27 iunie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 246/2017).

Victor Paul Dobre Domnule preşedinte, Pentru mine dumneavoastră sunteţi, că sunteţi tot timpul acolo... Aş vrea să vă propun să scoateţi de pe ordinea de zi Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului pe perioada vacanţei parlamentare, din următoarele considerente: proiectul de lege a venit la Camera Deputaţilor ieri, la ora 17,30. A fost distribuit de Biroul permanent Comisiei juridice, ceea ce nu pot să spun că nu-i corect, dar la 17,45 Comisia juridică lua în discuţie şi aproba raportul, moment în care la Palatul Cotroceni erau încă consultări în derulare, moment în care nu era nici măcar un premier desemnat. Nu mai vorbesc că nici în acest moment nu avem un Guvern şi, teoretic, până joi se pot întâmpla multe, mai ales că inclusiv în Grupul PSD sunt colegi care anunţă că nu vor vota Guvernul. De aceea, propun scoaterea de pe ordinea de zi, pentru că nu avem pe cine abilita. Nu există un Guvern pe care să-l abilităm, încă.

Petru Gabriel Vlase Domnul Iordache.

Florin Iordache Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu îi înţeleg grija colegului nostru, dar dacă ar fi puţin mai atent şi ar citi şi Regulamentul, şi ar citi şi Constituţia, mă refer la art. 115, în perioada vacanţei parlamentare Guvernul, de la acel moment, trebuie să fie abilitat pentru a emite ordonanţe simple. Asta am făcut ieri. Deci Biroul permanent de ieri după-masă a stabilit şi a dat Comisiei juridice, care a analizat proiectul de lege pe care-l avem acum în dezbatere, astfel încât, începând cu 1 iulie, pentru că la 1 iulie Parlamentul intră în vacanţă, Guvernul de la acel moment trebuie să fie abilitat pentru a emite ordonanţe simple. Dacă vine cu ordonanţe de urgenţă, în cinci zile vine la Parlament şi procedura... nu mă apuc să vă povestesc acum. Dar, eu vreau să vă asigur că până vineri, când vom pleca în vacanţă, vom avea un Guvern. Pentru acel Guvern trebuie să avem domeniile reglementate, prin legea pe care noi o vom vota acum. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Eu am tot respectul pentru colegul Iordache. Dar care Guvern, domnule vicepreşedinte? Care Guvern? Un Guvern cere abilitare. Acel Guvern l-aţi dat afară, l-aţi împins pe scări! Noul Guvern încă nu e. Cine cere abilitarea? Un Guvern care are un program, care ştie ce are de făcut. Acest Guvern încă nu e, nu are program şi noi îl abilităm...

Florin Iordache Da, pentru perioada de vacanţă!

Petru Gabriel Vlase Domnul Stelian. Vă rog să vă pregătiţi cartelele de vot, pentru că vom avea vot.

Stelian-Cristian Ion Aş vrea să fac o precizare foarte importantă. S-a spus aici că, pe perioada vacanţei parlamentare, Parlamentul trebuie să delege Guvernul pentru a emite ordonanţe. Este absolut fals! Constituţia, la art. 115, spune foarte clar că Parlamentul poate adopta o lege specială. Poate, dacă vrea, dacă consideră că este oportun, să adopte o astfel de lege şi să delege Guvernul. Practica ultimilor ani a făcut în aşa fel încât aproape la fiecare vacanţă parlamentă să se facă o asemenea delegare, însă este greşit să plecăm de la premisa că ea e obligatorie. Pe de altă parte, sunt foarte multe domenii, sunt cel puţin zece domenii pe care le prevede acest proiect de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe. Sunt foarte multe domenii, sunt chestiuni care nu suportă nicio urgenţă. În al treilea rând, aş dori să spun, în cadrul plenului, să aduc la cunoştinţa colegilor că maniera de lucru - cel puţin a Comisiei juridice - este absolut inacceptabilă. Ne-a venit acest proiect cu o jumătate de oră înainte, am rugat colegii să facă în aşa fel încât să putem discuta şi vota în dimineaţa aceasta înainte de plen; evident că nu s-a acceptat. Mai mult decât atât, am încercat să depun amendamente personal şi am fost refuzat de domnul preşedinte Eugen Nicolicea, ceea ce mi se pare inacceptabil, şi vom formula plângere în acest sens.

