensionarilor de astăzi şi condiţii decente, dar aţi amânat această promisiune, nu se ştie pe când. Prin legea aceasta le promiteţi pensionarilor că le veţi da mai mult. Ceea ce nu le spuneţi este că acest "mai mult" este luat cu împrumut scump, pe care îl vor plăti copiii şi nepoţii lor. Legea, aşa cum s-a mai spus, e plină de aspecte de neconstituţionalitate, pe care veţi vedea că le va constata Curtea Constituţională şi tot noi va trebui să le corectăm. Pensionarii din România de astăzi nu sunt de vânzare, om cu om, ca să-i cumpăraţi voi. USR nu va participa la înşelătoria pe care aţi pus-o la cale prin această Lege a pensiilor.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Turcescu, Grupul PMP.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua! De la bun început voi spune că deputaţii Partidului Mişcarea Populară vor vota împotriva acestui proiect de lege, pentru că nu dorim să vindem speranţe deşarte românilor. Doamnelor şi domnilor, Proiectul PSD-ALDE al noii Legi a pensiilor publice este nesustenabil. Din 2022, conform acestui proiect de lege şi calculelor făcute de Guvern, cheltuielile în sistemul public de pensii vor atinge valori foarte mari, creşterea fiind de aproape 130%. Aceasta înseamnă că adăugăm 18 miliarde de euro la cheltuieli curente, care sunt astăzi de aproximativ 13,5 miliarde de euro. Dacă nu există măsuri de îmbunătăţire a colectării contribuţiilor sociale, se va ajunge la o înrăutăţire semnificativă a situaţiei deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. E evident că finanţele publice şi economia vor fi profund destabilizate. Dar, aşa cum s-a mai subliniat, dar cred că este important să accentuăm, după această aşa-zisă reformă va continua dezechilibrul între pensiile publice, care sunt bazate pe principiul contributivităţii, şi pensiile speciale. Pentru că pensiile speciale sunt în continuare mult mai generoase, sunt acordate în condiţii semnificativ mai favorabile, şi la ele nu se aplică principiul contributivităţii. Acest proiect de lege, în plus, se bazează pe o Lege a salarizării prost scrisă. E o lege care a creat deja decalaje foarte mari de salarizare între români şi se va mări şi decalajul între pensii. Reamintesc că românii au cerut ca orele suplimentare, de exemplu gărzile medicilor, pentru care s-au plătit contribuţii sociale, să fie incluse în vechimea în muncă. Lucrul acesta încă nu s-a realizat. Încerc să spicuiesc dintr-o serie de chestiuni pe care noi le-am notat, care justifică faptul că nu vom vota acest proiect de lege. Partidul Mişcarea Populară consideră că acest sistem de pensii trebuie să fie echitabil, evident, faţă de toţi românii şi orice reformă a sistemului trebuie să înceapă de la eliminarea inechităţilor existente la această oră în zona pensiilor. Or, câtă vreme există pensii speciale, pensiile nesimţite, numai de echitate nu poate fi vorba! Prin urmare, PMP, spun încă o dată, va vota împotriva acestui proiect de lege şi - vreau să se reţină acest lucru - e vânzare de vânt şi vânare de vânt ceea ce faceţi în momentul de faţă, pentru că nu se va putea susţine un astfel de sistem, aşa cum este el imaginat astăzi. Din păcate, îi minţiţi atât pe pensionarii care aşteaptă cu sufletul la gură un nou proiect de lege privind pensiile - e o aşteptare clară -, dar îi minţiţi, pe de altă parte, îi minţiţi şi pe viitori pensionari, pentru că le vindeţi nişte iluzii, şi unele dintre ele sunt deja iluzii periculoase. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Nechifor, vă rog. Şi apoi doamna ministru Olguţa Vasilescu.

