21 noiembrie 2018 – Supunerea la votul final:

Florin Iordache Rog colegii să ia loc în bănci, să putem începe şedinţa de vot final. Vom începe întâi cu un vot de control. Gata. Înţeleg că putem începe. Începem cu un vot de control, stimaţi colegi. Să înceapă votul. 241 de colegi prezenţi. Întreb liderii de grup dacă sunt... (Vociferări.) Mai facem o dată, da? Bun. Reluăm votul de control. Să înceapă votul. 255. Liderii de grup să consulte listingul, să putem merge mai departe. Întreb dacă sunt probleme cu prezenţa? Nu. Începem... Nu sunt. Bun. Legi ordinare. Adoptări. 1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie; PL-x 562/2018. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Să înceapă votul. 259 de voturi pentru, o abţinere, 3 colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 2. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti; PL-x 67/2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 3. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii "George Bariţiu" din Braşov; PL-x 66/2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 254 de voturi pentru, 3 abţineri, 4 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 4. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Universităţii "Mihai Eminescu" din municipiul Timişoara, judeţul Timiş; PL-x 65/2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 266 de voturi pentru, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 5. Proiectul de Lege privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti; PL-x 18/2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 265 de voturi pentru, 6 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 443/2002 privind înfiinţarea Universităţii "Spiru Haret" din Bucureşti; PL-x 294/2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea. Să înceapă votul. 265 de voturi pentru, 5 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore; PL-x 508/2017. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru industrii propun adoptarea. Să înceapă votul. 175 de voturi pentru, 84 de voturi împotrivă, 12 abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene; PL-x 37/2018. Comisia pentru buget propune adoptarea. Să înceapă votul. 243 de voturi pentru, 30 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 9. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană; PL-x 105/2018. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. Da, domnule Olar, imediat! 212 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 62 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Domnul Olar, explicarea votului. Vă rog.

Corneliu Olar Era vorba... N-am avut de unde să vă aduc aici nişte afine, pentru că afinele se duc la export. Gemul nu l-am adus, că e făcut şi îl importăm...

Florin Iordache Domnule Olar!

Corneliu Olar E vorba de fructele de pădure!

Florin Iordache Nu, nu, nu, e vorba de lână! (Râsete. Vociferări.) Domnule Olar, vă rog eu, reveniţi...

Corneliu Olar Scuzaţi! Aştept, aştept!

Florin Iordache Nu, nu, nu! Când ajungem... Mai sunt până la fructele de pădure. Eu ştiu că vă plac afinele, dar discutăm de lână acum. Bun. Domnul Csaba-István, vă rog. Suntem la lână acum.

Csaba-István Sebestyén Da, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul UDMR a votat acest proiect legislativ, aşa cum vom vota toate proiectele legislative cu privire la sprijinirea zonei montane. Aşa cum m-am exprimat la dezbaterea proiectului legii, zona montană este foarte importantă pentru grupul nostru parlamentar. Această zonă fiind populată, în majoritate, cu fermieri mici, cu gospodării ţărăneşti, iar sprijinirea lor, prin orice formă de sprijin, este inclusiv în programul UDMR. Este foarte important să creştem veniturile în aceste zone, este foarte important să lărgim aria serviciilor pentru ca spaţiul montan să devină unul atractiv şi să se oprească depopularea muntelui. Aceşti producători, în afară de produse alimentare foarte importante, ca lâna, carnea, produc şi bunuri publice, cum este aerul, cum este zona rurală, cum sunt datinile, cum sunt obiceiurile, care trebuie răsplătite de către societate. Pierderea lor ar fi o foarte mare pagubă atât pentru familii, cât şi pentru ţară. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Mergem mai departe. 10. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrare a cărnii în zona montană; PL-x 106/2018- Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 205 voturi pentru, un vot împotrivă, 65 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Mergem mai departe. 11. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane; PL-x 107/2018. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 206 voturi pentru, un vot împotrivă, 60 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. Domnul Simionca. Vă rog.