Petru Gabriel Vlase Domnul Munteanu.

Ioan Munteanu Eu după aceea, procedură! Acum votăm.

Petru Gabriel Vlase Propunerea domnului Dobre, de retragere de pe ordinea de zi. Vă rog să votaţi. 34 de voturi pentru, 63 de voturi împotrivă. Propunerea domnului deputat a fost respinsă.

Dan Vîlceanu Procedură! Nu merge sistemul!

Petru Gabriel Vlase Dau... Nu v-am dat cuvântul, domnule deputat! Vorbiţi la tehnic! A funcţionat. Am avut vot exact pe cvorumul menţionat. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase 8. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; în procedură de urgenţă. Comisia? Domnul Varga.

Vasile Varga Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut acest proiect de lege care are ca obiect de reglementare abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada cuprinsă între data încheierii primei sesiuni parlamentare ordinare a anului 2017 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017. Proiectul de lege stabileşte următoarele domenii de reglementare, pentru care se solicită abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare: finanţe publice şi economie; muncă şi justiţie socială; dezvoltare regională, administraţie publică şi fonduri europene; sănătate; cercetare şi afaceri interne; turism; transporturi; agricultură şi dezvoltare rurală; administrarea patrimoniului protocolului de stat; precum şi prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în actele normative cu putere de lege. Proiectul de lege prevede ca ordonanţele emise de Guvern să fie supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2017. Nerespectarea termenului atrage, în mod automat, încetarea efectelor ordonanţei. La şedinţa Comisiei juridice, dintr-un număr de 24 de deputaţi au participat 18 şi, în urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în Anexa nr. 1, precum şi cu amendamentele respinse, redate în Anexa nr. 2, anexe care fac parte integrantă din prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Vîlceanu.

Dan Vîlceanu Domnule preşedinte, Având în vedere că acest proiect de lege trebuia să ajungă la toate comisiile, aşa cum spunea şi domnul Árpád, abilitate să avizeze proiectul, pentru că nu poate să ştie Comisia juridică toate aspectele din acest proiect, şi faptul că nu avem un Guvern la momentul actual, deci practic n-a existat o comunicare cu actualul Guvern pentru a se putea identifica domeniile pentru care Guvernul ar putea emite ordonanţe, vă solicităm retrimiterea la comisie pentru o săptămână, astfel încât să fie timp ca acest nou Guvern să fie instalat şi abia apoi să vedem care sunt domeniile pentru care actualul Guvern sau viitorul Guvern chiar are nevoie de abilitare pentru perioada de vacanţă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Avem vot pentru retrimiterea la comisie. Vă rog să votaţi, stimaţi colegi. 58 de voturi pentru, 103 voturi împotrivă. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Domnul Drulă.