Cătălin-Ioan Nechifor Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, O Lege a pensiilor cred că trebuia dată demult, nu doar acum, nu doar în prag de sărbători, nu aşa, cu negocieri mai mult sau mai puţin subterane, pentru că, din păcate, sunt în România foarte mulţi pensionari care nu trăiesc foarte bine. Dar văd că începe să devină o regulă nerespectarea legii, pentru că dacă ne raportăm şi la anul în care trăim în prezent, nu s-a respectat legea în vigoare. Ştim foarte bine, s-a dat doar de la 1 iulie acea creştere cu 10%, de la 1.000 de lei punctul de pensie, la 1.100 de lei. Văd, în continuare, că se perpetuează acest fenomen şi, mai mult decât atât, creştem şi data la care se aplică, pentru că în loc de 1 iulie se merge către 1 septembrie şi cine ştie cum va arăta viitorul. Vreau să vă spun că Grupul PRO România a avut un amendament la Comisia pentru muncă, care a trecut cu largă majoritate la Comisia pentru drepturile omului. Am propus atunci un lucru care pare un pic mai curajos, care pare să nu fie sustenabil, dar vreau să-l explic. Şi am propus ca, în loc de aplicarea unei creşteri total modeste de la 1 septembrie anul viitor, punctul de pensie să fie egal cu valoarea de 1.875 de lei, de la 1 ianuarie, pentru că, stimaţii mei colegi, pensionarii trăiesc de la 1 ianuarie cu facturi în plus, cu bani necesari în familie, cu medicamente mai scumpe, cu tot ce presupune viaţa lor. Şi pentru că încercăm să fim foarte serioşi, vă spunem şi de unde finanţăm această creştere destul de importantă şi vă spun că, din punctul nostru de vedere, sursa de finanţarea trebuie să fie exact aceeaşi pe care domnul Dragnea a identificat-o atunci când a anunţat acel fond de investiţii în valoare de 10 miliarde şi sper ca doamna Dăncilă să nu aibă dreptate, să fie vorba despre euro, pentru că, într-adevăr, cu 46 de miliarde cred că putem fi sustenabili pe un astfel de proiect. PRO România a făcut ce a putut pentru pensionari. Rămâne votul dumneavoastră. Vă mulţumesc foarte mult.