Ionuţ Simionca Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aceste proiecte legislative, şi de la pct. 9, şi de la pct. 10, şi acesta, de la pct. 11, au fost susţinute de Grupul Partidului Mişcarea Populară. Noi susţinem agricultorii, susţinem zootehnia montană şi eu, venind din Bistriţa-Năsăud, susţin bistriţenii. Aşa că am votat cu mare drag aceste proiecte care îi ajută pe fermierii noştri să se dezvolte. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Suciu. Tot de la Bistriţa. Şi noi susţinem, nu?

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua, stimaţi colegi. Păi, vreau să lămurim un lucru. Toate aceste proiecte de lege, pe care le-aţi votat şi le-am votat, sunt iniţiate de către Guvernul României, PSD şi ALDE şi de către ministrul Petre Daea, căruia i-aţi făcut moţiune simplă să-l daţi jos. Stimaţi colegi din opoziţie, spuneţi, de la acest microfon, când votaţi un proiect de lege benefic, cui aparţine această iniţiativă. PSD, ALDE, Guvernul Românie! Vă mulţumesc. (Aplauze.) Vă mulţumesc. Mergem mai departe. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului; PL-x 376/2017. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru sănătate propun adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 13. Proiect de... (Domnul deputat Vasile-Florin Stamatian solicită să ia cuvântul.) Da, vă rog. Vă rog, domnul deputat. Şi apoi, domnul Ungureanu. Dar vă rog eu, ca să... Vă rog, domnul coleg. Şi apoi, domnul Ungureanu. Acum a apărut... Vă rog, domnul Stamatian. Vă rog.

Vasile-Florin Stamatian Foarte scurt. Este o decizie care trebuie să pună în acord... (Vociferări. Discuţii în sală.)

Florin Iordache Vă rog să continuaţi, domnule Stamatian.

Vasile-Florin Stamatian E foarte greu să vorbeşti peste... Dar e bine şi aşa.

Florin Iordache Colegii dumneavoastră nu vă ascultă.

Vasile-Florin Stamatian Deci este o hotărâre care trebuie să pună de acord universităţile cu spitalele, să se primească acordul de a asigura învăţământ pentru rezidenţi. Cred că este doar un prim pas. Hotărârea este foarte bună. Proiectul de lege vine în sprijinul învăţării. Pentru că nu numai marile spitale din centrele universitare oferă cazuistică încât rezidenţii să vadă cât mai mult şi să-şi... Ei îşi vor da seama şi de responsabilitatea care îi aşteaptă atunci când îşi vor termina rezidenţiatul. Important este să se aplice, şi rezidenţii să înţeleagă şi ei că este în sprijinul activităţii lor viitoare. Poate că Grupul nostru, PNL, nu va apela la medici şi la rezidenţi. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Ungureanu, Grupul USR.

Emanuel-Dumitru Ungureanu E o adevărată plăcere să vorbesc după domnul deputat Stamatian, de la PNL. O să fiu de acord să spun că această iniţiativă este a Guvernului, apropo de ce ne spunea domnul Daniel Suciu. Felicit Guvernul pentru salariile mai mari pe care le-a dat medicilor rezidenţi şi medicilor. Este un lucru foarte bun. Însă este absolut nefiresc să salarizăm medicii nediferenţiat. Pentru că unii lucrează mai mult şi mai bine, alţii, mai puţin şi mai prost. Spre exemplu, ce facem cu profesorii universitari care nu ţin logbookul, ceea ce înseamnă caietul de rezidenţiat, completat în mod corect, cu munca pe care ar trebui să o facă, să pregătească rezidenţii, astfel încât, la momentul în care aceştia termină, spre exemplu, o specialitate chirurgicală, să poată să garanteze profesorul, maestrul, că rezidentul îl depăşeşte în performanţă? Deci faceţi şi pasul următor - reformaţi sistemul de pregătire a rezidenţilor! Plata lor mai generoasă este doar un prim pas. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Da. Şi eu vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt alte intervenţii... 13. Proiectul de Lege pentru completarea Anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope; PL-x 19/2018. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Să înceapă votul. 267 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 14. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau cultură în zona montană; PL-x 147/2018. (Rumoare.) Domnule Olar, staţi, să votăm. Domnule Olar... Domnule Olar, staţi puţin, să votăm, şi după aceea... Mergeţi, votaţi, vă rog eu. Domnule Olar, explicarea votului după ce votaţi. Mergeţi în bancă, votaţi. Deci... să înceapă votul. După vot, veniţi şi vă explicaţi votul. Vă rog, să înceapă votul. Păi... Da, 212 voturi pentru, un vot împotrivă, 52 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Înţeleg că dumneavoastră aţi votat, da? Vă rog.

