14 noiembrie 2017 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare (Pl-x 413/2016/2017). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 11. Următorul, Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare; PL-x 413/2016/2017; caracter organic; procedură de urgenţă. Domnul preşedinte Iulian Iancu. Să propuneţi şi timpul de dezbatere, domnule preşedinte.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă vorbesc în calitate de iniţiator. Pe fond este Comisia pentru transporturi...

Florin Iordache Iniţiator, da!

Iulian Iancu Mulţumesc foarte mult pentru că mi-aţi dat cuvântul. Stimaţi colegi, Avem în reexaminare un proiect de lege care a fost iniţiat în Parlamentul anterior, în condiţiile în care, la nivelul Uniunii Europene, Uniunea Europeană promova noi coridoare de transport intermodal, dinspre Marea Nordului, pe mare, feroviar, rutier, fluvial, iar noi înregistram o acută ineficienţă în administrarea porturilor şi căilor navigabile, cu o influenţă directă asupra infrastructurii şi capacităţii de dezvoltare a porturilor, nu numai de la Marea Neagră, dar şi cele fluviale. În aceste condiţii, Parlamentul, în ultima lui sesiune, a declanşat o comisie de anchetă, a investigat situaţia porturilor maritime şi fluviale şi a ajuns la concluzia că trebuie să modificăm cadrul legislativ. Acest lucru s-a întâmplat cu reprezentanţi ai tuturor partidelor. În consecinţă, a fost avut în vedere modul în care este valorificat domeniul public al statului, adică terenurile care fac parte din domeniul public, infrastructura, gestiunea, societăţi în administrare şi s-a ajuns la concluzia că, pe lângă regimul de administrare, trebuie pusă în discuţie şi valorificarea a 75% din profitul activităţii portuare, în sensul dezvoltării acesteia. Proiectul de lege a fost votat de Parlament. În schimb, în urma dezbaterilor la nivelul acţionarului minoritar, au fost făcute anumite observaţii privind modul de constituire a Consiliului de Supraveghere, a Consiliului de administraţie, dezvoltarea infrastructurii şi valorificarea profitului; au fost făcute nişte propuneri. Propunerile respective, venite dinspre Preşedinţie, au fost preluate în totalitate în proiectul de lege, trecut în consecinţă de Senat şi asumat şi amendamentul ca cei de la Consiliul Concurenţei să fie organism de supraveghere a nediscriminării concurenţei şi transparenţei. Prin urmare, avem un act normativ, astăzi, care ne dă garanţia că vom putea avea concurenţă, vom putea elimina monopolul, vom mări activitatea, vom crea noi locuri de muncă şi un trafic de marfă la nivelul celor 80 de milioane de tone, cât, spre exemplu, are astăzi capacitate Portul Constanţa. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Comisia pentru transporturi? Domnule preşedinte Bode, vă rog frumos, prezentaţi raportul.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aşadar, Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurii de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu reexaminarea acestei legi. Conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Ca urmare a cererii de reexaminare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a dezbătut actul normativ în şedinţa din data de 7 noiembrie 2017. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999, în scopul creşterii traficului de mărfuri în sistemul transporturilor pe apă, o utilizare mai eficientă a infrastructurii portuare, precum şi o creştere a investiţiilor în domeniu. În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport asupra cererii de reexaminare, formulată de Preşedintele României, prin care se propune adoptarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, în forma adoptată de Senat, cu amendamentele respinse prevăzute în anexă. În raport de obiectul şi conţinutul său, actul normativ face parte din categoria legilor organice. Domnule preşedinte, Vă rog să-mi permiteţi, în continuare, să îndreptăm o eroare materială. Articolul 66 2 alin. (9) face trimitere la art. 67 1 alin. (2), dar art. 67 1 nu are alineat. Aşadar, propun îndreptarea erorii materiale, textul urmând să aibă următorul cuprins. Articolul 66 2 alin. (9): "Procesele-verbale de constatare şi de aplicare a unor sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 67 1 , pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare". Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vă rog, propuneţi-ne şi timpul de dezbatere; este procedură de urgenţă.

Lucian Nicolae Bode Cinci minute.

Florin Iordache Cinci minute. Stimaţi colegi, Supun votului dumneavoastră timpul de dezbatere pe care l-a propus domnul preşedinte - cinci minute; este procedură de urgenţă. Să înceapă votul. Mulţumesc. 128 de voturi pentru, un vot contra, o abţinere. A fost adoptat timpul. La dezbateri generale, domnul Iulian Iancu. Vă rog.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Doar zece secunde - mi-a scăpat şi îmi cer iertare! - să salut prezenţa în sală a unuia dintre iniţiatori, domnul Mircea Toader, colegul nostru care a fost extrem de activ la acest proiect. Îi mulţumesc şi îi doresc în continuare succes!