Florin Iordache Doamna ministru Lia Olguţa Vasilescu, Grupul PSD şi am finalizat.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Ne aflăm în faţa celui mai important proiect de lege din anul 2018, care priveşte nu doar peste 5 milioane de pensionari, dar şi generaţiile următoare. Este o lege la care s-a lucrat temeinic şi aş vrea, pe această cale, să le mulţumesc specialiştilor de la Casa Naţională de Pensii, care nu doar că au scris textul acestei legi, dar au făcut şi nenumărate simulări, astfel încât să nu avem niciun fel de problemă în aplicarea acestei legi; ea respectă şi Programul de guvernare. Dar, mai important decât orice, este o lege aplicabilă, care are avizul Ministerelor de Finanţe, Justiţie şi al Consiliului Legislativ, inclusiv pe chestiuni care, de la această tribună, au fost sesizate ca fiind susceptibile de probleme de constituţionalitate. Cel mai important principiu al legii este, fără îndoială, contributivitatea, dar s-a urmărit, în acelaşi timp, eliminarea mai multor inechităţi, cum ar fi pensii diferite între femei şi bărbaţi sau pensii diferite între persoane de acelaşi gen care aveau acelaşi punctaj, au lucrat acelaşi număr de ani şi, cu toate astea, aveau pensii diferite, pentru că au ieşit pe legislaţii diferite la pensie. În acelaşi timp, aş vrea să subliniez un lucru, şi anume că nu mai este posibil ca persoane care au contribuit 35 de ani să aibă aceeaşi pensie minimă cu alte persoane care au contribuit sub 10 ani, aşa cum se întâmpla până acum, pentru că, dacă vă uitaţi cu atenţie în lege, veţi vedea că şi în funcţie de numărul de ani lucraţi se primeşte un procent în plus. Iarăşi un lucru pe care vreau să-l subliniez: punctul de pensie se dublează în interiorul mandatului nostru, deci nu după 2021, aşa cum s-a tot repetat în spaţiul public. Pornim de la 871 de lei punctul de pensie, în anul 2016; în prezent suntem la 1.100 de lei, anul viitor va fi 1.265 de lei, iar în anul 2020, deci în interiorul mandatului nostru, va fi 1.775 de lei. Desigur, la asta se adaugă că în anul 2021 mai este o creştere a punctului de pensie, dar se câştigă atât din noua formulă de calcul, cât şi din recunoaşterea unor drepturi de natură salarială, cum ar fi acordul global sau al 13-lea salariu, care până acum nu erau luate în calcul. Apar, de asemenea, în această lege, noi beneficii, se păstrează dreptul soţului supravieţuitor de a beneficia de 50% din pensia soţului decedat, dar, dacă doreşte să-şi păstreze pensia proprie, poate să cumuleze 25% din pensia soţului decedat, dacă acesta este în avantajul său. Deci se merge pe principiul "dreptul cel mai avantajos". S-au redefinit gradele de invaliditate de asemenea manieră încât să se poată cumula pensia de invaliditate cu alte venituri. Apare posibilitatea de a exista şi alte locuri de muncă în condiţii speciale, faţă de ceea ce este la ora actuală în legislaţie. Desigur, aceste noi locuri de muncă vor fi stabilite printr-o hotărâre de Guvern. Apare posibilitatea diferenţierii pensiilor în funcţie de anii lucraţi. Apare posibilitatea de a opta pentru pensia mai avantajoasă. Dacă, de exemplu, au o pensie de invaliditate, pot să meargă pe indemnizaţia socială, în cazul în care aceasta este mai avantajoasă. Şi eu garantez faptul că foarte mulţi vor opta pentru această formulă, pentru că îi avantajează. Şi aici aş vrea să ridic problema pe care au sesizat-o colegii noştri, că ar fi o chestiune de neconstituţionalitate, că sunt scoşi din bugetul asigurărilor sociale cei care au pensii de invaliditate. Tocmai - vă rog frumos să citiţi cu atenţie legea - ei rămân în bugetul asigurărilor sociale, cei care au pensii de invaliditate. Li se dă posibilitatea să opteze, ceea ce este cu totul altceva. Este o discuţie pe care am avut-o cu foarte mulţi constituţionalişti, care ne-au spus că dacă este opţiunea omului şi este mai favorabil pentru el, desigur că nu ridică niciun fel de problemă de neconstituţionalitate. Apare, desigur, acest principiu, de datorat şi plătit, atât de blamat. Dar să nu uităm faptul că anul trecut aveam două milioane de persoane care nu aveau contribuţiile plătite, ceea ce desigur că nu este în regulă. Şi vă asigur că în toate legile din Uniunea Europeană - legile pensiilor - există această obligativitate de a plăti contribuţiile dacă vrei să beneficiezi de dreptul de a fi pensionar. Sigur că ne-am gândit şi la ce înseamnă acest lucru. Pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe companii, inclusiv de stat, care nu au achitat contribuţiile pentru angajaţi. Şi am considerat că dacă statul român nu şi-a activat toate mecanismele de autoapărare, atunci este greşeala statului şi bineînţeles că nu va fi penalizat cetăţeanul, ci i se va recunoaşte vechimea în muncă, la fel ca şi cum el ar fi contribuit. Dar din 2021, tocmai pentru că activăm acum mecanismele statului, în sensul că ANAF va avea obligaţia să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii tot ceea ce înseamnă contribuţiile plătite şi datorate, iar Casa Naţională de Pensii va pune pe site-ul său, astfel încât fiecare cetăţean să poată să vadă cât şi-a plătit contribuţia. Iarăşi, foarte important - o să mă opresc, deşi sunt alţi colegi care au vorbit peste timpul alocat - este faptul că nu va putea să mai existe vreo pensie recalculată care să scadă. Este prevăzut acest lucru în lege. Şi, în final, aş vrea să vă dau un exemplu de calcul, pentru că aţi tot spus aici că i-am neglijat pe pensionari, faptul că nu a crescut punctul de pensie de la 1 ianuarie înseamnă că le-am reţinut din drepturi. Vreau să vă fac un calcul, primit de la Casa Naţională de Pensii. Pentru o pensie brută de 3.000 de lei, cu un punctaj de 3,4, în anul 2016, în ianuarie 2017 a devenit 3.158 pe brut, în iulie 2017 - 3.442 pe brut. În anul 2018, prin aplicarea strictă a prevederilor legale, fără corecţiile operate de Guvern, atât la punctul de pensie, cât şi la impozitare, ar fi ajuns la 3.341 de lei pe brut şi 2.873 de lei pe net, dar, prin aplicarea măsurilor noastre, a ajuns la 3.786 de lei pe brut şi 3.607 lei pe net. Se observă o creştere a pensiei nete din 2016, de la 2.590 de lei, cu 1.017 lei, în iulie 2018, în varianta Guvernului, faţă de o creştere a pensiei nete de doar 283 de lei, în iulie 2018, cât ar fi fost dacă am fi aplicat formula prevăzută în actuala lege. Vă mulţumesc foarte mult. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Am terminat dezbaterile. (Vociferări.) (Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul.) Nu, un singur vorbitor, e procedură de urgenţă, îmi pare rău. A vorbit domnul... (Aplauze.) Păi, a vorbit... un singur vorbitor, de la dumneavoastră, respectiv, domnul Turcescu. Mulţumesc. E procedură de urgenţă. A vorbit domnul Turcescu. Mulţumesc. Intrăm în dezbatere, stimaţi colegi. Avem 20 de minute de dezbatere. Rog colegii, atunci când doresc, să intervină la amendamente. Dacă la titlul legii? Până la art. 2? Nu sunt intervenţii. Doreşte cineva la art. 2? Nu. La... mai departe, la art. 3? Doamna Csép, vă rog, la... vă rog, vreţi să interveniţi la art. 3 lit. ş) înţeleg, da?