Corneliu Olar Acum, trebuie să vă contrazic şi pe dumneavoastră, de la PSD, şi pe alte partide. Pentru că spuneaţi că numai dumneavoastră. Noi, cei din Comisia pentru agricultură, am avut foarte multe amendamente. Şi vă mulţumim că au trecut. Acesta e amendamentul meu. Şi este vorba... nu, erau scoase din legea specială, Legea muntelui, colectarea şi... era vorba... am introdus şi ciupercile şi plantele aromatice, pe lângă fructele de pădure. N-am avut azi, să vă aduc afine, pentru că se face export cu ele. N-am adus gemuri, pentru că le importăm. Însă vă promit că vă aduc o afinată. O afinată. Şi să nu uitaţi să mai schimbaţi ordinea de pe... (Vociferări.) Da, de pe tricou, bine. Eu vă mulţumesc oricum. Şi să ştiţi că şi noi participăm la legi importante, mai ales la Legea muntelui. Nu se poate să vă asumaţi voi, că numai voi daţi. Nu, şi PNL este de acord cu anumite legi care... şi le vom urmări dacă se vor finanţa.

Florin Iordache Da. Mulţumesc.

Corneliu Olar Că...

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Domnul Suciu. Domnule Suciu... Domnule Olar... domnule Olar... Domnule Olar...

Vasile-Daniel Suciu Începe să devină unul...

Florin Iordache Vă rog eu, treceţi în bancă.

Vasile-Daniel Suciu ... dintre cei mai buni prieteni ai mei. Dar, domnule Olar...

Florin Iordache ... vă rog eu.

Vasile-Daniel Suciu ... am o rugăminte. Daţi-le colegilor dumneavoastră o afinată înainte de votul final. Pentru că, dacă memoria mea nu mă înşală, la toate programele de investiţii susţinute de Guvernul României, colegii dumneavoastră s-au abţinut. De parcă facem aceste legi pentru noi. Aşa că... convingeţi-i! Şi cum participaţi dumneavoastră la aceste proiecte de lege, dacă votaţi împotrivă sau vă abţineţi? Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Mergem mai departe. Proiectul de Lege pentru... Îmi pare rău, nu v-a... Numai puţin. Domnule Olar... domnule Olar, mulţumesc. Domnul Tinel Gheorghe. Domnule Olar, nu v-am dat cuvântul. De la afinată cred că este. Da, domnule Olar, vă rog. Domnul Tinel Gheorghe. E bună afinata, dar s-o bei seara. Haideţi, vă rog.

