21 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PL-x 563/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 45. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; PL-x 563/2018. Guvernul? Dacă vrea să intervină? Nu intervine. O rog pe doamna deputat... Guvernul? Numai puţin... Domnul secretar de stat... (Doamna secretar de stat Magda Ştefania Bîrlibescu doreşte să ia cuvântul.) Doamna Ştefania Bîrlibescu, Guvernul lucrează, vă rog. Domnul secretar de stat, vă rog, sunteţi iniţiator la acest proiect. Şi apoi, comisia.

Florin Iordache Da. Comisia? Doamna Violeta Răduţ, vă rog. Şi apoi, la dezbateri, doamna Mara Calista.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018, care prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, în sensul includerii veniturilor din drepturile de proprietate intelectuală în sfera veniturilor care se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 16 octombrie 2018. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale, doamna Calista. Şi se pregăteşte doamna Éva-Andrea Csép, de la UDMR.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Încep prin a spune că Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Însă nu pot să nu fac câteva remarci. Este a nu ştiu câta oară când mamele sunt iarăşi puse în faţa unei situaţii, cel puţin dezirabile. Dacă am avut, prin Ordonanţa nr. 82, scăderea indemnizaţiei minime pentru mame, dacă o mamă, în ziua de astăzi, din momentul în care naşte până primeşte prima indemnizaţie - poate să dureze şi până la 6 luni de zile, prin acest proiect de lege sau prin această ordonanţă unde Guvernul, firesc, şi-a dat seama din nou că a greşit, neluând în calcul veniturile din drepturile de proprietate intelectuală, la ceea ce înseamnă indemnizaţia pentru mame, ne aflăm la situaţia, iarăşi, în care mamele, timp de peste un an de zile nu îşi vor fi primit această indemnizaţie pentru creşterea copilului. Mă îndrept spre majoritatea parlamentară, spre Guvern, şi întreb: cum vor reuşi aceste mame să-şi crească copiii un an de zile, dacă singura sursă de venit pe care ar avea-o este fix această indemnizaţie de creştere a copilului? Oare nu credeţi că e momentul ca atunci când luaţi decizii să reuşiţi să înglobaţi toate modificările pe care aceste decizii ar putea să le aibă şi să nu lăsaţi iar mamele pe drumuri? Pentru că se pare că aveţi ceva cu ele, altfel nu-mi explic de ce este a nu ştiu câta oară când ne aflăm în această situaţie. Repet, Partidul Naţional Liberal va vota această ordonanţă, pentru că este necesară. Dar ea vine cu nişte sacrificii foarte mari, în sensul în care, din momentul în care această ordonanţă intră în vigoare până când mamele îşi vor fi primit banii, este posibil să treacă chiar şi mai mult de un an de zile.

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Doamna Éva-Andrea Csép, Grupul UDMR.

Éva-Andrea Csép Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Trebuie să vă mărturisesc că în momentul când a apărut această ordonanţă de urgenţă care a corectat o altă ordonanţă de urgenţă, UDMR avea pregătită o modificare legislativă privind acordarea concediului de creştere a copilului şi privind modificarea Codului fiscal, deoarece ordonanţa care a fost şi a adus neplăceri mamelor care au intrat în concediul de creştere a copilului în perioada martie-septembrie 2018, care au avut probleme foarte mari, întrucât, la calculul indemnizaţiei, aceste venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu au fost calculate. Deci aceste mame urmează ca în perioada următoare, chiar dacă o să primească, deci o să votăm astăzi această ordonanţă de urgenţă, o să primească doar după luna martie acele drepturi de care n-au beneficiat în perioada martie-septembrie. Totuşi cred că este un semn de exclamare pentru toţi, şi pentru cei care aduc ordonanţe de urgenţă în faţa noastră, conţinutul acestora ar trebui să fie analizat în profunzime. Şi, aşa cum a zis şi colega mea de la Partidul Naţional Liberal, Mara Calista, să avem grijă de mamele acestea. Din moment ce avem probleme cu natalitatea în România, trebuie să venim în sprijinul mamelor şi să facem tot posibilul ca ele să poată să plece în concediul de creştere a copilului liniştite şi să aibă un venit decent din care să-şi crească copiii. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc, doamnă. Dacă mai sunt alţi vorbitori? Nu. Neavând amendamente, rămâne la votul final.