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Da. Deci la nr. crt. 8, art. 3 lit. ş), forma adoptată de... deci pe care o găsim şi în raport, sună în felul următor: "Pensionar - şi este definiţia calităţii de pensionar - persoana care beneficiază de una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi a realizat cel puţin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi nevăzătorii care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare". La acest art. 3 lit. ş) avem un amendament respins de comisie, care sună în felul următor. Este nr. 12 la amendamentele respinse...

Florin Iordache Da, doamnă, este...

Éva-Andrea Csép ... pct. ş): "...persoana care beneficiază de una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi a realizat cel puţin stagiul minim de cotizare de 15 ani, precum şi persoanele încadrate în grad de handicap grav care au realizat o treime din stagiul complet de cotizare". Vă rog frumos, domnule preşedinte, să supuneţi votului modificarea acestui amendament.

Florin Iordache Deci, stimaţi colegi, vă rog să introduceţi cartelele. Voi supune votului dumneavoastră amendamentul colegei noastre. Este vorba de lit. ş), introducerea.... (Vociferări.) ş)... ş). Este vorba de poziţia 12. "Pensionar" - sintagma "persoane încadrate în grad de handicap grav"... şi textul curge. Să înceapă votul. Unanimitate de voturi. 215 voturi pentru. A fost adoptat. În concordanţă, doamnă deputat, la art. 52 lit. a), poziţia 66, pentru corelare, la lit. a), textul este: "...indiferent de vârstă, dacă au realizat în condiţii de handicap grav cel puţin o treime... stagiul complet de cotizare". Da? Corect. Voi supune votului şi pe acesta, când ajung la 52. Bun. Mergem mai departe. Domnul Seidler. Să-mi spuneţi, la amendamente respinse, ce poziţie? Cât?

Cristian-Gabriel Seidler 2.

