6 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 16/2019). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 8. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora; PL-x 16/2019. Domnul preşedinte Dîrzu, vă rog, raportul Comisiei... A, numai puţin, domnul Tinel Gheorghe... numai puţin. Păi, la dezbateri generale vă dau cuvântul. Să prezinte raportul şi apoi, la dezbateri generale, domnul Tinel Gheorghe. Să prezinte raportul.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010, în sensul că drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ- teritoriale şi administrarea consiliilor locale ale acestora, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al municipiului Bucureşti, după caz. Totodată, se propune aplicarea acestor prevederi şi drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi terenurilor forestiere aferente acestora, care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi zonelor turistice de agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - s-au înregistrat două abţineri -, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010, cu amendamentul admis redat în Anexa nr. 1 şi amendamentul respins redat în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Tinel. Grupul PNL, să vă hotărâţi cei doi vorbitori, în cinci minute. Numai puţin! Vreţi să interveniţi? Domnul Tinel.

Tinel Gheorghe Stimaţi colegi, Proiectul acesta de modificare a Legii nr. 192/2010 are o singură modificare. Nu cea citită de domnul deputat Dîrzu, pentru că textul citit de domnul deputat Dîrzu la art. 2 alin. (1) este identic cu textul art. 2 din Legea nr. 192/2010, de acum nouă ani de zile. Adică, vă citesc textul art. 2 din Legea nr. 192/2010: "Drumurile forestiere, căile ferate forestiere şi lucrările de corectare a torenţilor, precum şi terenurile aferente acestora, care fac obiectul trecerii, cu titlul gratuit, din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, se stabilesc prin hotărârea Guvernului, la cererea consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al municipiului Bucureşti, după caz". Textul citit de domnul Dîrzu este identic cu textul din Legea nr. 192/2010. Modificarea însă apare la alin. (2) al art. 2 care spune că: "Prevederile alin. (1) se aplică şi drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi terenurilor forestiere aferente acestora, care deservesc în totalitate fondul forestier proprietate publică a statului şi zonele turistice şi de agrement situate în perimetrul unei unităţi administrativ-teritoriale". Practic, noi, prin Legea nr. 192/2010, am dat posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale să solicite, acolo unde deţin în proprietate, în administrare, suprafeţe de teren de fond forestier şi retrocedarea unor părţi importante chiar în totalitatea drumurilor forestiere, lucrărilor de corectare a torenţilor şi a suprafeţelor aferente. Regia Naţională a Pădurilor a devenit, între timp, un brand naţional şi îmi pare rău că trebuie să spun, de la acest microfon, că nu respectăm aceste foarte puţine branduri naţionale pe care le avem. Doi ani de zile guvernarea PSD-ALDE a luat din profitul Regiei Naţionale a Pădurilor peste 100 de milioane de euro, adică peste 450 de milioane de lei. Argumentul în comisia de specialitate a Camerei Deputaţilor pentru acest amendament a fost că drumurile forestiere ale Regiei Naţionale a Pădurilor sunt neîntreţinute, neamenajate. Păi, dacă le luaţi banii - le-aţi luat 100 de milioane de euro, peste 450 de milioane de lei din profit -, cu ce vreţi să amenajeze, cu ce vreţi să reabiliteze drumurile forestiere? Deci, pe de o parte, le luaţi banii, îi omorâţi, iar pe de altă parte veniţi la tribuna Parlamentului şi în comisiile de specialitate pe interese care n-au nicio legătură cu managementul public al companiilor de stat şi pe interesele dumneavoastră locale şi spuneţi că drumurile forestiere ar trebui să treacă în administrarea UAT-ului, pentru că prin fonduri europene ar trebui reabilitate şi să deservească nu ştiu ce zone turistice. Păi, nu e în regulă! Ca principiu, vă spun! Nu e în regulă ca mod de gestionare, de reglementare pentru companiile de stat şi îmi pare rău că ministerul de resort n-are nicio poziţie cu privire la acest lucru! Mâine venim şi vom spune că Regia Naţională a Pădurilor a intrat în faliment şi că trebuie să o reorganizăm, pentru că, după părerea mea, asta se urmăreşte!