Cătălin Drulă Stimaţi colegi, Vă solicit să ne aplecăm asupra procesului legislativ cu un pic mai multă seriozitate. Avem această lege de abilitare, care are 41 de domenii în care Guvernul este abilitat să emită ordonanţe. În primul rând că este neserios... Guvernul, şi dacă vrea, nu va putea emite 41 de ordonanţe, iar în al doilea rând, sunt domenii extrem de largi, precum sănătatea - deci pur şi simplu Guvernul poate modifica orice pe sănătate - dar nu avem un Guvern. Deci noi le punem acestor oameni în braţe ceva ce nu ştim dacă vor. Puteam să aşteptăm. Era o solicitare rezonabilă să avem învestirea Guvernului, şi apoi puteam adopta această lege.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Alte intervenţii dacă mai sunt? Domnul Márton Árpád? Dezbateri generale, da.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Noi înţelegem că ne aflăm într-o situaţie inedită. Se aproprie sfârşitul sesiunii ordinare a Parlamentului. Guvernul încă nu a fost abilitat pentru a emite ordonanţe. Lucru care, de altfel, aşa cum a spus şi colegul nostru din USR, nu este obligatoriu. Deci noi putem să abilităm un guvern sau putem să nu îl abilităm. Putem să decidem dacă dorim, într-un domeniu, sau nu dorim... Aşa cum de foarte multe ori s-a întâmplat să eliminăm anumite prevederi din legea de abilitare. În majoritatea cazurilor am realizat acest lucru, pentru că timp de douăzeci şi ceva de ani a existat o cutumă, conform căreia, în dezbaterea legii de abilitare, pe toate domeniile pentru care s-a cerut abilitarea, au fost sesizate pentru aviz comisiile de specialitate, unde a venit ministrul sau un secretar de stat şi a expus cam ce doreşte să facă. S-a dezbătut acea idee în comisia de specialitate şi s-au făcut nişte propuneri. Şi în majoritatea cazurilor, Comisia juridică, şi atunci sesizată pe fond, a eliminat acele prevederi pentru care au crezut, comisiile de specialitate, că ar trebui să nu se legifereze prin ordonanţă. Ba, mai mult, a existat şi o situaţie, când Comisia pentru cultură a crezut că nu trebuie să fie modificată prin ordonanţă Legea cinematografiei, şi a fost eliminat acest domeniu de Parlament, însă ministrul s-a încăpăţânat şi a dat o ordonanţă de urgenţă. Ulterior, tot plenul acesta, al Camerei Deputaţilor, nu demult, cu votul tuturor grupurilor parlamentare, a abrogat ordonanţa respectivă. Slavă Domnului că nimeni nu s-a apucat să o pună în practică, că aveam o problemă destul de importantă! Ca atare, în primul rând, de vreo doi ani, avem această nouă cutumă care se înfiripează, de a decide doar singură, Comisia juridică, atotştiutoare, în toate domeniile, dacă avem sau nu avem nevoie de acele ordonanţe. Cred că ar trebui să revenim, pentru a da greutate Parlamentului şi activităţii Parlamentului, la vechile cutume, drept pentru care vom avea şi o propunere de modificare a Regulamentului, prin care să obligăm la această procedură. Deci, încă o dată spun, noi înţelegem situaţia specifică în care ne aflăm astăzi. Am ridicat problema aceasta şi în Comisie. Am avut şi două amendamente, pentru că pe temă se află două formulări vagi, pe câte un domeniu organic şi, necunoscând ce se doreşte a se modifica, dorim eliminarea acestuia. Şi, evident, în funcţie de ceea ce se va întâmpla, va fi şi votul nostru. Sperăm să putem vota Legea de abilitare. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Paşcan.

