Pl-x nr. 102/2020 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

Sponsori: Ana Adriana Săftoiu, Steluţa-Gustica Cătăniciu, Claudia Gilia, Adrian Solomon, Marian-Gheorghe Cucşa, Éva-Andrea Csép, Izabella-Agnes Ambrus, Florin Iordache

cdep

3 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.2032/20.04.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
2 aprilie 2020
Camera Deputaților
1 aprilie 2020
Camera Deputaților

încetarea procedurii legislative prin retragere de catre initiator

(pdf)
26 martie 2020
Camera Deputaților
18 martie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
12 martie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 16-03-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 16-03-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 24-03-2020

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 16.03.2020
termen depunere raport: 19.03.2020
10 martie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 24-03-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 24-03-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 24-03-2020