Florin Iordache Vă rog. Domnul Bode, apoi domnul Turcescu. Vă rog. La dezbateri generale, Grupul PNL.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc Grupului PSD pentru salutul adresat domnului Mircea Toader; îl salut şi eu. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă, aşa cum s-a spus aici, a fost elaborată în urma concluziilor raportului întocmit de Comisia de anchetă parlamentară asupra activităţii Companiei Naţionale Administraţia Portului Maritim SA Constanţa, comisie înfiinţată în anul 2015. Raportul comisiei a relevat o serie de probleme grave care îngreunează activităţile de transport naval, afectând în mod direct volumul mărfurilor transportate, prin porturile maritime şi pe căile navigabile, media traficului realizat în porturile din România fiind de circa 30%, faţă de capacitate şi faţă de volumul traficului la nivelul anului 1989. Cred că în urma modificărilor făcute de comisia noastră, actul normativ este mult mai clar, mai coerent, fiind clarificate o serie de aspecte care, prin lipsa lor de precizie, ar fi făcut dificilă aplicarea legii. Administraţia Portului Constanţa, precum şi administraţiile porturilor fluviale, trebuie să fie conştiente că profitul trebuie investit în lucrări de modernizare a infrastructurii portuare, cu scopul dezvoltării acestor porturi. Este o regulă care trebuie să ghideze activitatea economică a acestor administraţii, pentru că relansarea acestor porturi depinde în mod crucial de volumul de investiţii făcut. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal susţine acest proiect şi are convingerea că o nouă politică tarifară, coroborată cu investiţii susţinute din partea acestor administraţii, reprezintă singura şansă pentru ca sectorul naval românesc să fie competitiv în regiune. Aşadar, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru admiterea cererii de reexaminare a Preşedintelui României, votând pentru forma adoptată de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Am convingerea că, iată, după doi ani, epopeea acestui proiect va avea un final fericit. Acest proiect a fost declarat neconstituţional de Curtea Constituţională şi l-am îndreptat, a fost cerută reexaminarea lui de Preşedintele României şi l-am reexaminat, în conformitate cu solicitările Preşedintelui. Sper ca azi, într-un final, să dăm un vot favorabil şi acest proiect să devină lege. Mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc şi eu. Grupul PMP, domnul deputat Turcescu Robert.