Florin Iordache Mulţumesc. Domnul Olar, în continuare. Al doilea vorbitor de la... (Domnul deputat Corneliu Bichineţ solicită să ia cuvântul.) Numai puţin, domnule Bichineţ, să terminăm cu Grupul PNL. Domnule Roman, domnul Olar şi dumneavoastră, înţeleg, pe procedură, aveţi din partea Comisiei pentru administraţie o intervenţie. Şi apoi domnul Bichineţ. Vă rog.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu sunt oarecum contrariat, pentru că orice iniţiativă, care este în folosul comunităţilor locale, noi trebuie să o susţinem, şi liberalii o susţin. Rezolvăm şi reparăm nişte legi care au fost date, ştiţi cum? Ciuntite! De fapt, nu s-au dus până la capăt anumite drumuri forestiere, cum se vorbea aici. N-am nicio problemă cu Regia Naţională a Pădurilor, că falimentează. Regia Naţională a Pădurilor este doar un administrator, nu este proprietar nici de păduri, nici de drumuri forestiere. Aşa că noi susţinem iniţiativa în forma actuală, şi drumurile forestiere care trebuie să meargă la UAT-uri pentru dezvoltarea locală, normal că suntem de acord şi susţinem această iniţiativă. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnule Olar, care noi? Că am auzit nişte "noi" că nu susţin, nişte "noi" că susţin!

Corneliu Olar Partidul Naţional Liberal susţine. Că sunt opinii individuale, este cu totul altceva!

Florin Iordache Am înţeles. Nişte păreri personale, da. Bun. Domnul Roman. Înţeleg, Comisia pentru administraţie, că aveţi o chestiune pe procedură.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am solicitat cuvântul, în calitate de preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică locală, fiind o problemă care vizează strict administraţia publică locală. La noi, în comisie, votul a fost unanim, pentru că ne-am uitat la ceea ce înseamnă un principiu, iar principiul care a primat a fost principiul descentralizării şi principiul de a lăsa aceste drumuri forestiere la nivel local, pentru că, vrem, nu vrem, primarii sunt cei mai aproape de aceste drumuri, ei sunt cei mai interesaţi să le pună la punct. Apar două situaţii, în special în comunele de munte, cu 7, 8, 9, 10 sate sau cătune. Ce e în domeniul public al localităţii, de regulă e pus la punct, e aranjat, sunt proiecte depuse pe PNDL, pe AFIR, oamenii şi-au făcut treaba. În schimb, sunt zone care nu sunt puse la punct, pentru că acolo sunt drumurile forestiere. Deci, singurul interes al autorităţilor locale este să aibă aceste drumuri, ca să poată depune proiecte, să le poată moderniza. Nu duce nimeni acasă aceste drumuri, nu le pune nimeni în buzunar, pur şi simplu, ele sunt făcute în interesul cetăţenilor. Acum, că se strică o chestiune de ani de zile, la nivelul Romsliva, unde se băgau sute de milioane de euro în aceste drumuri, ca investiţii, şi nu se vedea nimic, înţeleg şi reacţia celor de la Romsilva. Însă, dincolo de ceea ce-şi doresc unii sau alţii, cred că trebuie să primeze interesul cetăţeanului, iar interesul cetăţeanului este să aibă căi de acces normale, civilizate, indiferent de unde locuiesc unii şi alţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Bichineţ, Grupul PMP. Se pregăteşte domnul Szabó Ödön, de la UDMR.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte de şedinţă, La Comisia pentru mediu, în unanimitate, a fost susţinut acest proiect de lege. Grupul Partidului Mişcarea Populară susţine acest proiect de lege. Şi am să vin cu câteva argumente. Din analizele pe care le-am făcut eu, ascultând colegii de diferite profesii, cum vorbesc, cred că cei mai realişti sunt agricultorii, cei care muncesc pământul. Cei mai nobili, aşa, cu apucături conservatoare, sunt silvicultorii. Am vrut ca astăzi să-l apreciez pe domnul Tinel - pe care-l cunosc şi este un intelectual foarte bun -, dar el a prezentat materialul Romsilva. Nu ştiu ce părere are domnul Tabugan, că nu l-am mai auzit vorbind, de când nu mai este la noi. Ce se întâmplă aici? Ca preşedinte de consiliu judeţean, în 2004, am făcut cerere la Romsilva, cu hotărâre de consiliu, să preluăm 11 kilometri de drum forestier care pleca din Comuna Băceşti spre Mănăstirea Mălineşti. Bineînţeles, eu am plecat de doi ani de la consiliul judeţean şi nici acum n-a primit Consiliul judeţean Vaslui aprobarea. Între timp, pe drumurile respective, care duc prin pădure, nu s-a pus măcar o maşină de piatră şi au început să apară şi lotrii. Pe fete le fugăresc, pe bărbaţi îi buzunăresc, pe copii îi sperie. Am cerut ajutorul stareţului de la mănăstire. Ştiţi ce răspuns şocant mi-a dat? "Fiule, Dumnezeu are grijă de noi, toţi, dar nu ne apără pe unii de alţii!". Aşa cum se întâmplă şi la liberali - au vorbit trei şi au exprimat trei poziţii. Deci, închei prin a spune că Partidul Mişcarea Populară îi şi felicită pe cei care au iniţiat acest proiect de hotărâre şi cred că facem un lucru foarte, foarte bun. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Aşa, domnule Bichineţ! Domnul Szabó Ödön. Se pregăteşte domnul Dîrzu, de la PSD.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Noi vom susţine această iniţiativă legislativă. Orice demers care îmbogăţeşte administraţiile publice locale, care transferă bunuri din proprietatea centrală şi duce spre administraţiile publice locale, eu cred că este un lucru bun şi de câştigat. În momentul de faţă sunt o serie - şi colegul nostru ştie - sunt o serie de proiecte europene care pot fi accesate doar de administraţiile publice locale. Fără a putea demonstra proprietatea terenului, nu poţi accesa aceste fonduri europene. Am avut şi alte demersuri, în acest context. O iniţiativă legislativă a noastră a făcut posibil ca în momentul de faţă să avem inclusiv aşa-numitul "Drum al Apusenilor", în judeţul Bihor, deblocat de birocraţie, drum al Apusenilor care leagă, practic, judeţul Bihor de judeţul Cluj pe o porţiune foarte mare, de circa 40 de kilometri, şi ne-am întâlnit de - nu vreau să cataloghez - de incorectitudinea celor care aveau în administrare aceste drumuri, şi, practic, un proiect care în totalitatea lui este de peste 60 de milioane de euro, era blocat de această birocraţie. Şi atunci nu-i mai înţeleg pe colegii care vin şi spun, de la acest microfon, de ce să nu dăm administraţiilor publice locale, care doar prin acest proiect investesc 60 de milioane de euro într-un drum forestier neamenajat. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Dîrzu.