Emil-Marius Paşcan Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, În bună măsură mă raliez spuselor antevorbitorului şi constat că noi practic punem căruţa înaintea cailor. Urmează, stimaţi colegi, să-i audiem pe viitorii miniştri, în comisiile de specialitate. Acolo este un bun prilej pentru aceştia să ne aducă la cunoştinţă şi unde consideră că este cazul să promoveze ordonanţe de urgenţă, adică pe ce domeniu. Noi acum mandatăm, dăm un cec în alb, prin acest proiect legislativ, fără a şti de fapt pentru ce anume împuternicim Guvernul să emită ordonanţe de urgenţă. Este bun exemplu colegului nostru de la UDMR, referitor la ordonanţa de urgenţă promovată de Ministerul Culturii anterior, în legislatura trecută, şi pe care, mai apoi, am ajuns să o invalidăm noi, în plen, întrucât era absolut anormal. În Senat, de pildă, nici nu am împuternicit Guvernul pentru a emite ordonanţe de urgenţă în acest domeniu. Am bulversat... era să bulversăm, legislativ, printr-o astfel de ordonanţă, domeniul cinematografiei, de pildă. Prin urmare, eu cred că n-ar fi niciun fel de problemă ca, după audierea viitorilor miniştri şi după ce aflăm care le sunt priorităţile, unde doresc să vină cu astfel de proiecte de ordonanţe de urgenţă, să votăm în cunoştinţă de cauză. Acum este absolut prematur. De aceea, dacă se va supune votului acest proiect legislativ, parlamentarii Partidului Mişcarea Populară se vor abţine să dea un astfel de vot. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. M-aş adresa domnului ministru pentru relaţia cu Parlamentul şi l-aş ruga să o întrebe pe predecesoarea dânsului, doamna Gavrilescu, ce a promis la Comisia juridică, atunci când a fost învestită în funcţia pe care dânsul o ocupă acum. A promis că, atunci când Guvernul vine cu o lege de abilitare în Parlament, va anexa acelui proiect de lege, toate proiectele de ordonanţe din domeniile pentru care solicită abilitare. S-a întâmplat oare lucrul acesta? Este evident că nu! Şi atunci, putem considera că Guvernul a minţit, în Comisia juridică, atunci când a afirmat, prin vocea unui ministru de al său, că va face un lucru şi nu l-a făcut? Putem afirma lucrul acesta! Este stupid să discuţi despre Legea de abilitare a Guvernului şi să nu ştii de fapt ce vrea Guvernul să facă în perioada pentru care cere abilitare. În paranteză fie spus, Constituţia nu prevede nicăieri că această abilitare trebuie făcută neapărat în perioada de vacanţă parlamentară. Însă aşa s-a instituit o cutumă. Revenind însă la subiect, ieri am solicitat, din nou, să ni se prezinte proiectele de ordonanţă, astfel încât să ştim pentru ce dăm abilitare Guvernului. Bineînţeles că aceste proiecte nu există. Este un aspect grav, şi faţă de lucrul acesta - este unul dintre motive - Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui Proiect de abilitare a Guvernului, de a emite ordonanţe, lăsând la o parte faptul că nici măcar nu ştim cărui Guvern îi dăm abilitare pentru a emite aceste ordonanţe. Ca să vedeţi modul pompieristic în care s-a lucrat, vreau să vă spun că tabelul cu amendamente - am făcut amendamente în comisie - nu mi-a parvenit. Spre exemplu, amendamentul pe care l-am făcut la art. II din acest proiect de lege - nu ştiu, la ora aceasta - tocmai din cauza modului cum s-a lucrat şi a încălcării dispoziţiilor regulamentare - nu ştiu la ce număr curent se regăseşte în tabelul cu amendamente respinse. Aşa că, eu oricum solicit supunerea la vot a acelui amendament, pentru că, stimaţi colegi, Constituţia dispune la art. 115 alin. (2) că Guvernul trebuie să menţioneze data până la care se emite fiecare ordonanţă, pentru fiecare domeniu pentru care solicită abilitarea. Or, în proiectul de lege nu se regăseşte sub nicio formă o astfel de prevedere, fapt pentru care am propus un amendament, ca aceste ordonanţe să fie emise până la data de 1 august. Nu ştiu, însă, v-am spus, din cauza încălcării Regulamentului, unde se regăseşte în tabelul de amendamente respinse - pentru că onor comisia ne-a respins acest amendament - unde se regăseşte acest amendament. Da, vă mulţumesc pentru că mi-aţi spus lucrurile acestea. Era normal să-l cunosc eu, aspectul acesta, dacă mi-ar fi fost comunicat raportul. Nu mi-a fost comunicat raportul, pentru că s-a lucrat nu ştiu când asupra lui. În concluzie, pentru că au fost încălcare dispoziţii procedurale, pentru că nu este respectată Constituţia, vă informăm că Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege şi sperăm că următorul Guvern, când va fi acesta învestit, va înţelege că, atunci când va cere abilitarea, trebuie să prezinte şi proiectele de ordonanţă, din respect pentru Parlament. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Domnul Pambuccian.

Varujan Pambuccian Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am făcut deja o greşeală, prin faptul că nu am retrimis comisiei acest proiect. Noi suntem într-o situaţie care nu are precedent. Nici măcar la un precedent nu putem să ne raportăm. Niciodată nu am discutat despre o lege de abilitare... a cărui Guvern? Guvernul din momentul acesta nu poate fi abilitat să emită nimic, pentru că nu poate emite nimic. Guvernul viitor nu are cum să ceară abilitare pentru ceva, pentru că nu există. Nu ştim când va exista, dar el, în momentul de faţă, nu există. Deci noi abilităm un Guvern pentru ce nu poate face, gândindu-ne la un Guvern viitor, care nu a cerut nimic, pentru că el nu există. Suntem într-o situaţie profund ilogică. Nu ştiu ce putem face acum, pentru că am votat să continuăm discuţia unei chestiuni profund ilogice. Poate că ar fi bine să avem o discuţie între liderii de grup, să regândim retrimiterea la comisie şi chiar să facem retrimiterea aceasta la comisie, să mai votăm o dată. Pentru că, vă repet, suntem în cea mai aberant de ilogică situaţie cu putinţă. Putem să... nu cred că e un sacrificiu mare, să ne vedem vineri, dacă Guvernul trece joi, să ceară acel Guvern abilitare, să discutăm acea abilitare. Putem să avem săptămâna viitoare o mică sesiune extraordinară, nu cred că moare nimeni din asta. Dar ştiu un lucru sigur. În momentul în care porneşti de la o ipoteză falsă, din ea se poate dezvolta orice. Şi mi-e groază că o să avem mult mai mult de reparat în urma unei erori pe care o facem acum, decât de bucurat că se aproprie vacanţa. Aşa că, domnule preşedinte, solicit o pauză de consultări.