Florin Iordache Poziţia 2? Revenim. A, păi, am întrebat. Bun. Revenim la amendamente respinse, poziţia 2, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. La poziţia 2, art. 2 lit. c) - principiul contributivităţii. Şi vorbim despre sintagma "datorat şi plătit", în forma originală, şi doar "datorat", în forma amendamentului. Practic, vorbim despre acele persoane cărora, deşi li s-a reţinut cotizaţia, ele nu vor beneficia de pensie şi de stagiul de cotizare care să li se ia în calcul la pensie, pentru că eventual angajatorul nu a plătit pentru ele contribuţia, fără ca ele măcar să fi ştiut acest lucru sau să fi avut cum să influenţeze acest lucru.

Florin Iordache Bun. Stimaţi colegi, supun votului amendamentul colegilor, de la poziţia 2, amendament respins. Să înceapă votul. 68 de voturi pentru, 131 de voturi împotrivă, 13 abţineri. A fost adoptată respingerea. Vă supun, stimaţi colegi, art. 2 lit. c) din raport. Să înceapă votul. 148 de voturi pentru, 62 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptat. Mergem mai departe. Dacă la art. 2 mai sunt intervenţii? La amendamente respinse, ca să puteţi urmări. Nu. Dacă la art. 3 sunt intervenţii? De la amendamentele respinse. Nu. Am ajuns la art. 6. Dacă sunt intervenţii? La amendamente respinse. Nu. La articolul 10? Nu. La articolul 13. Dacă aveţi intervenţii? Nu. La articolul 14. Dacă aveţi intervenţii? La amendamentele respinse. Nu. A, da. Vă rog. Vă rog, doamnă. Cel cu mamele? Sau care? La 14 sunteţi.

Éva-Andrea Csép Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. La amendamentele respinse, la nr. crt. 24. Vorbim de concediul de acomodare, ca perioadă asimilată. Concediul acesta de acomodare este introdus în Legea adopţiei. Este concediul asemănător concediului de creştere a copilului. Acest amendament prevede ca persoanele care erau în concediul de acomodare să beneficieze de aceleaşi drepturi ca mamele care sunt în concediul de creştere a copilului. Şi amendamentul sună în felul următor: "... a beneficiat începând cu data de 1 ianuarie 2006 de concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la 7 ani, ori de concediu de acomodare, începând cu luna august 2016". Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, doamnă. Vă propun... şi supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 78 de voturi pentru, 134 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Supun votului, stimaţi colegi, art. 14 în varianta comisiei. Să înceapă votul. 139 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, două abţineri. A fost adoptat. Mai departe. 14, adoptat. Mergem la 16. Dacă aveţi intervenţii? La explicarea votului? Sau la ce? Vă rog. Numai puţin. Da, vă rog, domnul Solomon.

Adrian Solomon Domnule preşedinte, Aş vrea să explic de ce am votat împotriva amendamentului colegilor noştri de la UDMR. Aşa cum am convenit, Legea nr. 273 privind adopţiile este pe traseul legislativ, la Senat. Acolo va fi sediul materiei şi vom reglementa exact ca în Ordonanţa nr. 111 din 2010 privind concediul pentru creşterea copilului, şi modul de recunoaştere la pensie a acelor perioade de acomodare cu copilul adoptat.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Mergem mai departe. Până la poziţia 66? Domnul Vîlceanu, vă rog.

Dan Vîlceanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. La poziţia 66 se preia lit. a) de la amendamentul aflat la poziţia 68. De fapt, este 68 la admise, 66 la respinse. Lit. a): "... indiferent de vârstă, dacă au realizat în condiţii de handicap grav cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare". Este acel aspect la care vă făceam referire că se face discriminare între persoanele cu dizabilităţi.

Florin Iordache Bun. Da. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 212 voturi pentru, două voturi împotrivă. Adoptat. Mai departe, vă rog.

Dan Vîlceanu Da. La poziţia 91, respinse. 80, admise, cred că este. Numai puţin.

Florin Iordache Da. Vă rog.

Dan Vîlceanu Imediat îl găsesc.

Florin Iordache 62 cu a)...

Dan Vîlceanu 80... 91.

Florin Iordache ... la admise.

Dan Vîlceanu Nu. Este... 91, admise, cred. Imediat îl găsesc.

