4 septembrie 2019 – Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 242/2019). ( retrimis comisiei )

Florin Iordache Mai departe.

Costel Lupaşcu Punctul 68 de pe ordinea de zi - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 242/2019 - retrimitere la comisie, două săptămâni.

Florin Iordache Să înceapă votul. 116 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 25 de abţineri. Adoptată.