22 mai 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PL-x 142/2018). ( rămas pentru votul final )

Florin Iordache 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei; PL-x 142. Guvernul? Domnul secretar de stat, vă rog, Ministerul Sănătăţii.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Comisia pentru sănătate. Vă rog, domnule deputat. Domnul Costel Lupaşcu, vă rog.

Costel Lupaşcu Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege supus dezbaterilor are ca obiect de reglementare realocarea sumelor necesare, care nu au fost cheltuite din bugetul aferent anului 2016, în bugetul prevăzut a fi utilizat în semestrul I al anului 2018, care fac obiectul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă, de la Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 pentru modificarea Legii nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Florin Iordache Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri generale? Nu doreşte nimeni. Nu sunt amendamente. Vot final, mâine.