Florin Iordache Nu, la... Domnule coleg, vă referiţi la articol...

Dan Vîlceanu Nu.

Florin Iordache ... sau la...?

Dan Vîlceanu Nu, poziţia. Art. 62.

Florin Iordache Articolul 62, da?

Dan Vîlceanu 80...

Florin Iordache Deci art. 62 la admise este nr. crt. 80.

Dan Vîlceanu 80.

Florin Iordache Da. Dumneavoastră susţineţi admisele sau ce susţineţi? Ca să înţeleg.

Dan Vîlceanu Este... acela legat de pensia de invaliditate, dar numai să-l găsesc, că... (Vociferări.)

Florin Iordache Numai puţin. Linişte! (Vociferări.) Vă rog.

Cătălin Drulă 91 la respinse.

Dan Vîlceanu 91. Este vorba de art. 91, la respinse. În textul proiectului, lit. b): "... au realizat la data solicitării pensiei de invaliditate stagiul minim de cotizare de 15 ani". Şi noi solicităm eliminarea acestei lit. b).

Florin Iordache Îl găsiţi la 91 marginal de la respinse.

Dan Vîlceanu Exact.

Florin Iordache Da. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. De eliminare. (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Numai puţin. Deci 87 pentru, 132 de voturi împotrivă. Nu a fost adoptat.

Dan Vîlceanu Şi 117 la respinse.

Florin Iordache Staţi puţin, numai puţin. Haideţi să mergem organizat. Vă supun art. 62 lit. b) din raport. Să înceapă votul. Deci 135 de voturi pentru, 79 de voturi împotrivă. A fost adoptat. Mai departe. Vă rog.

Dan Vîlceanu Da. 117 la respinse, 118 la admise. (Doamna deputat Csép Éva-Andrea solicită să ia cuvântul.)

Florin Iordache Staţi...

Dan Vîlceanu Este vorba de art. 85. Şi este legat de punctul de pensie.

Florin Iordache Imediat, doamnă. Reveniţi. Mai are un amendament şi vă dau cuvântul.

Dan Vîlceanu Practic, solicităm aplicarea legii în vigoare privind indexarea punctului de pensie de la 1 ianuarie, aşa cum este normal, şi nu aşa cum faceţi dumneavoastră promisiunea, că se va indexa punctul de pensie de la 1 septembrie, este doar o promisiune. Legea în vigoare spune că punctul de pensie trebuie indexat de la 1 ianuarie. Şi amendamentul sună aşa: "Valorile punctului de pensie sunt următoarele: a) la data de 1 ianuarie 2019 - 1205 lei; b) la data de 1 septembrie 2019 - 1265 de lei; c) la data de 1 ianuarie 2020 - 1455 de lei; d) la data de 1 septembrie 2020 - 1775 de lei; e) la data de 1 septembrie 2021 - 1875 de lei.

Florin Iordache Bun. Vă mulţumesc. Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul. 86 de voturi pentru, 127 de voturi împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Să înceapă votul pe raportul comisiei. 135 de voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, o abţinere. Acum, stimaţi colegi, în corelare... A fost adoptat. Acum, în corelare. Asta vreau să susţin, doamnă Csép, ca să nu mai ieşiţi dumneavoastră. În corelare cu ce s-a adoptat la art. 3, supun votului dumneavoastră lit. a) de la poziţia 68, lit. a). Şi citesc, ca să ştie colegii ce supun votului: "... indiferent de vârstă, dacă au realizat, în condiţii de handicap grav, cel puţin o treime din stagiul complet de cotizare". Acesta e textul, da? Să înceapă votul. 212 voturi pentru. Unanimitate. A fost adoptat. Şi avem raportul complet. Acum, revenim. Domnul Seidler. La ce doriţi dumneavoastră să interveniţi? (Vociferări.) Eu iau în ordine... uitaţi-vă pe ecran. Eu iau în ordinea... Domnul Seidler, vă rog. De la respinse, da?

