28 decembrie 2016 – Dezbaterea Propunerii legislative privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea (Pl-x 310/2014). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 41. Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploataţiilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al Statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al Statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, Pl-x 310/2014. Iniţiatorii? Nu. Tot domnul Iancu. Vă rog, raport comun, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Atât Comisia juridică, cât şi Comisia pentru industrii au avut în analiză, spre dezbatere în fond, propunerea legislativă. Ţinând seama că Senatul a respins propunerea, de asemenea, Guvernul nu o susţine şi analizând obiectul de reglementare, respectiv trecerea minelor şi carierelor de lignit din bazinul carbonifer Berbeşti-Alunu din domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vâlcea, membrii comisiilor, în urma analizei şi luând în considerare atât dispoziţiile propuse de iniţiatori, care s-au dovedit a fi fără claritate şi precizie, de asemenea, cu implicaţii privind denaturarea şi generarea unor premise de... şi crearea unor vicii de neconstituţionalitate, cele două comisii propun plenului, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La dezbateri generale dacă doresc colegii să intervină? Nu doresc să intervină. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.