14 octombrie 2019 – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (PL-x 357/2019). ( retrimis comisiei )

Florin Iordache 5. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, PL-x 357/2019; este lege organică. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Nu. Din partea Comisiei pentru agricultură, domnul vicepreşedinte, vă rog. Vă rog, domnule Dănuţ Păle.

Dănuţ Păle Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat. La întocmirea raportului comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, avizul negativ al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare corelarea actualului statut al personalului silvic cu realităţile derivate din evoluţiile domeniilor de activitate în care funcţionează personalul silvic. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât, în unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, cu amendamentele admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii de ordin general? Păi, marcaţi, domnule... Nu aveţi cartelă? Prima, colega noastră, doamna Pană. Şi apoi domnul Tabugan. Cartela, domnule Tabugan, ca să ştiu că vreţi să vorbiţi. Aşa.

Adriana-Doina Pană Stimaţi colegi, Un nou statut al personalului silvic ar fi fost ultima verigă care să încheie rotund măsuri pentru reducerea tăierilor ilegale, pe lângă modificarea Codului silvic, de care ne-am îngrijit, pe lângă radar, pe lângă noua Lege a contravenţiilor silvice, dar nu în această formă. Ca dovadă, în Comisia pentru mediu, avizul obţinut a fost negativ; la fel, în Comisia pentru muncă. Deci noi suntem pentru a stimula pe cei care îşi fac datoria în silvicultură, dar şi pentru a veni cu coerciţie pentru cei care nu numai că nu păzesc ca lumea pădurea, dar sunt mână în mână cu hoţii din păduri. Această formă a proiectului nu rezolvă exact durerea cea mai mare. Din punctul meu de vedere, poate e bine că a fost devansată ordinea de zi şi mâine să-l picăm. Trebuie să venim cu un nou statut al personalului silvic, dar gândit, aprofundat, în urma unor consultări, nu că a trecut tacit la Senat sau... în urma unor consultări cu absolut toţi factorii interesaţi. Mulţumesc.

Florin Iordache Domnul Tabugan, vă rog, Grupul parlamentar PRO Europa.

Ion Tabugan Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Iată, a venit vremea să modificăm Statutul personalului silvic, aprobat prin Ordonanţa de Guvern nr. 59/2000 şi apoi prin Legea nr. 427/2001. Era şi normal. Dacă privim sub aspect normal, firesc, al societăţii noastre şi al unei legi care vine să fie modificată la un interval atât de mare, înseamnă că el a fost bun până la ora actuală. La ora actuală nu mai este corelat cu evenimentele, cu celelalte domenii de activitate, cu evoluţia în domeniul legislativ, cât şi cu relaţia instituţională a silvicultorului, a pădurarului, a inginerului, cu instituţia ca atare, de tip ROMSILVA sau de tip privat. Actualul Cod silvic vine la iniţiativa unor colegi PSD-işti. Şi la nivelul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice s-a format o subcomisie, unde s-a lucrat foarte conştiincios. Şi am ajuns la soluţii foarte bune, în aşa fel încât să nu aibă de suferit nici personalul silvic şi nici pădurea românească. În actualul Statut al personalului silvic se corelează - spre exemplu, nu erau introduşi cei din domeniul cercetării, învăţământului, gradare profesională, nici cei din sistemul privat. Aşa că se ajunge la o aplicare unitară a regimului silvic în păduri, indiferent de proprietate, prin formarea unui corp silvic a cărui activitate să fie ghidată de un sistem unitar de drepturi şi îndatoriri, de asemenea, se are în vedere includerea activităţii din domeniul silviculturii în categoria condiţiilor speciale de muncă. Nu vreau să pronunţ nume, dar uitaţi ce vine actualul Statut şi spune: "Stabilirea modului de funcţionare a comisiilor de disciplină în care sunt analizate şi sancţionate abaterile personalului silvic". Iată că sunt prinse aici toate cazurile. Şi această comisie va analiza pe cei care vor pactiza cu hoţii de pădure, în aşa fel încât se merge până la suspendarea şi excluderea lor din Corpul silvic. Vreau, în acelaşi timp, să vă spun că în România, în ultimii 4-5 ani, dar mai ales în ultimii 2 ani, şi-au pierdut viaţa, inclusiv un inginer silvic, omorât de către hoţii de lemne, în pădure. Unul a stat 6 luni în spital. Statutul personalului silvic vine şi reglementează modul de folosire şi dotarea personalului silvic cu arme letale şi neletale şi cu obligativitatea purtării acestor arme în condiţiile legii şi folosirea lor în condiţiile legii. Pentru că arma este dată să aperi pădurea şi să-ţi aperi viaţa, nu să devii victimă a hoţilor. În cazul unui coleg de-al nostru, care a apărat un fond de vânătoare, 11 inşi l-au alergat, până la ora 3,00 noaptea, şi a sunat la 112, şi n-a fost sprijinit de nimeni. Stimaţi colegi, Iată, actualul Statut vine şi reglementează şi acest lucru. Vă rog foarte mult să votaţi, vorbesc în calitate de inginer silvic care am lucrat în domeniu peste 23 de ani. Actualul Statut vine şi reglementează corect relaţia silvicultor - pădure, silvicultor - societate, în raport cu toate celelalte instituţii. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Mulţumesc şi eu. Domnul Seidler, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Stimaţi colegi, De câte ori avem de-a face cu un proiect de lege care se numeşte "Statutul personalului...", din orice domeniu, instinctiv deja, din obişnuinţă, caut să văd unde au fost inserate pensiile speciale. De data aceasta nu avem de-a face cu pensii speciale, dar pentru că obişnuinţa unora dintre dumneavoastră nu poate să fie oprită, se pare, avem totuşi un amendament admis care vorbeşte despre 10 salarii brute pe ultima lună... (Vociferări.) ... minimum 10 salarii brute pe ultima lună, mulţumesc, care ar fi primite la pensionarea la vârstă standard. Mai gândiţi-vă dacă puteţi şi spuneţi-mi, vă rog, la ce altă profesie se mai acordă aşa ceva? Care alt angajator din România acordă, prin forţa legii, minimum 10 salarii brute, pe ultima lună, în momentul pensionării? Este o discriminare evidentă faţă de toate celelalte profesii şi este motivul pentru care vă solicit să retrimitem această lege la comisie, pentru ca această prevedere, dacă nu cumva şi altele, să fie corectată şi cu aşa ceva să nu ne mai întâlnim în plen. Mulţumesc. Vă solicit, aşadar, retrimitere la comisie. Termen - două săptămâni.

Florin Iordache Deci dumneavoastră solicitaţi retrimiterea, da? Bun. Sunt obligat să supun votului retrimiterea, deşi... Bun. Retrimiterea pentru două săptămâni. Să înceapă votul! Da. 52 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, o abţinere. S-a reîntors la comisii pentru două săptămâni. S-a finalizat timpul de dezbatere, e ora 17.00. Încep intervenţiile colegilor la adresa membrilor Guvernului. Mulţumesc.