Cristian-Gabriel Seidler Da, de la respinse, 56 marginal, la o completare a art. 44 cu un alin. (2), prin care casele teritoriale de pensii odată la trei ani ar informa fiecare asigurat care nu a accesat platforma online, cu privire la stagiul de cotizare plătit de angajatorul său. Adică, dacă tot îi tăiem din stagiul de cotizare, omului, atunci când angajatorul nu-i plăteşte contribuţiile, măcar odată la trei ani să-l informăm, să poată să ştie contribuabilul că al său angajator nu i-a plătit sau i-a plătit contribuţiile. Să fie în cunoştinţă de cauză.

Florin Iordache Da. Bun. Supun votului alin. (2) al art. 44, amendament respins. Să înceapă votul. Deci 79 de voturi pentru, 120 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost respins. Articolul 44, în formularea comisiei. Să înceapă votul. 134 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, o abţinere. A fost adoptată forma comisiei. Stimaţi colegi, Eu v-am propus să mergem articol cu articol. Dumneavoastră aţi... când în faţă, când în spate. Eu sunt obligat, în baza înscrierii, să vă dau cuvântul. Următorul. Uitaţi-vă şi dumneavoastră, următorul - Gheorghe Andrei Daniel, Grupul PNL, vă rog... Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc, domnule preşedinte. Mergem tot înainte, cum ar veni, la art. 56, pct. 70 de la admise, un amendament respins, alin. (1): "Femeile care au realizat stagiul minim de cotizare şi care au născut 2 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea cu 4 ani a vârstei de pensionare prevăzute în Anexa nr. 5". Aşadar, scădem de la 3 la 2 ani, în virtutea principiului de a încuraja familiile să crească cât mai mulţi copii. Aceasta ar fi ideea.

Florin Iordache Păi, staţi puţin. Dumneavoastră vorbiţi de amendamente respinse sau admise?

Andrei Daniel Gheorghe De amendament respins.

Florin Iordache Respins.

Andrei Daniel Gheorghe Respins.

Florin Iordache Respins. La ce poziţie?

Andrei Daniel Gheorghe La poziţia 75. Poziţia 75, amendament la art. 56.

Florin Iordache Articolul 56 alin. (1), da?

Andrei Daniel Gheorghe Da.

Florin Iordache Da. Bun. Dumneavoastră înlocuiţi... 2 copii şi 4 ani, acolo e schimbarea. Da, mulţumesc. Treceţi în bancă să supun votului amendamentul dumneavoastră. Vă mulţumesc. Să înceapă votul. După care voi supune votului raportul comisiei. Să înceapă votul. Da. 58 de voturi pentru, 144 de voturi împotrivă, 3 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Am ajuns la art. 55. Supun votului art. 55 în forma comisiei. Să înceapă votul. 145 de voturi pentru, 52 de voturi împotrivă, 4 abţineri. A fost adoptat. Suntem la... Mă anunţă colegii din staff, s-a epuizat timpul. În aceste condiţii, voi supune votului dumneavoastră fiecare articol din raport, pe baza amendamentelor admise. Suntem la art. 55. A fost adoptat. Articolul 56. Supun votului dumneavoastră art. 56 în formularea comisiei. Să înceapă votul. 141 de voturi pentru, 64 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptat. Vă supun votului, stimaţi colegi, de la poziţia 56 până la poziţia 70. Să înceapă votul. Raportul comisiei. 140 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, o abţinere. Au fost adoptate. De la 71 la 90. Să înceapă votul. 146 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. Au fost adoptate. De la 91 până la 124. Să înceapă votul. 143 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptate. De la 126 la 177. Să înceapă votul. 144 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, două abţineri. Adoptate. De la 179 până la 182. Să înceapă votul. 147 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Adoptate. Vă supun, stimaţi colegi, Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5... până la 9, da. Supun votului anexele, de la 1 până la 9. Să înceapă votul. 149 de voturi pentru, 56 de voturi împotrivă, două abţineri. Au fost adoptate. Mâine, la ora 12,00, la votul final.