Robert-Nicolae Turcescu Bună ziua, stimaţi colegi! În primul rând, aş vrea să le spunem la mulţi ani dobrogenilor, pentru că astăzi, 14 noiembrie, este Ziua Dobrogei. La 14 noiembrie 1878 Dobrogea a revenit la patria mamă. Şi acum, aş vrea să vă ofer câteva informaţii, pentru că, în calitate de deputat de Constanţa, am fost la faţa locului, am vrut să văd ce se întâmplă cu acest proiect de lege şi de ce este el atât de important. Primul lucru pe care vreau să-l stabilim foarte clar este că ne aflăm în faţa stingerii unui conflict, care însă va mai dura. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în port este, în bună măsură, o luptă între operatorii portuari, care cunosc foarte bine activitatea şi ce se întâmplă acolo, şi unul dintre acţionarii minoritari pe care domnul Iancu mai devreme nu l-a pomenit, este vorba de Fondul "Proprietatea". Pe scurt, să înţelegeţi de ce acest conflict va mai dura, Fondul "Proprietatea" vrea dividendele din port, în vreme ce operatorii portuari vor ca banii să fie folosiţi pentru investiţii în infrastructura portuară. Iar din acest punct de vedere, înfiinţarea, prin acest proiect de lege, a unui Consiliu de supraveghere în domeniul naval, este un lucru extrem de important. Dar atrag atenţia asupra faptului că acest conflict nu se stinge odată cu modificările pe care sper să le votăm astăzi. Grupul PMP va vota acest proiect de lege. Pe de altă parte, pentru a înţelege de ce era nevoie de acest Consiliu de supraveghere în domeniul naval, vă dau un exemplu. În 2016, în Portul Amsterdam, care este un port concurent puternic cu Portul Constanţa, au fost crescute tarifele portuare cu 1%, în condiţiile în care au avut loc discuţii şi negocieri intense cu operatorii portuari. În România, în urmă cu 3-4 ani, au crescut tarifele cu 3-4%, în condiţiile în care n-a existat nicio discuţie cu nimeni. Pomenea ceva mai devreme domnul Bode - şi cred că nu numai dânsul - despre nevoia de a dezvolta această chestiune, şi anume, activitatea în porturile din România, care suferă foarte tare. Da, dar mai e o problemă mare! A doua mare problemă a noastră este Canalul Dunăre-Marea Neagră şi administrarea acestui canal, care a devenit stat în stat şi care marchează creşteri de tarife extraordinar de mari. Iar cea mai mare problemă, dincolo de Portul Constanţa, este ceea ce se întâmplă cu Dunărea, stimaţi colegi. Şi e un subiect asupra căruia trebuie să reflectăm şi chiar să dialogăm, poate toate forţele politice, pentru că Dunărea astăzi e navigabilă doar două luni pe an, nu s-au alocat bani pentru a fi dragată, iar operatorii portuari degeaba aduc marfa la un moment dat, să spunem, în Portul Constanţa, când cea mai ieftină şi cea mai profitabilă cale de transport din România, dinspre Marea Neagră, dinspre Constanţa spre Occident, este blocată prin faptul că nu se poate naviga pe Dunăre. Şi, atenţie, nu e vorba numai de incapacitatea statului român! Dunărea are probleme la noi pe sectorul navigabil, dar are probleme şi pe alte sectoare. Avem probleme cu bulgarii, avem probleme pe mai departe chiar cu austriecii, care n-au dragat, la rândul lor, Dunărea sau n-au făcut pescajul necesar navelor de transport. Nu vreau să vă plictisesc! Am vrut doar să vă atrag atenţia asupra unui lucru extrem de important. Este un moment bun să reflectăm asupra acestei situaţii. Portul Constanţa, chiar dacă după acest proiect de lege va avea parte de o creştere a calităţii şi poate chiar de tarife ceva mai competitive cu restul porturilor europene, nu-i suficient. E nevoie de mai mult decât atât! I-aş recomanda, de asemenea, şi Ministerului Afacerilor Externe să se implice în ceea ce înseamnă în momentul de faţă conflictul operatorilor portuari şi a transportatorilor navali cu autorităţile bulgare. Sunt mari probleme şi, credeţi-mă, este un sector care nu poate să-şi rezolve singur aceste probleme, are nevoie de implicare inclusiv la nivelul misiunilor diplomatice şi al Ministerului de Externe. În final, sigur, fără legătură cu ceea ce spun acum... Domnule Iordache, mă adresez dumneavoastră, ca preşedinte de şedinţă, suntem deja la finalul acestei probabil...sau, mă rog, ne apropiem de finalul acestei sesiuni parlamentare, mai avem, e adevărat, de lucru, dar, domnule Iordache, domnule, dacă tot conduceţi dumneavoastră şedinţa - şi vă văd acolo de atâta amar de vreme -, având în vedere şi contextul în care ne aflăm, nu vreţi să-i spuneţi domnului Dragnea să plece, domnule, să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor?! Eu zic că e momentul să se întâmple lucrul acesta!...

Florin Iordache Declaraţii, dimineaţa!

Robert-Nicolae Turcescu Alegeţi un alt preşedinte al Camerei Deputaţilor din Grupul PSD!

Florin Iordache Vă mulţumesc.

Robert-Nicolae Turcescu Vă mulţumesc.

Florin Iordache În continuare, domnul deputat Benedek Zacharie, Grupul UDMR. Vă rog.

