6 februarie 2019 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene (PL-x 735/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Deci 735 îl citim acum, PL-x cu Ordonanţa nr. 94.

Nicolae Neagu Da. Bun. Deci proiectul de lege. Vom fi de acord cu el. Şi foarte bine că se reglementează ce anume face sau cu ce anume trebuie să se ocupe... în competenţă, în supraveghere Banca Naţională şi ce Protecţia Consumatorilor. Şi eu cred că este un semnal pe care trebuie să-l daţi dumneavoastră, majoritatea. Totuşi nu ne putem juca cu ceea ce înseamnă credibilitate, siguranţă şi respect faţă de Banca Naţională. Indiferent de miza pe care o avem sau mizele pe care le avem, a introduce Banca Naţională în discursul public, în discursul politic ca nesiguranţă e o eroare majoră care o să ne coste pe toţi, începând de la mediul de afaceri până la noi - parlamentari, noi -oameni, noi - cetăţeni ai României. Procedural, voiam să vă mai atrag atenţia, domnule preşedinte, cu privire la punctul pe care tocmai l-aţi anunţat dumneavoastră, noi înţelegând că cel discutat ar fi fost ultimul. Deci mai avem un punct...

Florin Iordache Nu, nu, nu, acesta este ultimul - PL-x 735.

Nicolae Neagu Bine. Mulţumim.

Florin Iordache Da, da, da. Bun. Nemaifiind alte intervenţii, rămâne la votul final. Acesta este ultimul - PL-x 735. Erau nişte materiale care au venit de la staff. Este vorba de... 18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene; PL-x 735/2018. Guvernul? Domnul secretar de stat Botănoiu, vă rog.

Florin Iordache Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar de stat. Raportul. Cine îl prezintă? Comisia pentru agricultură, vă rog. Domnul vicepreşedinte. Raport comun, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură.

Dănuţ Păle Raport comun Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură au primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 cu un nou alineat, în vederea sporirii ritmului de implementare a Programului pentru şcoli al României, pentru anul şcolar 2018-2019, prin identificarea unor soluţii de derulare cu operativitate a procedurilor de achiziţie de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf, prin prevederi exprese privind repartizarea sumelor de la nivel judeţean la nivel local, respectiv consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti aflate în imposibilitatea derulării programului în şcolile de pe raza lor teritorială. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi - o abţinere -, adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Domnul Zisopol. Se pregăteşte doamna Gavrilă.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Prin modificarea art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 13, practic din 2017 se rezolvă o serie de probleme. Aş vrea să menţionez două dintre acestea. În primul rând, eliminarea posibilităţii pierderii fondurilor europene alocate prin intermediul acestui program pentru şcoli. Şi al doilea lucru foarte important constă în faptul că s-a rezolvat problema alocării, de la nivel judeţean la nivel local, a acestor fonduri. Sunt două dintre argumentele pentru care membrii Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale vor vota în favoarea iniţiativei legislative. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Doamna Gavrilă, Grupul PSD. Se pregăteşte doamna Cherecheş.

Camelia Gavrilă Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să subliniez importanţa educaţională, şi importanţa din perspectivă administrativă, şi chiar de filosofie de conducere locală. Pentru că această completare e o nouă etapă în zona descentralizării. Mergem cu deciziile cât mai aproape de locul unde acestea sunt operaţionale. Implicarea comunităţilor locale, a autorităţilor locale, la nivel de comună, este extrem de importantă pentru zona educaţională. E şi garanţia că fructe, legume, produse locale vor ajunge şi proaspete şi în timp util la elevi. Deci, e o organizare mult mai eficientă a acestui program european educaţional de anvergură, ce se asociază cu Programul cunoscut de noi drept "Cornul şi laptele", pentru produse de panificaţie, completat, iată, şi cu aceste chestiuni legate de fructe, legume, după cum şi completarea cu mierea de albine - este şi aceasta importantă. Aş mai sublinia că, dincolo de valoarea de program social, se creează şi obişnuinţe alimentare, obişnuinţe de nutriţie sănătoase, corecte, realizându-se, implicit, o formă educaţională. Deci o educaţie pentru sănătate, pentru viaţă, prin multitudinea programelor derulate. Ne-am dori ca aceste proiecte să fie un preambul al unui proiect mare, de anvergură, ce va trebui, la un moment dat, să se deruleze în şcolile româneşti, legat de servirea mesei la prânz - o masă caldă sau un sandviş cald, ceea ce pilotăm la acest moment. De aceea, Partidul Social Democrat analizează cu maximă seriozitate şi se implică în asemenea proiecte, le susţine, pentru că ele au nu doar valoare de susţinere socială, dar şi valoare educaţională implicită. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamna Florica Cherecheş, Grupul PNL.

Florica Cherecheş Programul pentru şcoli al Uniunii Europene a fost un eşec total, anul trecut, pentru că şcolile în care a fost implementat pot fi numărate pe degetele de la o mână, în fiecare judeţ. De altfel, în expunerea de motive a acestei ordonanţe pe care o votăm astăzi citim că un motiv important pentru care a fost elaborată această ordonanţă este riscul pierderii fondurilor comunitare destinate programului, ca urmare a implementării defectuoase a programului la nivelul întregii ţări. Este bine că această ordonanţă şi legea pe care o votăm astăzi vor corecta ceea ce s-a făcut în mod eronat şi dificil, sau imposibil de pus în practică. În ianuarie, Guvernul a renunţat, prin hotărâre de Guvern, la finanţarea Programului "Masă la şcoală", din bani europeni. În Programul pentru şcoli al Uniunii Europene erau prevăzute fonduri care trebuiau folosite pentru ca toţi elevii să poată să primească fructe, legume, lapte, produse de panificaţie. Este vorba de bani europeni pe care trebuie să ne străduim mai mult să-i accesăm. Dar, din păcate, vedem că aceste programe nu sunt implementate corect şi în toată ţara. Nici măcar Programul "Masă la şcoală", care este implementat pilot, deja pentru al treilea an, nu se derulează în cele 50 de unităţi şcolare, ci în mult, mult mai puţine. Partidul Naţional Liberal susţine că toate programele de alimentaţie în şcoli trebuie integrate în programele europene, astfel încât familiile să fie ajutate. Şi mai susţinem, şi vom susţine şi prin amendamente la Legea bugetului de stat, generalizarea implementării Programului "Masă la şcoală" pentru toate şcolile din România. Vom vota acest proiect de lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc mult. Mai sunt alte intervenţii? Nu. Încheiem aici prima parte. Ne revedem la ora 12,00, la şedinţa de vot final.