Ioan Dîrzu Mulţumesc, domnule preşedinte. Şi aş vrea să spun următorul lucru. Ca iniţiator al acestei legi, cu care mă zbat de peste un an de zile, vreau să le spun antevorbitorilor mei, care au spus că nu s-a modificat, de fapt, nimic... Le aduc la cunoştinţă că, la solicitarea administraţiilor locale şi judeţene, pe legea veche, răspunsul Romsilva a fost că nu există temei legal. Primarii din judeţul Alba ne-au cerut să venim cu o iniţiativă, să transpunem acest lucru într-o posibilă trecere a acestor drumuri extrem de importante - mă refer la drumuri forestiere - de la Romsilva la unităţile administrativ-teritoriale, respectiv primării şi consilii judeţene. Nu văd de ce atâta încrâncenare în a oferi posibilitatea primarilor să dezvolte zonele turistice. Din cauza acestei rigidităţi, multe zone turistice din ţară au fost blocate. Nu este normal ca un primar de comună sau de oraş să nu poată accesa fonduri europene prin diverse ... - inclusiv AFIR -, pentru că Romsilva nu oferă această posibilitate. Eu cred că prin această lege... Şi aici îi îndemn pe toţi colegii parlamentari din Camerei Deputaţilor să susţină o lege extrem de bună pentru dezvoltarea turismului românesc. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ganţ, vă rog, din partea Grupului minorităţilor naţionale. Se pregăteşte domnul Popescu, de la USR.