Zacharie Benedek Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Ministerul Transporturilor, ca for tutelar al administratorilor porturilor şi căilor navigabile, avea de respectat câteva funcţii, dintre care cea mai importantă fiind funcţia de control. Atunci când o comisie de anchetă găseşte nereguli în conducerea unei agenţii sau instituţii, se modifică o lege. Atunci când se ajunge ca o comisie de anchetă să ancheteze o stare de fapt, nu poate face altceva decât să constate această stare, dar, până în acel moment, acei administratori sunt de capul lor, nu răspund în faţa ministerului? Nu sunt controlaţi periodic? Nu dau rapoarte? De ce administratorii acestor unităţi nu sunt în stare să conducă eficient? Nu cunosc priorităţile acestor instituţii, acestor agenţii? Conducerea Ministerului Transporturilor, chiar şi ministrul, ar trebui să fie mai atenţi la selectarea administratorilor, conducătorilor de companii, de instituţii, de agenţii din subordine. Criteriul principal ar trebui să fie profesionalismul, experienţa, aptitudinea de conducător, nu alte criterii, cum ar fi clientela politică sau nepotismul. Sper ca modificările şi completările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 22 din 1999 privind administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţii de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare îşi va atinge scopul şi vor avea efectul scontat. În concluzie, Grupul UDMR va vota această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Grupul USR, domnul deputat Moşteanu Liviu-Ionuţ.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Dragi colegi, Aşa cum spuneau şi antevorbitorii mei, Portul Constanţa - în realitate la el ne referim şi el este principalul beneficiar al acestui act normativ - este un câmp de bătălie de foarte mulţi ani şi această lege, la care şi eu am lucrat, şi anul trecut când eram în minister, şi anul acesta, repară foarte multe lucruri care s-au rostogolit istoric şi ne-au adus, la 20 de ani de la privatizarea operaţiunilor portuare, în situaţia de astăzi, în situaţia în care toată lumea se ceartă cu toată lumea, toată lumea se judecă cu toată lumea acolo. Şi asta pentru că, în realitate, statul român, prin reprezentanţii lui, fie minister, fie administraţie portuară, nu şi-a făcut treaba. Da, statul român trebuia să-şi facă treaba şi să asigure o administrare bună a portului, să asigure o adâncime corectă, să asigure un drum de acces corect şi, haideţi ....(Vociferări.) Da, şi eu sper, deşi am îndoielile mele că acolo vor veni oameni competenţi, oameni care îşi vor face treaba de administratori. Pentru că, aşa cum spuneau şi colegii dinainte, oportunitatea e foarte mare şi Portul Constanţa poate deveni un hub major în transportul de marfă. Dar pentru aceasta este nevoie, de exemplu, Canalul Dunăre-Marea Neagră să treacă la Portul Constanţa, cum spunea şi colegul, să fie o anexă a portului, pentru că el nu funcţionează singur, el trebuie să facă parte din strategia comercială a Portului Constanţa. Dunărea - cum spunea şi domnul Turcescu - trebuie dragată... Aici am nişte date şi ştiu că partea română îşi face treaba. Pe segmentul nostru se draghează în fiecare an, sunt bani, nici nu e vorba de foarte mulţi bani. Partea bulgară nu draghează de 20 de ani şi în fiecare an sunt câteva luni în care operatorii, transportatorii navali fac adevărate scamatorii, să-şi treacă marfa în câteva puncte critice şi asta nu trebuie să se mai întâmple. Anul trecut s-a semnat un memorandum, în Guvern, prin care se pun bazele modificării Acordului din '55 de la Belgrad, astfel încât să putem draga noi, în punctele critice ale bulgarilor, atunci când ei n-o fac. Trebuie ca acest demers să fie dus mai departe de actualul Guvern. Sper să se întâmple acest lucru! Repet, nu e vorba de bani foarte mulţi. Şi când vorbim de forţa unui port, aceasta este dată de predictibilitate, pentru că degeaba avem noi cea mai mare adâncime din Marea Neagră la Portul Constanţa, dacă niciun operator logistic nu poate avea predictibilitate, nu poate şti când îi ajunge la Arad un container şi când îi ajunge la Turnu Severin o barjă. Pentru că asta se întâmplă şi de aceea sunt favorizaţi bulgarii, de aceea preferă să trimită containerul la Burgas şi de la Burgas să-l pună pe camion. Legea este bună, în momentul acesta, în proporţie de 99%. Are, însă, o singură problemă, un articol - am şi un amendament şi o să doresc să-l susţin mai târziu - un articol care este profund neconstituţional. Voi reveni la susţinerea amendamentului şi voi explica despre ce este vorba. Sper să aveţi înţelepciunea să trecem acest amendament şi să avem o lege 100% bună. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Vă mulţumesc. Începem dezbaterea. Avem patru amendamente respinse. Dacă la titlul legii, la forma adoptată de Senat, sunt intervenţii? Nu. Adoptat. 1 marginal, la art. 40. Observaţii? La alin. (5) aveţi dumneavoastră o propunere de eliminare. Vă rog.

Liviu-Ionuţ Moşteanu Alineatul (5) de la art. 40 spune aşa: "În termen de 12 luni de la publicarea contractelor, conform alin. (3), contractele existente se vor modifica conform noilor prevederi legale". Stimaţi colegi, Constituţia spune la art. 15 alin. (2) că "legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia Legii penale sau contravenţionale mai favorabile". Acest articol, în condiţiile date, este profund neconstituţional. Nu poţi schimba regulile jocului în timpul meciului şi de aceea propun eliminarea acestui articol 5.

Florin Iordache Bun. Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare propusă de cei doi deputaţi. Să înceapă votul. 23 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, 34 de abţineri, un coleg nu votează. Propunerea de eliminare nu a trecut. Supun votului dumneavoastră, stimaţi colegi, alin. (5) în forma propusă de comisie. Să înceapă votul. 109 voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 5 abţineri, doi colegi nu votează. Adoptat. Mergem mai departe. 3 marginal, art. 42. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptată forma comisiei. 4 marginal. Dacă sunt intervenţii? Nu. Adoptată forma comisiei. Rămâne la votul final; are caracter organic.