Tinel Gheorghe Ne-am abţinut pentru că... şi v-am spus acest lucru şi în Comisia pentru agricultură, pentru că noi nu le vedem decât ca simple promisiuni electorale. Zeci de milioane de euro, sute de milioane de euro pentru finanţarea unor proiecte şi programe pe care, în momentul de faţă, noi nu le vedem viabile în formula în care le propuneţi dumneavoastră. V-am solicitat, dat fiind faptul că este vorba de ajutor de stat, să veniţi să ne demonstraţi că purtaţi negocieri şi discuţii punctuale şi aplicate cu cei de la Comisia Europeană. Şi în afară de vorbe n-aţi venit să ne spuneţi nimic. Acesta este motivul pentru care nu ne-am asumat responsabilitatea unui vot pozitiv astăzi. Pentru că nu ne-aţi convins prin măsurile şi propunerile pe care le-aţi făcut.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. Domnule Bacalbaşa, a vorbit domnul Suciu de la grup. A vorbit domnul Suciu. Îmi pare rău, un singur vorbitor. Mulţumesc. Mergem mai departe. (Rumoare.) 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană; PL-x 134/2018. Comisia pentru agricultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 212 voturi pentru, două voturi împotrivă, 51 de abţineri. A fost adoptat. Da, domnul Suciu, vă rog.

Vasile-Daniel Suciu Acum chiar vreau să fiu foarte serios. Stimaţi colegi din opoziţie, Dacă tot ne spuneţi de aici că vă interesează foarte mult proiectele de lege bune pentru români, indiferent de cine le susţine, să ştiţi că nu înţeleg şi nu am cum să înţeleg de ce la absolut toate proiectele de lege care încurajează zona montană, cu milioane de români care beneficiază de investiţii, v-aţi opus sau v-aţi abţinut. Nu înţeleg, la acest ultim proiect de lege, în condiţiile în care Guvernul României pune la dispoziţie din fonduri europene un miliard de euro pentru zona montană, dumneavoastră vă abţineţi. Nu aceasta este calea şi nu ne puteţi convinge de buna-credinţă a dumneavoastră. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Da. Domnul Oros, explicarea votului. Şi se pregăteşte domnul Benga.

Nechita-Adrian Oros Vă explic eu, domnule Suciu, despre ce este vorba. Simplu! Toate aceste proiecte pe care le-am votat astăzi, inclusiv Proiectul Legii muntelui, care a fost votat anul trecut, şi care nici astăzi nu este pus în aplicare, nici astăzi nu aţi dat o hotărâre de Guvern prin care să înfiinţaţi Agenţia Zonei Montane. Deci nu este nimic viabil, sunt doar declaraţii de bună intenţie - haideţi să fie bine, ca să nu fiu rău! Nu aţi identificat nicio sursă de finanţare. Nu aţi început nici măcar negocierile pentru a obţine aprobarea Comisiei. Deci sunt 7 proiecte de declaraţii de bune intenţii. Or, noi nu ne putem asuma asemenea proiecte. De aceea, ne-am abţinut. Nu avem nicio treabă, nu suntem împotriva dezvoltării zonei montane, dar nu ne-aţi convins şi nu aveţi soluţii pentru zona montană. Doar v-aţi făcut o platformă în care să discutaţi lucruri fără niciun sens.

Florin Iordache Da. Domnul Benga, Grupul USR.

Tudor - Vlad Benga Domnule Suciu, nu cred că are cineva dubii că noi, USR, suntem opoziţie. Şi am votat majoritatea acestor proiecte. Aşa cum v-au spus colegii din opoziţie, de la PNL, aceste proiecte de lege au lacune serioase în modul în care sunt făcute. Problema identificării surselor de finanţare este reală. Dar, într-adevăr, noi admitem necesitatea de a pune pe picioare zonele montane. Eu însumi am copilărit acolo. O grămadă dintre noi avem conexiuni şi avem..., înţelegem foarte bine problemele zonei şi le-am susţinut. Dar dincolo de lucrul acesta, dumneavoastră, ca Executiv, ar trebui să vă puneţi problema să implementaţi propriu-zis toate lucrurile acestea. (Vociferări.) Nu, nu, nu, nu, tot dumneavoastră, Coaliţia majoritară, aveţi Guvernul, găsiţi sursele de finanţare! (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Simionca.