Petru Gabriel Vlase Două minute, pauză de consultări. Păi cu mine vă consultaţi sau între voi? Pauza de consultări este între lideri, nu-i cu mine! (Consultări.) Domnule Pambuccian, putem continua? V-aţi consultat? Mulţumesc. Vă rog.

Varujan Pambuccian Nu, domnule preşedinte, nu am ajuns la nicio concluzie. Eu îmi menţin cererea şi rugămintea să mai votăm o dată retrimiterea la comisie. Vă mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Păi, cum să o votăm încă o dată, dacă am votat-o o dată? Am votat de două ori, chiar. Vot. 63 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 13 abţineri. Propunerea dumneavoastră a fost respinsă. La dezbateri generale, mai e cineva? Domnul Iordache. Numai un pic, domnule vicepreşedinte. Deci domnule Barna, a vorbit domnul Drulă, domnul Bichineţ, a vorbit domnul Paşcan.

Florin Iordache Da. Am simţit nevoia să intervin, pentru că s-au spus foarte multe lucruri neadevărate. Din sală : Nu s-a spus!

Florin Iordache Ba s-a spus. Dacă eraţi atent, vedeaţi ce au spus colegii dumneavoastră. Deci este vorba de ordonanţe simple, pentru două luni de activitate. Este dreptul nostru. Chiar dacă la acest moment dumneavoastră discutaţi de un Guvern demis - este aici în stânga noastră domnul ministru pentru relaţia cu Parlamentul - Guvernul de la acel moment era în plenitudinea dreptului de a solicita abilitare, la momentul când a intrat în Senat cu acel proiect de lege, proiect care a fost amendat, pe de o parte, în Senat, şi, a doua oară, a fost amendat de noi, în Comisia juridică. 5. Colegii care doreau să intre în avizare puteau solicita Biroului permanent să dea un aviz. Niciuna dintre comisii nu a dorit să dea un aviz acestui proiect de lege. În aceste condiţii, Biroul permanent a stabilit ca numai în Comisia juridică să se discute. Aveţi raportul. Votaţi în consecinţă. Mulţumesc.

Petru Gabriel Vlase Procedură. Domnul Dobre.

Victor Paul Dobre Nu are rost să revin. Noi abilităm un Guvern care nu este, nu are Program de guvernare, nici nu ştim cum va arăta, aşa cum nici dumneavoastră nu ştiţi cum va arăta Guvernul la momentul acesta. Altceva însă voiam să vă spun. A venit de la Senat, legea, la ora 17,30, şi la 17,45 a intrat în dezbaterea Comisiei juridice. Nicio comisie nu a fost nici măcar anunţată. Deci nu avea cum să solicite. S-au încălcat toate procedurile şi creăm un precedent. Facem legiuitor Guvernul, ceea ce deja este prea mult faţă de Constituţie.

Petru Gabriel Vlase În încheierea dezbaterilor generale, dau cuvântul preşedintelui comisiei, pentru o scurtă intervenţie. Domnule Nicolicea, vă rog.

