25 septembrie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006 (PL-x 79/2017). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache Suntem la poziţia 14, domnule Munteanu. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; PL-x 79/2017. Dacă iniţiatorii doresc să ia cuvântul? Nu doresc. Tot domnul preşedinte Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii. Vă rog.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, De această dată avem o propunere care se referă la Legea-cadru pentru energia termică, Legea nr. 325/2006. Aici Guvernul nu a susţinut adoptarea acestei iniţiative legislative. Iniţiativa legislativă îşi propunea să modifice art. 23 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, în sensul să elaboreze şi să aprobe ANRSC-ul, adică autoritatea care la vremea respectivă răspundea de acest domeniu din punct de vedere al reglementării secundare. Li se cerea acestora să aprobe, prin ordin al preşedintelui, condiţiile tehnice de acces la reţele termice, în scopul instalării sistemelor alternative de producere a energiei din surse regenerabile. În urma dezbaterilor, membrii comisiei propun plenului, în unanimitate, respingerea acestei iniţiative legislative, din următorul considerent - iniţiativa limitează cadrul legal existent cu privire la accesul la reţelele termice.

Florin Iordache Da. Vă mulţumesc. La dezbateri generale, din partea grupurilor parlamentare, dacă sunt intervenţii? Nu sunt. Rămâne la votul final; are caracter ordinar.