Ionuţ Simionca Eu am, aşa, o nedumerire. Când votăm proiectele propuse de actuala Coaliţie de guvernare nu e bine. Când votăm împotrivă nu e bine. Eu n-am votat pentru un proiect PSD-ALDE. Am votat pentru agricultorii români. Şi, domnule deputat de Bistriţa-Năsăud, Suciu, noi nu ne-am abţinut, PMP, la niciun proiect. N-am votat nici împotrivă. Toate proiectele care au fost pentru susţinerea agricultorilor din zona montană le-am votat. Şi o să votăm în continuare tot ce înseamnă agricultură şi susţinerea agriculturii. Pentru că agricultura va fi în viitor baza economiei româneşti. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. 16. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat şi confesional; PL-x 146/2018. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 189 de voturi pentru, două voturi împotrivă, 75 de abţineri, 2 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 17. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţională în baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale; PL-x 434/2018. Comisia pentru politică economică propune adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil; PL-x 132/2018. Comisia pentru buget şi Comisia pentru cultură propun adoptarea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. 19. Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii; PL-x 510/2018. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, două abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018... Da, vă rog, domnul Ungureanu. Cu domeniul sănătăţii, da? Vă rog. Şi domnul Vass.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Revoluţia a început la Timişoara. Şi, în ceea ce înseamnă reformarea acestei instituţii, ANMCS, aş vrea să apreciez contribuţia pe care a avut-o un grup de medici - doctor Mihaela Cuţui, Daniela Dan, Claudia Iftode, Adina Popescu şi Liliana Cecan - 17 iunie 2018. Aceste doamne mi-au atras atenţia că în majoritatea statelor europene civilizate - şi o să citez dintr-un document al ANMCS, respectiv, "În Germania, Franţa, Olanda, Danemarca, Cehia, Polonia - şi nu numai - acreditarea cabinetelor de medicină de familie se face voluntar". Adică există instituţii cu adevărat independente care prin ghiduri de bună practică conving medicii de familie să crească calitatea. Pentru că, pe baza competiţiei şi pe baza unor reguli de piaţă corecte, pacientul este cel care îşi alege medicul, în funcţie de ce oferă acesta, ca servicii. Aş vrea să le mulţumesc tuturor colegilor din Comisia pentru sănătate, în special domnului Vass Levente, pentru această iniţiativă sănătoasă, de a reforma ANMCS şi de a face cu adevărat o instituţie a calităţii, nu o căpuşă pentru sistemul sanitar din ţara noastră. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu mulţumesc. Domnul Vass Levente, Grupul UDMR. Vă rog, domnule deputat.

Levente Vass Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al UDMR vă mulţumeşte pentru această largă susţinere. Mulţumim mult.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Domnul Buicu, Grupul PSD.

Corneliu-Florin Buicu Mulţumesc, domnule preşedinte. Acreditarea este o activitate pe care pacienţii, ca principiu, o solicită şi şi-o doresc. Un proiect de lege depus de colegii de la UDMR, dar asumat de colegi parlamentari, a fost dezbătut şi în Senat, şi în Camera Deputaţilor. Şi, într-adevăr, poate că Revoluţia a pornit de la Timişoara, dar exceptarea cabinetelor de medicină de familie, a cabinetelor de medicină dentară şi prevederile pe care toţi le-am votat astăzi se datorează unor modificări pe care, în Comisia pentru sănătate, Partidul Social Democrat, ALDE, UDMR şi le-au asumat. Astfel încât, la solicitarea Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentişti, a altor organizaţii profesionale, am avut practic acest vot. Vă mulţumesc tuturor pentru vot. Şi va trebui să găsim, împreună, o variantă prin care pacientul, în momentul în care intră în cabinetul medical, să aibă încredere că serviciile medicale sunt de calitate. Mulţumesc. (Aplauze.)