Eugen Nicolicea Toate aceste incidente sunt din cauza faptului că unii nu prea cunosc Constituţia, regulamentele şi legile sau se fac că nu le cunosc. Parlamentul nostru este un Parlament bicameral, în care ordinea de promovare a unei legi este bine cunoscută. Şi Legea aceasta de abilitare a Guvernului trece întâi la Senat şi apoi la Camera Deputaţilor. De asemenea, fiecare partid are grupuri în ambele Camere. Toată lumea ştia că, în urmă cu o lună de zile, s-a depus acest proiect de lege, de Guvern, la Senat, şi a fost pe site-ul Senatului foarte mult timp - deci cu privire la informare. Bănuiesc că nu au funcţionat grupurile, să transmită de la Senat Camerei Deputaţilor, dar Partidul Naţional Liberal ne-a comunicat în şedinţa comisiei că ei au izbutit să comunice între grupuri, astfel că au fost în deplină cunoştinţă de cauză şi au putut chiar să formuleze amendamente. Spre deosebire de alt grup, cum este Grupul USR, în care nu comunică Senatul cu Camera Deputaţilor, astfel că ei se plâng tot timpul că nu ştiu nimic. Dar aceasta nu este de fală. De asemenea, mai vreau să vă spun că în Constituţie se vorbeşte de faptul că se poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului, neprecizându-se care este acest Guvern, şi că va stabili în mod obligatoriu, această lege, domeniile şi data până la care se pot emite ordonanţe. Domeniile au fost stabilite, data a fost stabilită, s-a îndeplinit prevederea constituţională. Atât eu, cât şi colegul Andronache am vorbit că ar fi bine - şi spuneam acest lucru mai demult - că ar fi bine ca Guvernul să prezinte şi ordonanţele de urgenţă, cu acest prilej... Din sală : Ordonanţele simple.

Eugen Nicolicea ... ordonanţele simple, aveţi dreptate... cu acest prilej... Şi, în aceste condiţii, nu avem totuşi, dacă nu doresc să facă acest lucru, nu avem nici în Lege, nici în Regulament, nici în Constituţie, vreo prevedere care să oblige guvernanţii ca, odată cu solicitarea abilitării, să depună şi aceste ordonanţe. Acest lucru se va putea face după o discuţie cu reprezentanţii Guvernului, pe viitor. În prezent, nu putem să obligăm şi nu există nimic care să oblige la depunerea ordonanţelor. De asemenea, vreau să vă mai spun că atunci când faci o propunere de modificare a unei legi organice, există posibilitatea ca legea pe care o faci, respectiv ordonanţa, să nu fie de natură organică, dacă ar modifica nişte prevederi care nu sunt organice. De aceea, nu cred că se susţine părerea aceea că, dacă un domeniu, neapărat ar fi organic, şi legea sau ordonanţa pe care vrei să o dai obligatoriu este organică. Iar dacă se va întâmpla acest lucru, aveţi posibilitatea să acţionaţi la Curtea Constituţională, să o sesizaţi, care va dărâma acea ordonanţă care nu respectă prevederile constituţionale. De asemenea, per ansamblu, dacă consideraţi că au fost încălcate prevederi constituţionale, puteţi să sesizaţi Curtea Constituţională pentru controlul ex-ante şi nu va mai intra în vigoare această lege de abilitare pe care o dăm noi astăzi, dumneavoastră susţinând - am auzit colegii - că s-au încălcat prevederile constituţionale. Vă urez succes în atacul la Curte! Şi închei, spunând că, deşi toate aceste lucruri au fost explicate - puteţi să luaţi înregistrările de la comisie - in extenso , nu ca aici - văd că nu s-a prins nimic, se repetă aceleaşi aberaţii.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. Domnul Stelian? Procedură? (Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.) Domnul Stelian... Dumneavoastră sunteţi domnul Vîlceanu, din câte ţin eu minte... păi nu aud strigăturile, mă uit şi eu aici...

