20 octombrie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului (PL-x 310/2020) ( rămas pentru votul final ).

Florin Iordache La poziţia 26, stimaţi colegi, Proiectul de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului; PL-x 310/2020. Avem raport de la Comisia pentru agricultură şi de la Comisia pentru mediu. Domnule vicepreşedinte, vă rog, prezentaţi dumneavoastră raportul comun, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu. Domnul Lucian Simion.

Lucian-Eduard Simion Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului juridic în vederea stabilirii unor măsuri şi acţiuni unitare pentru protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a solului, evaluarea capacităţii bioproductive, bonitatea economică, protecţia solului şi monitorizarea integrată a calităţii acestuia. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile sesizate în fond au avut în vedere avizul favorabil de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, avizul favorabil de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, în unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului, cu amendamente admise şi amendamente respinse. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc, domnule preşedinte.

Florin Iordache Da. Întreb, dacă sunt intervenţii de... generale? Nu sunt. Avem, stimaţi colegi, 8 amendamente respinse. Dacă se susţine vreunul dintre ele? Nu. Avem 59 de amendamente admise şi anexa. Dacă la titlul legii, avem intervenţii? Nu. De la 2 la 59, dacă sunt intervenţii? Nu. La anexă, dacă sunt intervenţii? Nu. Rămâne la votul final; are caracter ordinar. Următorul.