29 mai 2018 – Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar (Pl-x 722/2015). ( rămasă pentru votul final )

Florin Iordache 82. Propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar - Pl-x 722/2015. Propunerea comisiei nu a întrunit numărul necesar de voturi şi, ca urmare, s-a hotărât retrimiterea la comisie. Avem raport suplimentar, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru sănătate. Cine prezintă raportul? Tot domnul Păle.

Dănuţ Păle Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. În şedinţa din 9 martie 2016 s-a decis retrimiterea propunerii legislative celor două comisii, în vederea întocmirii unui raport suplimentar comun. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Veterinari din România, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea Propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar, întrucât cadrul legislativ actual, respectiv Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, este acoperitor şi suficient. În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

Florin Iordache Vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu sunt. A, domnul Oros! Vă rog.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să fac câteva precizări. Acest proiect de lege a fost depus de Colegiul Medicilor Veterinari în urmă cu trei ani. Şi atunci, ca şi anul trecut, s-a încercat modificarea lui; anul trecut s-a reuşit prin Ordonanţa nr. 70. Legea atunci a căzut, pentru că, modificată fiind, nu a întrunit două treimi. Anul acesta aţi modificat, aţi transformat-o în lege ordinară şi aţi trecut-o. Ca atare, oricum proiectul de lege nu-şi mai are obiectul. Mulţumesc.

Florin Iordache La legi organice trebuie jumătate plus unu, nu două treimi! Mulţumesc.