Ovidiu Victor Ganţ Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea acestui proiect de lege. Credem că nu e necesară o argumentare în detaliu. Este o chestiune de principiu. Se aplică principiul, de altfel, corect şi unanim acceptat al subsidiarităţii. Cel mai bun administrator este comunitatea locală, nicidecum o autoritate centrală care şi-a dovedit ineficienţa în timp, şi nu numai în cazul acestui proiect, şi în general. De aceea, pentru reabilitarea acestui drum şi pentru dezvoltarea acestei zone noi credem că proiectul trebuie susţinut şi vom vota în consecinţă. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Domnul Popescu. Şi drept la replică, la final, domnul Tinel Gheorghe.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, USR va susţine acest proiect de lege şi, dincolo de argumentele invocate deja de antevorbitorii mei, vreau să vă spun că, în calitate de român care s-a reîntors în ţară după 11 ani petrecuţi în afara României, este clar, cred că pentru fiecare dintre noi, că infrastructura din România reprezintă o foarte mare problemă. Avem investiţii în zone montane, avem pârtii de schi, avem zone de agrement şi, din păcate, ne lovim, în continuare, de modernizarea infrastructurii - acolo unde ne confruntăm cu o situaţie de genul aceleia exprimate prin acest proiect de lege -, anume drumuri forestiere care nu pot fi modernizate din cauza faptului că se află într-o altă proprietate. Felicitări iniţiatorilor, şi, cum am spus, USR va susţine acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Tinel Gheorghe, vă rog. Şi am finalizat. Drept la replică.

Tinel Gheorghe O vorbă românească spune că "Mai binele este duşmanul binelui". Am auzit explicaţii, de aici, precum că unităţile administrativ-teritoriale vor beneficia etc., etc. de susţinere financiară europeană... bla, bla, bla. Dar eu întreb, atunci: "Guvernul de ce nu susţine acest proiect de act normativ?". Pentru că avizul, punctul de vedere al Guvernului a fost negativ.

Florin Iordache Mulţumesc. Am finalizat. Domnul Terea. Haideţi, vă rog! Vă rog. Un minut. Ultimul vorbitor de la Grupul PSD, domnul deputat Terea, de la Sibiu. Te rog. Zii cum e cu pădurea!

Ioan Terea Mulţumesc, domnule preşedinte. Doar aş vrea să lămuresc câteva aspecte. Actuala legislaţie spune că drumurile forestiere, care satisfac fondul forestier proprietate publică a UAT-urilor, pot fi trecute în proprietatea acestora. Şi s-au trecut. Drumurile forestiere care rezolvă doar proprietatea publică a statului, aceste drumuri forestiere au rămas în proprietatea statului, în administrarea Romsilva. Noi vorbim de aceste drumuri forestiere. Dacă la capătul drumului forestier unităţile administrativ-teritoriale vor să facă o investiţie, accesul la această investiţie se putea face doar pe acest drum forestier. Categoria de folosinţă nu se schimbă, rămâne tot drum forestier, poate satisface cerinţele administratorului, respectiv al Romsilva, dar unităţile administrativ-teritoriale ca să acceseze fondurile europene pentru a pune în valoare pârtia de schi sau un obiectiv turistic, această problemă se rezolvă prin această lege. Nu ştiu dacă am fost bine înţeles. Deci, drumul forestier rămâne drum forestier. Romsilva are o reticenţă. De ce? Unitatea administrativ-teritorială, în momentul când preia drumul forestier, poate pune restricţii de tonaj şi aşa mai departe, alte restricţii, unde operatorii economici care exploatează lemnul din proprietatea statului pot să aibă probleme. De aceea, Romsilva este reticentă vizavi de această trecere a drumurilor forestiere care satisfac fondul forestier naţional şi trecerea lor în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. Aceste restricţii nu se pot face decât cu aprobarea ministerului; nu se pot face de către unităţile administrativ-teritoriale. Cred că am fost bine înţeles. Părerea mea e că este un lucru bun. Se pot dezvolta zonele turistice ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin accesarea fondurilor europene. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Am finalizat dezbaterile. Avem trei amendamente admise şi un amendament respins. Amendamentul respins se susţine? Nu. La titlu legii, intervenţii? Nu. La articolul unic, intervenţii? Nu. La art. 2 alin. (1) şi alin. (2), potrivit raportului comisiei? Adoptat. Rămâne la votul final; caracter organic.