Florin Iordache Domnul Movilă.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Domnule preşedinte Buicu, Şi PMP a susţinut acest proiect de lege. Am spus de la început că îl susţine. E un proiect de lege pe care şi l-a asumat Parlamentul, pentru că niciuna dintre instituţiile din Executiv, nici CES nu a dat punct de vedere pozitiv. Adică răspunderea în totalitate pentru această lege ne revine nouă, parlamentarilor, ca să monitorizăm Ministerul Sănătăţii să se aplice această lege. Este foarte important acest lucru, în condiţiile în care în Programul de guvernare, al dumneavoastră, stimaţi colegi de la guvernare, există un capitol clar, distinct, privind asigurarea calităţii serviciilor de sănătate în cadrul Programului Ministerului Sănătăţii, Programului de guvernare. Şi îl rog amical pe colegul meu, Daniel Suciu, liderul de grup de la PSD, dacă dânsul, ca lider, îşi asumă proiectele bune pe care PSD sau Guvernul le lansează şi pe care noi, opoziţia, atunci când considerăm că sunt bune şi corecte le votăm, să desemneze 3 vicelideri care să-şi asume lucrurile care nu funcţionează de la guvernare. Mulţumesc.

Florin Iordache Da. Mulţumesc. 20. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; PL-x 563/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 262 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 21. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă; PL-x 534/2018. Comisia pentru sănătate propune adoptarea. Să înceapă votul. 272 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 22. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene; PL-x 566/2018. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, două abţineri. A fost adoptat. 23. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007; PL-x 328/2018. Cele 3 comisii - Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru administraţie propun adoptarea. Să înceapă votul. 244 de voturi pentru, 26 de abţineri. Adoptat. Legi ordinare. Respingeri. 24, da? Lege pentru completarea Ordonanţei... Explicarea... Domnul Roman. (Vociferări.) Nu apărea pe ecran...

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Mulţumesc pentru votul de astăzi. E un proiect bun, la care a lucrat şi Guvernul, şi cele trei comisii de specialitate. Au fost foarte multe amendamente. Şi astăzi navetiştilor li se face dreptate, nu mai pot fi lăsaţi în mod abuziv pe drumuri, iar trişti sunt cei care... "băieţii deştepţi" din transporturi care până acum obişnuiau să se uite mai mult la profit şi mai puţin la partea de transport social. E o dreptate care se face atât oamenilor, cât şi primăriilor şi consiliilor judeţene, care acum au şi baza legală să poată asigura servicii de transport împreună cu operatorii pentru călători. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc. 24. Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 62 din 7 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.161 din 3 martie 2017; PL-x 345/2014/2017. Comisia pentru buget şi Comisia juridică propun respingerea. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru, un vot împotrivă, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost respins. Capitolul următor: "Legi organice. Adoptări". 25. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 86 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Pl-x 404/2018. Comisia pentru apărare propune adoptarea. Să înceapă votul. 214 voturi pentru, 60 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 26. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; PL-x 322/2017. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 276 de voturi pentru. Unanimitate. A fost adoptat. Explicarea votului. Vă rog. Doamna Florea.

Oana-Consuela Florea Dragi colegi, am votat şi aţi votat ca, începând de astăzi, persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate să poată, pe toată perioada detenţiei, să urmeze un curs de pregătire profesională. Până acum, legea spunea că doar în ultimele nouă luni pot face acest lucru, astfel încât, până îşi procurau documentele necesare, mai intervenea şi eliberarea condiţionată, banii statului erau cheltuiţi degeaba, pentru că nu reuşeau să termine acest curs. Eu vă mulţumesc că aţi înţeles utilitatea acestui proiect de act normativ. Vă mulţumesc frumos.

Florin Iordache Domnul Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler "Da" formării profesionale a deţinuţilor, "nu" recursului compensatoriu şi eliberării anticipate!

