3 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative (Pl-x 148/2019). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache Poziţia 10, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative; Pl-x 148/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Raportul Comisiei pentru agricultură. Vă rog, domnule vicepreşedinte. Domnul Păle.

Dănuţ Păle Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, în sensul instituirii obligaţiei direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, de a încheia contracte de concesiune pe o durată de 5 ani, cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii. De asemenea, se propune acordarea, din bugetul ANSVSA, a unei sume lunare de 5.000 de lei, fiecărui medic veterinar cu drept de liberă practică, care deţine contract pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale, a unor activităţi sanitare veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale pe care ANSVSA trebuie să le pună în aplicare, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, pentru formarea profesională aferentă activităţilor contractate. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - s-au înregistrat două abţineri -, întocmirea unui raport de adoptare, cu amendamente admise care se regăsesc în Anexa nr. 1 şi amendamente respinse care se regăsesc în Anexa nr. 2 la prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dacă sunt dezbateri generale? Domnul Simionca, vă rog, Grupul PMP. Vă rog, la dezbateri generale.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă vine în sprijinul medicilor veterinari. Eu sunt coiniţiator. Am susţinut această propunere legislativă. Şi cred că ajută agricultorii din zonele montane, cel puţin, să fie acoperite acele zone de medicii veterinari. Tot mai mulţi medici veterinari doresc să plece din zonele mai puţin populate, iar această iniţiativă legislativă îi ajută şi îi încurajează pe medicii veterinari să rămână în acele zone mai puţin populate şi să aibă grijă de animalele agricultorilor. Grupul parlamentar al PMP va susţine această propunere legislativă.

Florin Iordache Grupul PNL. Vă rog, domnule Giugea. Vă rog frumos. Dar, vă rog, pe viitor, semnalaţi prezenţa...

Nicolae Giugea Mulţumesc, domnule preşedinte. Îmi asum învăţămintele. Deşi nu este domeniul meu de activitate, suntem de acord cu această modificare în ceea ce priveşte intervenţia în favoarea medicilor veterinari. Au o importanţă extraordinară în mediul rural şi acolo unde au fost carenţe în activitatea medicilor veterinari s-a resimţit foarte clar, cu răspândirea pestei porcine. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu mai sunt intervenţii, avem 8 amendamente admise, 3 respinse. La titlul legii, intervenţii? Nu. La art. I? Articolul 15? De la 4 la 8 marginal, intervenţii? Nu. Rămâne la votul final. Are caracter ordinar. Mergem mai departe.