Stelian-Cristian Ion Pentru acurateţe, ceea ce s-a întâmplat ieri la Comisia juridică, aşa cum am spus, este inacceptabil, în sensul că am primit acest proiect cu o jumătate de oră înainte. Ni s-a explicat astăzi de domnul deputat Nicolicea că ar fi trebuit să ştim de acest proiect de acum 30 de zile, atunci când s-a depus el în Parlament. Numai că noi nu avem de unde să ştim când vine la comisie. Comisia trebuie să anunţe cu 24 de ore înainte, să facă convocarea şi să ştim şi ordinea de zi. Faptul că nu s-a făcut acest lucru nu este din cauza noastră, pentru că aţi fost ocupaţi cu moţiunea de cenzură şi cu demiterea propriului Guvern, în loc să puneţi din timp, în timp util, acest proiect, pe ordinea de zi a Comisiei juridice. Ca atare, solicitarea noastră a fost una de maxim bun-simţ şi anume, să ne daţi răgazul, efectiv, să citim acest proiect. Aţi considerat - pentru că aveţi majoritate inclusiv în această comisie - că nu are sens să mai faceţi această aşa-zisă concesie. Dar să ştiţi că nu ne faceţi nicio concesie respectând regulamentele Parlamentului. (Aplauze.)

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc, domnule deputat. Domnule Vîlceanu, aveţi pe procedură? Vă rog, procedură.

Dan Vîlceanu Atât vreau să menţionez: comisiile avizatoare nu puteau să solicite să se emită avize, pentru că a fost vorba de o jumătate de oră. De la ora 17,30, când a fost Biroul permanent, până la ora 18,00 când a fost deja convocată Comisia juridică, nu aveai când să ceri comisii... Păi până nu ajunge la Camera Deputaţilor, domnule Nicolicea, comisia nu poate solicita aviz... Iar aici, dumneavoastră aţi avut dreptate, se spun multe aberaţii... chiar şi de dumneavoastră.

Petru Gabriel Vlase Vă rog, vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea pe articole. (Domnul deputat Eugen Nicolicea solicită să ia cuvântul.)

Eugen Nicolicea Aş vrea ca de câte ori se va face o solicitare de intervenţie pe procedură, să rugaţi pe cel care intervine să vină să spună articolul la care se referă, aşa cum scrie în Regulament, pentru că văd că în mod abuziv se foloseşte intervenţia pe procedură pentru tot soiul de drepturi la replică.

Petru Gabriel Vlase Aveţi dreptate, domnule deputat. Mi-am permis să-i dau cuvântul, de la mine putere. Dezbateri pe articole. De la 1 la 10? Adoptate. De la 10 la 20? Adoptate. De la 20 la 30? Vă rog, domnule Márton Árpád.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Cei care aţi parcurs raportul, observaţi că am două amendamentele respinse. Punctele 1 şi 2 de la amendamente respinse. Cel de la poziţia 1 se referă la punctul 28 din raportul pe care îl aveţi. Şi, în dezbaterea din comisie, colegii noştri liberali au ridicat chiar problema posibilităţii de a solicita eliminarea punctului 21, care, într-adevăr, dă de gândit, pentru că el se referă la un domeniu organic, însă are puţin o altfel de formulare decât cea de la punctul 28, pentru că punctul 21 zice "... reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice...". Sper ca acest punct 21, într-adevăr, să aibă o astfel de reglementare, şi nu ceva de importanţă majoră în domeniul administraţiei. Punctul 28 are o formulare foarte vagă, fără a mă trimite la ideea că ar fi vorba de unele elemente; şi vă citez: "... modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare...". Aşa cum este formulată, "de modificare şi completare", poate fi şi un proiect care bulversează întregul sistem de sănătate; care ar intra în domeniul organic. Domnul preşedinte are dreptate parţial. Numai că o ordonanţă sau o ordonanţă de urgenţă - şi cei care spun că noi putem abilita Guvernul să emită ordonanţe de urgenţă greşesc, că noi abilităm Guvernul doar pentru ordonanţe normale, pentru ordonanţe de urgenţă nu are nevoie de abilitarea noastră - deci în cazul unor ordonanţe care nu pot reglementa domenii organice - şi este bine argumentat aici - domnul preşedinte ne spune că s-a decis de Curtea Constituţională, de mai multe ori, că s-ar putea să aibă elemente care să nu fie organice. Numai că, dacă la punctul 21 mă poate duce gândul că doar anumite elemente neorganice vor fi nemodificate, aici nu am nimic care să mă trimită la gândul că nu va fi bulversat întregul sistem. Şi atunci, într-adevăr, când dezbat aici, în Parlament, după ce se votează în cea de-a doua Cameră, Camera decizională, abia atunci pot ataca la Curtea Constituţională. În rest, doar Avocatul Poporului poate ataca la Curtea Constituţională. Şi atunci, s-ar putea să fie bulversat şi pus în practică întregul sistem medical, pe baza acestei abilitări, şi chiar dacă ulterior se va constata că a fost neconstituţional, pe perioada respectivă s-a aplicat şi rămâne ceea ce s-a aplicat, ceea ce s-a pus în practică. Cei care au avut de suferit de pe urma acestuia, cu suferinţa respectivă au rămas. Ca atare, noi solicităm eliminarea punctului 28.