Florin Iordache 27. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002; Pl-x 413/2018. Comisia pentru cultură propune adoptarea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. 28. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi; Pl-x 387/2018. Comisia pentru administraţie propune adoptarea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, o abţinere. Adoptată. Legea privind... (Domnul deputat Bogdan-Ionel Rodeanu solicită să ia cuvântul.) Domnule Rodeanu, vă rog, explicarea votului.

Bogdan-Ionel Rodeanu Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Nu voi respecta cutuma parlamentară de a mulţumi iniţiatorilor şi colegilor parlamentari care au votat azi acest proiect de lege. O vor face, probabil, mai mult de patru milioane de români care vor fi direct impactaţi de acest proiect; un proiect fundamentat pe un studiu temeinic şi probabil că va avea ca rezultat o lege corectă şi coerentă. Astăzi am început şi am contribuit la efortul de consolidare a ceea ce înseamnă zonă metropolitană, am votat astăzi pentru Mecanismul de Cooperare Regională şi, totodată, pentru a facilita accesul administraţiilor publice locale din România, accesul la mecanismul de finanţare care va începe cu anul 2020. Vă mulţumesc şi Doamne ajută!

Florin Iordache Vă mulţumesc. 29. Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, reexaminată la cererea Preşedintelui României; Pl-x 7/2007/8.10.2007. Comisia juridică propune adoptarea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru, o abţinere. A fost adoptată. 30. Proiectul de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară; PL-x 586/2017. Comisiile pentru agricultură şi Comisia pentru muncă propun adoptarea. Să înceapă votul. 187 de voturi pentru, 79 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. 31. Proiectul de Lege privind Statutul inspectorului de muncă; PL-x 124/2018. Comisia pentru muncă propune adoptarea. Să înceapă votul. 252 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptat. 32. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene; PL-x 307/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare propun adoptarea. Să înceapă votul. 270 de voturi pentru. Unanimitate. A fost adoptat. 33. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006; PL-x 126/2018. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun adoptarea. Să înceapă votul. 179 de voturi pentru, un vot împotrivă, 91 de abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptat. Trecem la secţiunea "Legi organice. Respingeri". 34. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă; Pl-x 527/2017. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 268 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. Adoptată. 35. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 16 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Pl-x 470/2018. Comisia pentru învăţământ propune respingerea. Să înceapă votul. 211 voturi pentru, 61 de abţineri, 2 colegi care nu şi-au exprimat votul. Adoptată. 36. Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.104 din 6 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.446 din 29 mai 2018; PL-x 528/2017/2018. Comisia juridică propune respingerea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, un coleg care nu şi-a exprimat votul. Adoptată. 37. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.298 din 26 aprilie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iunie 2018; PL-x 282/2016/2018. Comisia pentru muncă şi Comisia juridică propun respingerea. Să înceapă votul. 271 de voturi pentru, 3 colegi nu şi-au exprimat votul. Adoptată. Domnule Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Nu există suficiente ocazii pentru a spune "nu" pensiilor speciale! Nu-i aşa, doamnă Lia Olguţa Vasilescu?! (Vociferări.)

Florin Iordache Declaraţiile, dimineaţa, la 8,30. 38. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.432 din 21 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.575 din 6 iulie 2018; PL-x 359/2016/2018. Comisia juridică propune respingerea. Să înceapă votul. 269 de voturi pentru, o abţinere, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptată. 39. Legea pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 53 din 07.02.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.277 din 28.03.2018; PL-x 363/2017/2018. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie propun respingerea. Să înceapă votul. 274 de voturi pentru, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptată. Şi ultimul proiect. 40. Proiectul de Lege privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene; PL-x 425/2018. Comisia pentru muncă propune respingerea. Să înceapă votul. 237 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 6 abţineri, un coleg nu şi-a exprimat votul. A fost adoptată propunerea de respingere. Am finalizat aici. Vă mulţumesc, stimaţi colegi. Invit colegii la şedinţa de Birou permanent şi apoi Birou permanent reunit la 15,30. Mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,52.