Petru Gabriel Vlase Deci, la respinse, la nr. crt. 1, da? Mai aveţi unul. Îl susţineţi şi pe acela? Da. La amendamentul respins, nr. crt. 1, vă rog, vot. 35 de voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 32 de abţineri. A rămas respins. Vă rog, domnule deputat, dacă îl susţineţi şi pe al doilea?

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Argumentaţia va fi mult mai scurtă, pe aceeaşi idee pe care am argumentat şi mai înainte. La punctul 34, avem propunerea, la afaceri interne - iar un domeniu organic destul de important - modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Din păcate, în toată zona aceasta a circulaţiei, inclusiv a acestei ordonanţe, de ani buni nu s-a dezbătut o lege, în Parlament, o lege care să reglementeze cum circulăm, ce drepturi avem, care sunt reglementările în domeniu. Deci nu s-a dezbătut niciun proiect de lege care să fie unul unitar, ci mai tot timpul suntem reglementaţi de ordonanţe de urgenţă iniţiate de poliţie. Şi cu aceasta nu putem fi de acord. Încă o dată, pentru ca Parlamentul să aibă greutate în domenii de mare interes, cred că este bine să avem proiecte de lege dezbătute cap-coadă, un proiect unitar venit de la Guvern sau o iniţiativă parlamentară, şi să nu avem domenii reglementate doar prin ordonanţe de urgenţă. Drept pentru care, solicităm eliminarea punctului 34.

Petru Gabriel Vlase Mulţumesc. La amendamente respinse, nr. crt. 2, vă rog, vot. 70 de voturi pentru, 114 voturi împotrivă. Amendamentul a rămas respins. De la poziţia 30 la 40? De la 40 la 50? De la 50 la 57? Un amendament respins. Domnule Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc. Uitaţi că, din cauza grabei cu care a fost redactat raportul, ceea ce am spus eu la comisie, şi anume că în baza dispoziţiilor art. 115 alin. (2) din Legea fundamentală, pentru fiecare domeniu de activitate trebuie specificată data la care se vor emite ordonanţele... Nu regăsesc amendamentul în forma pe care am propus-o. Şi atunci amendamentul se regăseşte la art. 2. Ca atare, o să-i dau citire aşa cum este înscris aici şi anume, noi propunem ca toate ordonanţele pe care le va emite Guvernul care va veni, să fie adoptate de acesta până la data de 1 august. Este o chestiune de respectare a dispoziţiilor constituţionale, subliniez încă o dată. Vă mulţumesc şi vă rugăm să sprijiniţi acest amendament.

Petru Gabriel Vlase Da. Nu este cazul să mă implic eu aici, dar aveţi un amendament aprobat cu ordonanţe până la reluarea lucrărilor şi unul respins până la 1 august. Deci v-aţi... în fine... votăm...

Gabriel Andronache Complicaţi lucrurile, domnule preşedinte de şedinţă. În sensul în care amendamentul admis se referă la cu totul altceva şi se referă la faptul că aceste ordonanţe sunt supuse aprobării Parlamentului, subliniez, sunt supuse, în sensul în care trebuie discutate şi eventual adoptate sau respinse, până la data menţionată în...

Petru Gabriel Vlase Am înţeles.

Gabriel Andronache Eu v-am rugat să supuneţi votului amendamentul respins. El a fost încadrat la art. 2, eu făcusem amendamentul pentru fiecare domeniu în parte, aşa cum dispune Constituţia.

Petru Gabriel Vlase Deci nr. crt. 2, art. 2, amendament respins, vă rog, vot. 56 de voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, 3 abţineri. Amendamentul a fost respins. Nemaifiind alte amendamente, legea merge la votul final. La punctul 9 nu avem raport încă.